หอยสังข์กับความเชื่อในพิธีการแต่งงานไทย
สำหรับสาเหตุที่ใช้หอยสังข์มาเป็นภาชนะใส่น้ำมนต์หลั่งอวยพรให้คู่บ่าวสาวนั้น เพราะถือกันว่า หอยสังข์เป็นหนึ่งใน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 14 อย่าง อันเกิดจาก การกวนเกษียรสมุทร ของเหล่าเทวดาและอสูร ได้แก่

      1. น้ำอมฤต 2. ธันวันตรี คือ เทวดาผู้ถือหม้อน้ำอมฤตผุดขึ้นมาจากเกษียรสมุทร
      3. พระลักษมี เทวีแห่งโชคลาภและความงาม ซึ่งต่อมาได้เป็นชายาของพระศิวะ
      4. นางสุราเทวี หรือนางวารุณี ต่อมาได้เป็นชายาของพระวรุณ
      5. พระจันทร์ พระอิศวรนำไปเป็นปิ่นปักผม
      6. นางอัปสรชื่อรัมภา ซึ่งเป็นผู้ยอดของความงาม
      7. ม้าชื่ออัจไฉศรพ มีหูตั้งสูง ถือเป็นยอดม้า
      8. มณีเกาสตุภ คือ แก้วมณีซึ่งต่อมาตกเป็นของพระกฤษณะ
      9. ต้นปาริชาต ซึ่งสามารถบันดาลให้สมปรารถนาได้ตามใจนึก
      10. นางโค ชื่อกามเธนุหรือสุรภี ซึ่งนึกอะไรสมความปรารถนาเช่นเดียวกัน
      11. ช้างเอราวัณ พาหนะของพระอินทร์ มี 33 เศียร
      12. สังข์ศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาตกเป็นของพระนารายณ์ และกฤษณะใช้สำหรับเป่าบันลือเสียง บังเกิดชัยชนะแก่ศัตรู
      13. ธนูวิเศษ แผลงไปไม่ผิดเป้าหมาย
      14. พิษร้ายแรง ซึ่งพระศิวะทรงดื่ม เพราะเกรงจะเกิดภัยแก่เทวดา และมนุษย์ พระศอ (คอ) ของพระองค์ จึงมีสีดำตั้งแต่นั้นมา

      มีตำนานเกี่ยวกับความเป็นมาของหอยสังข์อีกหลายนัย เช่น ครั้งหนึ่งสังข์อสูรได้ลักเอาพระเวท ไปซ่อนไว้ ในหอยสังข์ พระนารายณ์ได้อวตารไปปราบและสังหาร แล้วทรงล้วงเอาพระเวทออกมาจากสังข์ ทำให้ปากหอยสังข์ มีรอยพระหัตถ์ของพระนารายณ์ จึงถือว่าสังข์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะเคยเป็นที่รองรับพระเวท การนำมาใส่น้ำมนต์ รดให้คู่บ่าวสาว เชื่อกันว่าเป็นสิริมงคล
ที่มา : thaitopwedding.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: