บินดิ (ติลักษณ์) สัญลักณ์มงคลตามความเชื่อชาวอินเดีย

     บินดิ - มีชื่อเรียกเยอะแยะ เช่น ติกะ, พอททู (อันนี้เป็นภาษาเรียกของทมิฬ), ซินดูร์, ติลักษณ์, ติลักกัม, บินดิยา, กุมกุม ชื่อพวกนี้เรียกแตกต่างกันเพราะ ความแตกต่างกันของท้องถิ่น หรือ วัสดุที่นำมาใช้ บินดิ มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต บางครั้งก็เรียกว่า บินดี ซึ่งแปลว่า จุด

      ชาวอินเดียส่วนมากที่นับถือศาสนาฮินดู เชื่อว่า บินดิเป็นสัญลักณ์อันเป็นมงคล มากกว่าคิดถึงเรื่องความสวยความงาม โดยหญิงชาวฮินดูไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ เค้าจะทำสัญลักษณ์นี้ไว้บริเวณระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง โดยส่วนมากจะใช้ผงซินดูร์ หรือ กุมกุม

      แต่เดิมนั้น อินเดียตอนเหนือนั้นจะเป็นที่เข้าใจกันว่า บินดิ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสถานะทางสังคมว่าหญิงผู้นี้ได้ผ่านพิธีการมงคลสมรสแล้ว แต่ทางอินเดีย ใต้นั้น ผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงาน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ จะแต้มบินดิทั้งหมด

      โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะแต่งงาน เจ้าบ่าวจะแต่งตัวไม่สมบูรณ์ถ้าขาดติลักษณ์ ติลักษณ์นี้จะถูกทำสัญลักณ์บริเวณหน้าผากของเจ้าบ่าว ขณะอยู่ในพิธีแต่ง งาน เพราะผู้นับถือฮินดูอย่างเคร่งครัดจะมีความเชื่อว่า จะไม่มีประเพณีใดหรือการบูชาใดที่สมบูรณ์ ถ้าขาด ติลักษณ์ และ ซินดูร์


      "สีแดง" ถูกเลือกเพราะว่าเป็นสีที่นำมาซึ่งความโชคดี เมื่อได้รับเจ้าสาวเข้ามาอยู่ในบ้าน บ้านนั้นจะมีแต่ความโชคดี เพราะเชื่อว่าบินดีที่อยู่ระหว่างคิ้วเจ้าสาว นั้นมีพลังแห่งศักติช่วยคุ้มครองครอบครัว ช่วยคุ้มครองผู้เป็นสามี แต่ในระยะหลังการทำสัญลักษณ์บินดิ กลายเป็นแฟชั่น มีรูปแบบและสีสันหลากหลายขึ้น

      ทำไมต้องทำบินดิอยู่ระหว่างคิ้ว เพราะเชื่อกันว่าบริเวณนั้นเป็นจุดที่มีพลังมากที่สุดในร่างกายมนุษย์ เป็นจุดศูนย์รวมของจักราทั้งหลายในร่างกาย เป็นจุด ศูนย์รวมสมาธิ เรียกว่าเป็นจุด command ของมนุษย์เลย และบางความเชื่อ จะกล่าวว่า เป็นสัญลักษณ์แห่งพระแม่ปารวตี ที่คอยปกป้องคุ้มครองคนในครอบ ครัวให้อยู่กันอย่างผาสุก รักใคร่กลมเกลียวด้วย

      ติลักษณ์ - ต่อมาจะพูดถึงติลักษณ์ จะอยู่หน้าผากฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง เพื่อแสดงว่า ตนเป็นสาวกในศาสนาฮินดู เป็นสาวกของพระเป็นเจ้า มีหลายรูปแบบ ด้วยกัน เช่น เป็นตัวยู หรือขีดสามขีด ครับ และส่วนนี้จะมีการใช้ผงวิภูติ และผงจันทร์ด้วย  


ที่มา : Indiaindream

Image :  Meanest Indian


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: