สุดแม่น! ทำนายฝันจากวันและเวลาที่ฝัน


ความฝัน คือเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยามหลับ โดยความฝันของคนเรามักจะรวมถึงรูป รส กลิ่น เสียง และสิ่งที่เราสัมผัสได้ ความฝันมักเต็มไปด้วยความคิดในด้านต่างๆ ตั้งแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงจนถึงเรื่องที่เหลือเชื่อ และหลายคนอาจไม่ทราบว่าวันและเวลาที่เราฝันยังสามารถทำนายเหตุจากความฝันว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริง หรืออาจเกิดกับตัวเราเองและคนรอบข้างหรือไม่

      วันที่ฝัน

      หากคุณนอนหลับฝันวันอาทิตย์ สามารถทำนายฝันได้ว่าสิ่งที่คุณฝันไม่ว่าจะดีหรือร้ายอาจจะเกี่ยวกับ คนส่วนรวม หรือผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิด

      หากคุณนอนหลับฝันวันจันทร์ สามารถทำนายฝันได้ว่าสิ่งที่คุณฝันไม่ว่าจะดีหรือร้ายอาจจะเกี่ยวกับ ญาติสนิท และมิตรสหาย

      หากคุณนอนหลับฝันวันอังคาร สามารถทำนายฝันได้ว่าสิ่งที่คุณฝันไม่ว่าจะดีหรือร้ายอาจจะเกี่ยวกับ บิดามารดา หรือผู้ปกครองเรา

      หากคุณนอนหลับฝันวันพุธ สามารถทำนายฝันได้ว่าสิ่งที่คุณฝันไม่ว่าจะดีหรือร้ายอาจจะเกี่ยวกับ สามีภรรยา หรือบุตรหลาน

      หากคุณนอนหลับฝันวันพฤหัสบดี
สามารถทำนายฝันได้ว่าสิ่งที่คุณฝันไม่ว่าจะดีหรือร้ายอาจจะเกี่ยวกับ ครูบาอาจารย์ หรือผู้อบรมสั่งสอน

      หากคุณนอนหลับฝันวันศุกร์ สามารถทำนายฝันได้ว่าสิ่งที่คุณฝันไม่ว่าจะดีหรือร้ายอาจจะเกี่ยวกับข้าทาส บริวาร สัตว์และสิ่งของเครื่องใช้ หรือคนในบ้าน

      หากคุณนอนหลับฝันวันเสาร์ สามารถทำนายฝันได้ว่าสิ่งที่คุณฝันไม่ว่าจะดีหรือร้ายอาจจะเกี่ยวกับ ตนผู้ฝันทั้งปวง

      เวลาที่ฝัน

      หากคุณนอนหลับฝันตอนกลางวัน ฝันในขณะที่หลับกลางวัน นอกจากเป็นการบอกเหตุจากพระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน หรือครูบาอาจารย์แล้ว อาจเป็นแค่ควารู้สึกนึกคิดของผู้ฝันเอง อาจบอกเหตุล่วงหน้าได้หรือไม่ ไม่เป็นที่แน่ชัด หรือแน่นอน

      หากคุณนอนหลับฝันตอนหัวค่ำ เวลา 18.00 – 22.00 น . ความฝันนี้หากเป็นล่างบอกเหตุล่วงหน้า ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงจะเป็นช่วงราวๆ ครึ่งปีนับจากวันที่ฝัน

      หากคุณนอนหลับฝันตอนดึก เวลา 22.00- 02.00 น . ความฝันนี้หากเป็นล่างบอกเหตุล่วงหน้า ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงจะเป็นช่วงราวๆ 1-3 เดือนนับจากวันที่ฝัน

      หากคุณนอนหลับฝันตอนรุ่งสาง เวลา 02.00 ไปแล้วถึงสว่าง ความฝันนี้หากเป็นล่างบอกเหตุล่วงหน้า ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงจะเกิดภายใน 3-15 นับจากวันที่ฝัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: