การดูดวงเนื้อคู่ ตามโหรศาสตร์แบบล้านนา

ดูดวงเนื้อคู่
การดูดวงเนื้อคู่ ตามโหรศาสตร์แบบล้านนา

ตามหาเนื้อคู่ การดูดวงเนื้อคู่ ตามโหรศาสตร์แบบล้านนา สำหรับผู้ที่จะดูสมพงษ์คู่ผัวเมีย ว่าถูกต้องกันหรือไม่ประการใด ในขั้นต้นต้องรู้จักลักษณะกำเนิดเสียก่อนว่า บุคคลใดเป็นธาตุ, นามปี, กำเนิดอะไร ดังต่อไปนี้


      เกิดปี ชวด (หนู) ธาตุน้ำ เทวดาผู้ชาย
      เกิดปี ฉลู (วัว) ธาตุดิน มนุษย์ผู้ชาย
      เกิดปี ขาล (เสือ) ธาตุไม้ ผีเสื้อผู้หญิง
      เกิดปี เถาะ (กระต่าย) ธาตุไม้ มนุษย์ผู้หญิง
      เกิดปี มะโรง (งูใหญ่) ธาตุทอง เทวดาผู้ชาย
      เกิดปี มะเส็ง (งูเล็ก) ธาตุไฟ มนุษย์ผู้ชาย
      เกิดปี มะเมีย (ม้า) ธาตุไฟ เทวดาผู้หญิง
      เกิดปี มะแม (แพะ) ธาตุทอง เทวดาผู้หญิง
      เกิดปี วอก (ลิง) ธาตุเหล็ก ผีเสื้อผู้ชาย
      เกิดปี ระกา (ไก่) ธาตุเหล็ก ผีเสื้อผู้ชาย
      เกิดปี จอ (สุนัข) ธาตุดิน ผีเสื้อผู้หญิง
      เกิดปี กุน (หมู) ธาตุน้ำ มนุษย์ผู้หญิง

      วิธีดูสมพงษ์ปี

      เทวดาผู้ชาย กับ เทวดาผู้หญิง อยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ดีนักแลฯ

      เทวดาผู้ชาย กับ มนุษย์ผู้หญิง อยู่ด้วยกันไม่ดีไม่ชั่ว พอปานกลาง ถ้าเกิดบุตรด้วยกันคนหนึ่งแล้ว มักจะเกิดแตกร้าวพลัดพรากจากกัน แต่ภายหลังจะได้กลับมาคืนดีกันอย่างเดิม ดังพระรามกับนางสีดา

      มนุษย์ผู้ชาย กับ เทวดาผู้หญิง ชั้นแรกอยู่ด้วยกันดี จะมีบุตรด้วยกัน ต่อมาจะต้องพลัดพรากจากกัน แต่ภายหลังจะได้พบกัน ดังพระสุธนกับนางมโนห์รา

      มนุษย์ผู้ชาย กับ มนุษย์ผู้หญิง อยู่ด้วยกันเป็นมหาอุดมประเสริฐนัก ให้เกิดบุญลาภต่างๆ มีอายุยืน มีบุตรด้วยกันเป็นที่รัก

      มนุษย์ผู้ชาย กับ ผีเสื้อผู้หญิง อยู่ด้วยกันรักใคร่กันในชั้นต้น แต่ภายหลังจะต้องจากกัน ดังพระรถกับนางเมรี

      ผีเสื้อผู้ชาย กับ มนุษย์ผู้หญิง อยู่ด้วยกันมิดี จะมีบุตรด้วยกัน จะรักกันแต่ต้นมือ ครั้นภายหลังจะต้องจากกัน ดังท้าวกุมภัณฑ์ยักษ์กับนางเกษสุมณฑา

      ผีเสื้อผู้ชาย กับ ผีเสื้อผู้หญิง อยู่ด้วยกันได้ แต่ต่างคนต่างก็ใจดุร้ายด้วยกัน จะมักทะเลาะวิวาททุ่มเถียงกัน

      วิธีดูสมพงษ์ธาตุ

      หญิงชายจะอยู่ด้วยกันให้ถูกต้องกัน ต้องดูให้ธาตุกำเนิดถูกต้องตามส่วน สมควรกันจึงจะอยู่ด้วยกันดี ท่านให้ดูดังนี้


     ผู้ชายธาตุน้ำ        
ผู้หญิงธาตุน้ำ    มีความสุขเย็นใจ
     ผู้ชายธาตุน้ำ ผู้หญิงธาตุดิน มีความรักใคร่กันมาก
     ผู้ชายธาตุน้ำ ผู้หญิงธาตุไม้้ ดีนัก มีทรัพย์สมบูรณ์
     ผู้ชายธาตุน้ำ ผู้หญิงธาตุไฟ ดี แต่มักจะหึงกัน
     ผู้ชายธาตุน้ำ ผู้หญิงธาตุเหล็ก ดีนัก จะมียศถาบรรดาศักดิ์
     ผู้ชายธาตุดิน ผู้หญิงธาตุดิน จะมีบุตรด้วยกัน คนทั้งสองนั้นจะมีอายุยืน ดีนัก
     ผู้ชายธาตุดิน ผู้หญิงธาตุน้ำ อยู่ด้วยกันจะมีผู้อุปถัมภ์
     ผู้ชายธาตุดิน ผู้หญิงธาตุไม้ อยู่ด้วยกันไม่ดี
     ผู้ชายธาตุดิน ผู้หญิงธาตุไฟ จะได้ดี มั่งมีทรัพย์ในภายหลัง
     ผู้ชายธาตุดิน ผู้หญิงธาตุเหล็ก อยู่ด้วยกันพอมัธยม และมีบุตร ๗ คน
     ผู้ชายธาตุไม้ ผู้หญิงธาตุไม้ มิดี หาลาภผลมิได้เลย
     ผู้ชายธาตุไม้ ผู้หญิงธาตุน้ำ ดีนัก เป็นสุข มั่งมีทรัพย์สมบัติมาก แต่เลี้ยงลูกยาก
     ผู้ชายธาตุไม้ ผู้หญิงธาตุดิน รักกัน แต่ต้องจากกัน
     ผู้ชายธาตุไม้ ผู้หญิงธาตุไฟ อยู่ด้วยกันนับว่าพอใช้ มีบุตรชายก่อน แต่มักจะเป็นกำพร้า
     ผู้ชายธาตุไม้ ผู้หญิงธาตุเหล็ก มิดี อยู่ด้วยกันไม่นาน
     ผู้ชายธาตุไฟ ผุ้หญิงธาตุไฟ จะตกอับเข็ญใจ และได้รับความเดือดร้อนเสมอ
     ผู้ชายธาตุไฟ ผู้หญิงธาตุไม้ อยู่ด้วยกันอย่างช้า ๗ ปี จะต้องจากกัน
     ผู้ชายธาตุไฟ ผู้หญิงธาตุน้ำ มิดี หาทรัพย์สมบัติมิได้
     ผู้ชายธาตุเหล็ก ผู้หญิงธาตุเหล็ก จะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันดีนัก ฯ
     ผู้ชายธาตุเหล็ก ผู้หญิงธาตุน้ำ จะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันดีนัก ฯ
     ผู้ชายธาตุเหล็ก ผู้หญิงธาตุดิน ดีนัก จะอยู่ด้วยกันดีจะมีทรัพย์สมบัติฯ
     ผู้ชายธาตุเหล็ก ผู้หญิงธาตุไม้ จะอยู่ด้วยกันจะได้เป็นขุนนาง มียศศักดิ์ ดีนักฯ
     ผู้ชายธาตุเหล็ก ผู้หญิงธาตุไฟ ไม่ดี มักจะเกิดวิวาทตีด่ากันฯ

      หมายเหตุ ธาตุทอง จะประสมกับธาตุใดๆ ก็ได้ทั้งสิ้น เป็นดีทั้งนั้นฯ


ที่มาข้อมูล : เว็บไซต์และฐานข้อมูลประเพณีล้านนา โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: