ความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดใหม่ของชาวฮินดู


ชาวฮินดูหลายกลุ่มเชื่อว่ามนุษย์ สัตว์ พืช และแร่ธาตุต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกมีความผูกพันกับวัฏสงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิดชะตากรรมของมนุษย์จะมีกรรมเป็นตัวกำหนด การดำเนินชีวิตของมนุษย์แต่ละคนจะเป็นไปตามอิทธิพลแห่งกรรม ซึ่งมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วที่แต่ละคนสั่งสมไว้ ผลกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นผลมาจากกรรมเก่าของชีวิตในอดีตชาติ และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง ถูกวิธี ถูกหลักการ ก็จะนำไปสู่โมกษะคือความหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้ แต่ต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างจริงจัง และใช้ความเพียรพยายามอย่างเต็มที่

      ครั้งหนึ่งมหาตมะคานธี (Mahatma Gandhi) รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งชมพูทวีป เคยอธิบายถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดใหม่ ที่ทำให้ท่านเกิดความหวังและความฝันถึงโลกแห่งสันติ โดยท่านได้กล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่า ความเกลียดชังระหว่างมนุษย์ด้วยกันจะคงอยู่ตลอดไป ตามทฤษฎีการเกิดใหม่ ข้าพเจ้ายังเชื่อว่าหากชาตินี้ข้าพเจ้าต่อสู้เพื่อสันติภาพไม่สำเร็จ ในชาติต่อไปก็คงสร้างสันติภาพแก่มวลมนุษย์ได้สำเร็จ”

      โยคี ภักดิเวทานตะ ปราภูปาทะ (Bhaktivedanta Swami Prabhupada) ซึ่งไปเผยแฟร่ปรัชญาโยคีในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้กล่าวไว้ว่า “การกลับชาติมาเกิดใหม่(Reincarnation) หมายความถึง การที่วิญญาณในอดีตเข้าไปแฝงอยู่ในร่างใหม่ และชาติต่อไปก็เปลี่ยนไปยังร่างใหม่ต่อไปอีก บางทีอาจไปแฝงอยู่ในร่างสัตว์ เช่น สุนัข แมว หรือร่างมนุษย์ ซึ่งอาจเป็นชนชั้นต่ำ ชั้นกลางจนถึงกษัตริย์ แต่ไม่ว่าจะแฝงอยู่ในร่างใด ก็ต้องเผชิญกับความทุกข์จากความเกิด ความแก่ ความเจ็บ และความตายเสมอ เพื่อที่จะหนีให้พ้นจากกองทุกข์ดังกล่าวนี้ จะต้องบำเพ็ญธรรมหาทางหลุดพ้นออกจากร่างนั้นๆให้ได้”
ที่มาบทความ : Reincarnationthailand

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: