ทำนายพลังแห่งจิตจากเส้นจิตตานุภาพ
เส้นจิตตานุภาพให้ดูตำแหน่งที่1-1 หรือ 2-2 หรือ3-4-5 เป็นเส้นที่บอกถึงพลังแห่งจิตที่ได้รับการฝึกฝน อาจจะโดยการนั่งสมาธิ หรือเพ่งกสิน ส่วนชื่อของเส้นจิตตานุภาพนั้น ผู้เขียนได้ตั้งขึ้นเอง เพื่อความเหมาะสมในการเรียก มารู้ความเป็นมากันเถอะ

    การที่จะเกิดเส้นจิตตานุภาพขึ้นได้นี้น จะต้องประกอบด้วย

      1. มีเส้นหัวใจที่ดี ไม่แตก คม ชัด
      2. มีเส้นความคิดที่คมชัด
      3. มีเส้นอาทิตย์ที่ดี

      เส้นเหล่านี้จะเป็นตัวพลักดันให้จิตมีพลัง และมีแนวทางการฝึกฝนในทิศทางที่ถูกต้อง แต่โดยส่วนใหญ่ของผู้มีพลังจิตที่ดีนั้น จะมีพื้นฐานติดตามข้ามชาติมา แต่ถ้าไม่มีมา ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบอื่น นั้นคือ ต้องเป็นผู้ทีคิดเป็น เรียนรู้และปรับปรุง ความอดทนสูง ที่สำคัญต้องมีพฤติกรรมที่เป็นนักสร้างบารมีอยู่ในตัว และต้องมีครูดี

      จิตตานุภาพเกิดจาก วิธีการที่เลือกใช้ในการฝึกจิต โดยทั่วไปจะนิยมการนั่งสมาธิ จะเป็นการเพ่งกสิน, การกำหนดรู้ลมหายใจ, การรู้ทุกสภาวะของจิต, การสวดมนต์, การภาวนาคำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ผลที่ได้นั้นคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน เช่น

      ตำแหน่งที่1-1 เป็นลายมือของผู้ที่สามารถฝึกจิตจนได้มโนยิทธิ จิตที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวไปในภพภูมิต่างๆ ดูที่ปลายเส้นวิ่งไปที่เนินจันทร์ สำหรับท่านที่มีเส้นนี่้ในมือที่ไม่ถนัด นั้นแสดงว่าในอดีตชาติท่านเคยได้อภิญญา ท่านลองท่องคาถา " สัมปจิตฉามิ " สิครับ เป็นคาถาเรียกอภิญญาของเก่ามาใช้ โดยไม่ต้องมาฝึกใหม่

      ตำแหน่งที่ 2-2 เป็นลายมือของผู้ที่ได้ฌาน 4 เป็นอย่างน้อย ถ้าเส้นสั้นจะเข้าถึงดวงธรรมภายใน ถ้าเส้นยาวจะได้เห็นองค์พระใสสว่าง

      โอกาสที่จะเกิดเส้นตำแหน่งที่1-1และ2-2 ขึ้นพร้อมกันนั้นเป็นไปได้ โดยให้ดูที่เส้นอาทิตย์ประกอบ เพราะเส้นอาทิตย์จะบอกถึงผลสรุปของการปฏิบัติ

      ตำแหน่งที่ 3-4 บอกถึงสมาธิที่ได้รับการฝึกฝนอย่างน้อยได้ปฐมฌาน หรืออุปจารสมาธิ แต่ถ้ามีเส้นมาต่อคือตำแหน่งที่4-5 หมายถึง หลังจากที่ท่านได้ปฐมฌาน 4-5 ปี(ระยะห่างของช่อง) ท่านก็จะได้ธรรมะภายในในที่สุด

ที่มา : Luck-on-hands

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: