ความเชื่อเรื่องแหวนหมั้นและแหวนแต่งงาน


แหวนหมั้นและแหวนแต่งงานนี่เป็นความเชื่อของคนตะวันตกที่แพร่ไปทั่วโลก (แต่เดิม ไทยเราจะนิยมหมั้นด้วยกำไลข้อมือ สร้อยข้อมือ หรือสร้อยคอมาตั้งแต่สมัยโบราณ) เชื่อกันว่า เดิมทีมาจากการนำเถาไม้มาผูกไว้ให้ที่นิ้วแทนความรัก

      แต่ต่อมาทั้งชาวโรมันและอังกฤษก็นิยมที่จะนำโลหะ ที่มีค่าของแต่ละยุคแต่ละสมัย มาทำเป็นแหวนหมั้นแทนความรักกันเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ แหวนหมั้นนิยมใส่กันที่นิ้วนางข้างซ้าย เพราะความเชื่อที่ว่ามีเส้นเลือดเส้นหนึ่งตรงดิ่งไปสู่หัวใจ


ที่มา : centerwedding.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: