พิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับการตาย : นุ่งห่มผ้าศพ


คนหลายคนเชื่อกันว่า "ชีวิตขั้นสุดท้าย" คือ การตาย คำว่าตายได้แก่ การสิ้นลมหายใจ ร่างกายของคนตาย เรียก ซากศพ คำว่า ศพ เป็นคำไทย ภาษาบาลีว่า ฉว สันสกฤตว่า ศว แปลว่า ศพ...

ตามความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนั้นมีหลักในการการนุ่งห่มผ้าศพ โดยนิยมใช้ผ้าขาวนุ่งสองชั้น ชั้นในเอาชายพกไว้ข้างหลัง ชั้นนอกเอาชายพกไว้ข้างหน้า แล้วห่มผ้าเฉลียงบ่า

ทางคดีโลก ถือว่า นุ่งเอาชายพกไว้ข้างหลังเป็นการนุ่งของคนตาย นุ่งเอาชายพกไว้ข้างหน้าเป็นการนุ่งของคนเป็น
ทางคดีธรรม ถือว่า ที่นุ่งผ้าขาวเป็นการสอนให้มีสุจริต เพราะสุจริตเป็นธรรมที่ขาวที่มาข้อมูล : lib.ubu.ac.th

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: