ฮวงจุ้ย : จุดศูนย์กลางบ้านต้องใส่ใจ


ผู้เขียนมักจะถูกลูกค้าที่เชิญให้ไปดูฮวงจุ้ยสอบถามอยู่เสมอว่า เวลาที่อ่านหนังสือเกี่ยวกับศาสตร์ฮวงจุ้ยจะเห็นคำอยู่คำหนึ่งที่มักมีการกล่าวถึงเสมอคือคำว่า "จุดศูนย์ กลางของบ้านหรืออวิ๋นถาง" หรืออีกคำที่มีความหมายเดียวกันว่า "จุดจงกงของบ้าน" ซึ่งในศาสตร์ฮวงจุ้ยดูจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ บ้าน เราเรียกตำแหน่งจุดศูนย์กลางของบ้านหรือโถงของบ้านนี้ว่า ห้องโถง ในตำราฮวงจุ้ยหลายสำนักกล่าวตรงกันว่า ตำแหน่งห้องโถงหรืออวิ๋นถางของบ้านเป็นจุดศูนย์รวมของพลังงานที่บ้านทุกหลังจะต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ

      ตามตำราฮวงจุ้ยทั่วไปมักแนะนำให้เว้นว่างตำแหน่งนี้ไว้ หรือจัดโต๊ะกลมวางดอกไม้ 5 สี 5 ธาตุ วางน้ำริน-น้ำล้นในตำแหน่งนี้เพื่อกระตุ้นโชคลาภและสลายพลังร้ายบ้างก็ให้จัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ เทพฮกลกซิ่ว หรือเทพแห่งโชคลาภ วาสนา และความมีอายุยืนยาว นัยว่าจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล

      เรื่องของอวิ๋นถางหรือจุด ศูนย์กลางของบ้านเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานว่าจำเป็นหรือไม่ที่บ้านทุกหลังต้องมี ในทรรศนะของผู้เขียนมองว่าดูจะมีความจำเป็นและมีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่าควรให้ความสำคัญ ที่กล่าวเช่นนี้เพราะหากเรามองยันต์โป๊ยข่วยหรือยันต์ 8 ทิศจะพบว่าตรงกลางนั้นเป็นที่สถิตของ "อวิ๋นถางหรือสัญลักษณ์หยิน-หยาง อิม-เอี๊ยง" จุดที่ปรับสมดุลให้กับพลังแห่งจักรวาล

      ดังนั้น ตำแหน่งอวิ๋นถางของบ้านจึงถือเป็นที่สถิตของดวง ดาวทั้ง 9 ดวง หรือดาวเก๋าแช ทุกๆ ปี ทุกๆเดือน ทุกๆวัน จะมีดาวที่ให้คุณและให้โทษมาสถิตในตำแหน่ง อวิ๋นถางนี้ ดังนั้น ซินแสฮวงจุ้ยในบางสำนักจึงแนะนำให้ปล่อยตำแหน่ง อวิ๋นถางให้โล่งไว้ โดยห้ามวางสิ่ง ของกีดขวางในจุดนี้ ดวงดาวทั้ง 9 นี้สัมพันธ์กับบัญชาแห่งสวรรค์ ตำแหน่งอวิ๋นถางจึงมีทั้งในบ้านและนอกบ้าน

      ในบ้านโบราณตำแหน่งอวิ๋นถางข้างนอกคือจุดเซ่นไหว้ฟ้าดิน หรือที่เราเรียกว่าทีตี่กงหรือทีกงนั่น เอง ซึ่งหากเราไปตามศาลเจ้าจีนจะพบว่าตำแหน่งอวิ๋นถางนี้จะเป็นที่ตั้งของเสาไหว้ฟ้าดิน หากใครอยากเห็นเสาไหว้ฟ้าดินที่เรียกว่าทีตี่แป่บ้อในกรุงเทพฯว่าเป็นอย่างไรให้ไปดูที่หน้าวิหารพระศรีศากยมุนี ที่วัด สุทัศนเทพวราราม เสาชิงช้า จะเห็น ได้ว่าเป็นเสาหินที่มีรูปร่างงดงามมาก

      ตำแหน่งอวิ๋นถางจึงเป็นตำแหน่งโถงโล่งหน้าบ้าน ซินแสฮวงจุ้ยบางสำนักแนะนำให้ทำอวิ๋นถางเป็นวงกลมคล้ายลูกโลก ทาด้วยสีขาวแทนธาตุทอง สีเหลืองแทนธาตุดิน เพื่อรวมพลังของฟ้ากับดินไว้ด้วยกัน นัยว่าจะทำให้เกิดโชคลาภความสำเร็จ ตำแหน่งท้องฟ้าตามหลักของโหราศาสตร์จีนหมายถึงพลังอำนาจ พ่อบ้าน อำนาจในการปกครองบังคับบัญชา สัมพันธ์กับตำแหน่งของดินคือมารดา ผู้รองรับโอบอุ้มทุกสรรพสิ่งบนโลก

      ซินแสฮวงจุ้ยบางสำนักบ้างก็ให้ทำพื้นที่อวิ๋นถางไว้กับพื้นโดยทำเป็นวงกลม ทาพื้นด้วยสีฟ้า สีน้ำเงิน ซึ่งมีนัยสำคัญว่าความสัมพันธ์ของการรวมธาตุ 2 ธาตุไว้ด้วยกันเพื่อก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ชื่อเสียง ความมีโชคลาภมั่งคั่ง คือการนำธาตุทองกับธาตุน้ำมาเป็นธาตุที่เกื้อกูลต่อกัน

      ดังนั้น จะพบว่าตำแหน่ง อวิ๋นถางของบ้านบางหลังจะเสริมมงคลด้วยการใช้โต๊ะหินทรงกลมแทนพลังธาตุดิน ตั้งอ่างน้ำล้น-น้ำรินที่เป็นตัวแทนแห่งธาตุน้ำ ตั้งเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยที่ทำจากโลหะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งธาตุทอง จัดแสงสว่างส่องลงไปที่น้ำแทนธาตุไฟ และ ปลูกไม้น้ำหรือต้นไผ่กวนอิมไว้แทนสัญลักษณ์ของธาตุไม้ เรียกว่าพลัง 5 ธาตุสัมพันธ์ต่อกัน ต่อให้ดาวร้ายดวงใดเข้ามาก็สลายไปหมด และบาง ที่จะพบว่ามีการวางเหรียญโบราณ 6 เหรียญไว้ใต้พรมสีแดง วางอัญมณี 5 ธาตุ 5 สี ซึ่งประกอบด้วย สีแดง เหลือง เขียว ขาว น้ำเงิน

      บ้านทุกหลังมีตำแหน่งอวิ๋นถางหรือจุดศูนย์กลางของบ้านอยู่แล้ว ในบ้านที่มีพื้นที่น้อยตำแหน่ง อวิ๋นถางก็อาจจะแคบ ซินแสระดับประเทศบางท่านมักจะบอกว่าไม่เป็นมงคล อยู่แล้วจะไม่ร่ำรวย ฟ้าดินไม่เกื้อหนุน ต้องหาบ้านหลังใหญ่ๆ ตำแหน่งอวิ๋นถางจะได้มีพื้นที่กว้างๆ ซึ่งดูจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่า ซินแสฮวงจุ้ยบางสำนักแนะนำว่า หากใครมีพื้นที่บ้านน้อยๆก็อาจจะทำตำแหน่งอวิ๋นถางหรือศูนย์รวมพลังฟ้าดินให้โล่งๆ มีแสงส่องลงมาได้บ้าง บ้างก็อาจจะแนะนำให้ใช้หลังคาโปร่งๆ ให้แสงส่องทะลุลงมาถึงพื้นได้ แต่แบบหลังนี้ผิดหลักฮวงจุ้ย

      สรุปว่าตำแหน่งอวิ๋นถางหรือตำแหน่งศูนย์กลางของบ้านเป็นตำแหน่งรวมผสานพลังแห่งฟ้ากับดินไว้ด้วยกัน ตำแหน่งนี้ควรจะทำให้มีความรู้สึกโปร่งโล่งสบาย เพราะนัยหนึ่งตำแหน่งอวิ๋นถางเป็นตำแหน่งที่เทพเจ้าเบื้องบนลงมาประทานพรให้กับมนุษย์ผู้ใฝ่ดี

      บ้านที่มีพื้นที่น้อยๆไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งอวิ๋นถางก็ได้ เพียงแค่คิดดี พูดดี ทำดี หมั่นสวดมนต์เจริญภาวนา เทพเจ้าเบื้องบนก็จะประทานพรให้มีความสุขความเจริญแล้ว
ขอขอบคุณที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ (โดย..ซินแสทวิณัฐ คำพันธ์ ), home.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: