ทำนายดวงชะตาจากจุดบนฝ่ามือ


หลายคนอาจไม่เคยทราบว่า"จุด"ต่างๆที่เกิดขึ้นบนฝ่ามือนั้นเป็นเครื่องหมายที่ทำให้คุุณภาพของตำแหน่งนั้นเสื่อม หรืออีกประการหนึ่งแสดงถึงโรคภัยไข้เจ็บ ยกเว้นเป็นจุดสีแดงที่ไม่ทับเส้น เท่านั้นที่ถือว่าดี หลักเกณฑ์การดูให้ดูมือที่ถนัดเป็นสำคัญ

      จุดที่ 1
เป็นสีแดงเกิดขึ้นลอยๆ จะได้รับข่าวดีจากทางไกล จะได้รับการช่วยเหลือจากคนต่างชาติ ถ้าทับเส้นสุขภาพจะป่วยไข้ ถ้าทับเส้นเดินทางจะเกิดอุปสรรคในการเดินทาง ถ้าเป็นจุดสีดำ จะเป็นโรคลำไส้

      จุดที่ 2 ถ้าเกิดขึ้นลอยๆ จะได้รับโชคจากญาติ หรือเพื่อนรัก ถ้าทับเส้นศุกร์จะร้อนใจเพราะญาติหรือคนรัก ถ้าจุดเป็นสีดำจะเป็นโรคเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ ถ้าเกิดแก่สตรีจะเป็นโรคเกี่ยวกับ มดลูก

      จุดที่ 3,5 จุดทุกสีทับเส้นโชค จะมีอุปสรรคต่อหน้าที่การงานในระยะนั้นๆ ตำแหน่งที่3 อายุ 28 ปี ตำแหน่งที่ 5 อายุ 34 ปี จุดที่ 4,10 จุดสีแดงจะได้รับผลดีจากการต่อสู้ ถ้าเป็นสีดำจะเป็นโรคผื่นคัน

      จุดที่ 6 จุดสีแดงเกิดขึ้นลอยๆจะได้รับการยกย่องสรรเสริญ เลื่อนยศตำแหน่ง ถ้าทับเส้นพฤหัสจะถูกขัดขวางไม่ให้ก้าวหน้า ถ้าเป็นจุดสีดำจะเสื่อมเสียชื่อเสียง

      จุดที่ 7 จุดสีแดงไม่ทับเส้นจะได้ข่าวดีเกี่่ยวกับอาชีพ ถ้าทับเส้นจะได้รับทุกข์และการงานยุดชะงัก

      จุดที่ 8 จุดสีแดงไม่ทับเส้น จะได้รับลาภลอย ถ้าทับเส้นอาทิตย์จะเสียชื่อเสียง เงินทอง ถ้าเป็่นสีดำจะเป็นโรคโลหิตจาง โรคไขข้อแห้ง ถ้าทับเส้นอาทิตย์จะเสียเงินทอง

      จุดที่ 9 จุดสีแดงไม่ทับเส้นจะมีโชคทางการค้า ถ้าทับเส้นสมรสจะเกิดการทะเลาวิวาทกับคู่ครอง จุดเป็นสีดำคู่ครองเจ็บไข้ ถ้าทับเส้นสุขภาพจะเกิดอุบัติเหตุ แต่ถ้าเป็นจุดดำใหญ่จะเป็นหัว หน้าโจร

      จุดที่ 11 จะได้รับความกระทบกระเทือนแก่ศรีษะ หรือบาทเจ็บแก่ศรีษะ จุดสีดำตำแหน่งที่ 14 ปลายเส้นสมองจะเกิดการกระทบกระเทือนขึ้นโดยเร็ววัน

      จุดที่ 12 ทับเส้นหัวใจ ให้ระวังโรคความดันโลหิตสูง

      จุดที่ 13 เกิดที่ข้อพับของนิ้วมือ จะเป็นโรคโลหิตขอดหรือพอง

      จุดที่ 15 เกิดจุดทับเส้นชีวิตจะเจ็บป่วยในเร็ววัน สีแดงเป็นไข้ความร้อนสูง สีดำเป็นไข้เรื้อรัง หรือเกิดอุบัติเหตุตอนช่วงอายุนั้น ถ้าจุดเกิดปลายเส้นชีวิต(ตามรูปอายุประมาณ 80 ปี)จะตาย โดยเร็ววัน

      จุดที่ 16 บนหลังมือจะเป็นโรคโลหิตข้น หรือไตพิการ

      จุดที่ 17
จุดสีขาวบนปลายเล็บเกิดขึ้นหลายจุดเป็นโรคประสาทอ่อน ขี้ตกใจง่าย
ที่มา : Luck-on-hands

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: