ทำนายฝันตามข้างขึ้นข้างแรม (เดอซีเร)


จากบทความในหนังสือ เรื่อง "จิตตานุภาพ พุทธานุภาพ ความฝัน" ของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ซึ่งได้แปลข้อคิดการทำนายฝันของต่างประเทศ ซึ่งเขียนโดยท่านผู้หญิงเดอซีเร มีหลักคิดที่ค่อนข้างน่าสนใจ ซึ่งท่านผู้หญิงเดอซีเร ได้วางหลักว่า ต้องระวังไม่ให้เอาความฝันที่เกิดจากร่างกายไม่ปกติ หรือหัวใจที่พัวพันอยู่ในสิ่งหนึ่ง มาเป็นความฝันที่เป็บบุรพนิมิต คือบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า

     นอกจากนี้แล้วความฝันที่อาจเป็นบุรพนิมิตได้นั้น คือ ความฝันที่มีขึ้น ตั้งแต่เที่ยงคินถึงใกล้รุ่งเท่านั้น นอกจากนี้แล้วอานุภาพของดวงจันทร์ยังเป็นส่วนที่กำหนดว่าความฝันจะเป็นจริงหรือไม่จริงได้ สุดแต่ ว่าจะฝันวันไหนตามทางโคจรของดวงจันทร์ (ข้างขึ้น-ข้างแรม) ดังนี้

      การทำนายความฝันตอนข้างขึ้น

      ขึ้น 1 ค่ำ ตามธรรมดาเป็นความฝันที่ดีเสมอ กล่าวคือถ้าหากฝันดี ก็จะได้ผลดีตามฝัน ถ้าฝันร้าย ผลร้ายก็จะบรรเทา ไม่ร้ายเท่าที่ฝันในวันอื่นๆ
      ขึ้น 2 ค่ำ เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้ ฝันดีหรือฝันร้ายก็จะไม่เป็นตามฝัน
      ขึ้น 3 ค่ำ เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เหมือนกัน
      ขึ้น 4 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย
      ขึ้น 5 ค่ำ เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้ และไม่ควรเอาใจใส่
      ขึ้น 6 ค่ำ ตัวความฝันเองไม่แปลว่าดี หรือร้ายแต่อย่างใด อยู่ในจำพวกความฝันที่เชื่อไม่ได้ แต่ความฝันที่เกิดขึ้นในวันนี้ ผู้ฝันจะต้องปกปิดเป็นความฝันที่ร้ายที่สุด หากเล่าให้ใครฟังจะ เคราะห์ร้าย
      ขึ้น 7 ค่ำ ฝันดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมด
      ขึ้น 8 ค่ำ ฝันดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมด
      ขึ้น 9 ค่ำ ฝันดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมด
      ขึ้น 10 ค่ำ ฝันดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมด
      ขึ้น 11 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายแต่ต้องรอไปอีกหลายๆ วันภายหลัง
      ขึ้น 12 ค่ำ ความฝันจะตรงกันข้ามหมด คือฝันดีจะกลายเป็นร้าย ฝันร้ายจะกลายเป็นดี
      ขึ้น 13 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงเฉพาะเรื่องเดียวคือเรื่องแต่งงาน ความฝันอย่างอื่นนอกจากนั้น เชื่อไม่ได้
      ขึ้น 14 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย แต่จะต้องคอยไปอีกนาน
      ขึ้น 15 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงใน 10 วันข้างหน้า นับจากวันที่ฝัน

      การทำนายความฝันตอนข้างแรม

      แรม 1 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย
      แรม 2 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงใน 3 วันข้างหน้า
      แรม 3 ค่ำ เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลย
      แรม 4 ค่ำ เป็นฝันดีหมด ถึงแม้ฝันร้าย ก็จะกลับกลายเป็นฝันดี
      แรม 5 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงใน 4 วันข้างหน้า
      แรม 6 ค่ำ เป็นความฝันที่เชื่อถือไม่ได้
      แรม 7 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายโดยรวดเร็ว
      แรม 8 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงใน 3 วันข้างหน้า
      แรม 9 ค่ำ ความฝันจะดีเสมอ ถึงจะฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี
      แรม 10 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริง และจะได้ข่าวใน 8 วันข้างหน้า
      แรม 11 ค่ำ เป็นความฝันที่เตือนให้ระวังตัว
      แรม 12 ค่ำ เป็นความฝันที่บอกข่าวดีสำหรับอนาคตของผู้ฝัน
      แรม 13 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริง และเป็ลผลดีเสมอ
      แรม 14 ค่ำ มีลักษณะอย่างเดียวกับแรม 13 ค่ำ
      แรม 15 ค่ำ ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนายในวันนั้นเอง
ที่มาบทความ : จากหนังสือ “จิตตานุภาพ พุทธานุภาพ ความฝัน” โดย พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: