'อาหารตามประเพณี'ตามความเชื่อของคนเมือง
อาหารการกินของคนเมืองโดยทั่วไปมักจะกินอาหารตามธรรมชาติมีส่วนปรุงแต่งน้อย ทั้งนี้เพราะการกินอาหารนั้นเพื่อปรับสมดุลของร่างกาย จึงมีความเชื่อว่าร่างกายของคนเรานั้นประกอบ ด้วยธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ นั่นเอง

      1. อาหารในประเพณีทั่วไป ไม่นิยมนำแกงหอยและเป็ดมาเลี้ยงแขก จะทำให้หมางเมินต่อกัน

      2. อาหารในงานประเพณีทำศพ ไม่นิยมแกงวุ้นเส้น หรืออาหารประเภทเป็นเส้น ๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยวทุกประเภท แกงหยวกกล้วย เพราะเชื่อว่าจะทำให้ผู้ตายและญาติที่อยู่หลังไม่ยอมตัดขาดจากกันยังมีสายใยต่อกัน ห้ามแกงฟักเขียวเลี้ยงในงานศพเพราะเชื่อว่าฟักเป็นของดูดกลิ่นศพ

      3. ผู้ที่มีคาถาอาคม หรือผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดคาถาประเภทต่างๆ มีข้อห้ามมากเช่นกัน กล่าวคือ

      4. ห้ามกินแกงบอน แกงหยวก แกงบ่าน้ำ (น้ำเต้า) แกงฟัก เพราะเชื่อว่าจะทำให้คาถาอาคมเสื่อม

      5. ห้ามลอดรั้ว ราวผ้า หรือต้นกล้วยที่กำลังออกเครือที่มาบทความ : มุขปาฐะ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: