ความเชื่อเรื่องอาหารที่ไม่ควรมีในงานแต่งงาน


ในมุมมองของคนทุกมุมโลกเชื่อว่างานแต่งงานเป็นงานมงคลที่มีแต่ความชื่นมื่น ใบหน้าเปี่ยมสุขอาบไป ด้วยรอยยิ้ม พ่อแม่ปลื้มปิติที่เห็นบุตรของตนเป็นฝั่งเป็นฝา แต่ถ้าหากมีองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของการแต่ง งานแสดงถึงความไม่เป็นมงคล ก็อาจจะทำให้เกิดอาการตะขิดตะขวงใจแก่ผู้ร่วมงานได้

      อาหารส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของงานแต่งงาน เป็นส่วนที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตน สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ฉายชัดถึงแนวความ เชื่อที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ รวมไปถึงการรับอิทธิพลจากหลากหลายวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน

      อาหารในงานแต่งงานในความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณแล้วไซร้ หากชื่อไม่เป็นมงคล ตลอดจนวิธีการทำที่ผิดพลาดจนทำให้รูปลักษณ์ภายนอกที่เห็นแล้วตีความได้ถึงความไม่เป็น มงคล อาหารประเภทนั้นก็จะถูกกล่าวหาไปโดยปริยายว่าเป็นอาหารที่ไม่เป็นมงคลสำหรับ งานแต่งงาน อันได้แก่

      1.ต้มยำต่างๆ
ถือว่าเป็นของเผ็ดร้อน เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตคู่ของบ่าวสาว เกิดการทะเลาะกันจนเผ็ดร้อนเหมือนกับรสชาดของต้มยำนั่นเอง แต่ในปัจจุบันความเชื่อนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

      2.ปลาร้าหรือปลาแดก เป็นของหมักดอง มีกลิ่นที่เหม็นโอ่ เชื่อว่าจะทำให้ความรักของทั้งคู่โดนดองจนเกิดการเหม็นเบื่อหน้าซึ่งกันและกัน

      3.ตีนไก่ เชื่อว่าบ่าวสาวจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันจนถึงขั้นเลือดตกยางออก

      4.หอยขม ชื่อไม่เป็นมงคล เพราะสื่อถึงความรักที่มีแต่ความขมตามชื่อของ หอยนั่นเอง

      5.ขนมจีน เพราะเป็นเส้นยาว ให้ความหมายถึงชีวิตคู่ที่ยืดยาว ดังนั้น ควรทำให้เป็นจับใหญ่และสวยไม่ขาด รุ่ย หากโรยแป้งขนมจีนลงไปในน้ำร้อน ถ้าตักขึ้นมามีลักษณะเปื่อยเป็นลูกกบ ไม่เป็นเส้น หรือเป็นเส้นแต่เปื่อย ซุย เอามาล้าง แล้วขาดหมดจับเป็นลูกหรือเป็นจับ ๆ ไม่ได้ เชื่อกันว่าคู่บ่าวสาวจะอยู่ครองรักกันไม่ยืด

      6.ขนมฝอยทอง
ก็ถือเคล็ดเช่นเดียวกับขนมจีนที่เป็นอาหารคาว คือต้องทำให้เป็นเส้นยาวสมบูรณ์ จับเป็น แพได้สวยงาม หากไม่เป็นดังนั้น เชื่อว่าคู่บ่าวสาวจะครองรักกันไม่ยืดเช่นกัน

      7.หมี่กรอบ
เพราะมันหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย สื่อถึงความหมายที่ถึงการบั่นทอนความรักให้สั้นลง

      8.ข้าวต้ม เพราะเชื่อว่าเป็นอาหารที่ใช้ในงานอวมงคลหรืองานศพ คนโบราณจึงไม่นิยมที่มา : weddingmakmy.com
Image:
thailandholidays.net

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: