แก้วฟ้าสุดยอดแก้วกายสิทธิ์


แก้วสีฟ้า เป็นแก้วประเภทที่หาพบได้ยาก และเป็นแก้วที่สามารถขุดค้นพบได้เฉพาะบริเวณบ่อโป่งหลวง ซึ่งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านนาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน เท่านั้น ในบางครั้ง อาจจะมีแก้วประเภทอื่นซึ่งมีโทนสีคล้ายคลึงกับแก้วสีฟ้า หากแต่เส้นสีในเนื้อแก้วจะแตกต่างจากแก้วประเภทอื่นอย่างชัดเจน

      แก้วสีฟ้าจัดได้ว่าเป็นแก้วที่มีราคาที่สูงมาก และเป็นที่ต้องการในหมู่นักสะสมและผู้ที่ศรัทธาในแก้วโป่งข่าม โดยมีความเชื่อว่าเป็นแก้วที่มีพลังสูง ให้คุณแก่ผู้ครอบครองอย่างเอนกอนันต์ และเป็นแก้วที่มีเรื่องเล่าขานถึงประสบการณ์ต่าง ๆ มากที่สุด

      "ผู้ใดได้ครอบครอง จักร่มเย็นเป็นสุข มิได้เดือดร้อนใจเลย เงินทองไหลมาเหมือนสายน้ำ อีกทั้งยังแคล้วคลาดคงกระพัน มีฤทธิ์เหลือคณา"

      แก้วสีฟ้าเป็นแก้วที่ให้คุณทางด้านเมตตามหานิยม, ร่มเย็นเป็นสุข, โชคลาภและทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งยังเป็นเอกทางด้านแคล้วคลาดอีกประการหนึ่งด้วย

      แก้วสีฟ้าสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ตามลักษณะภายในเม็ดแก้วที่ปรากฏ แต่ยังคงลักษณะของเนื้อแก้วซึ่งเป็นเส้นใยเล็ก ๆ ประสานจนเป็นเนื้อเดียวกัน สีของแก้วอาจมีสีฟ้าอ่อนระเรื่อจนถึงเข้มจัด

      แก้วสีฟ้าพิรุณแสนห่า หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "ฝนแสนห่า" ซึ่งจะมีลวดลายของเส้นสีฟ้าที่โปร่งตา ให้ภาพลักษณ์เสมือนกับเส้นสายฝนที่โปรยปรายลงมา แก้วสีฟ้าประเภทนี้หาพบได้ยากและมีราคาสูง

      แก้วฟ้าแร เป็นแก้วที่มีลักษณะเหมือนกับแก้วโป่งข่ามประเภท "แก้วแร" เพียงแต่มีสีสันเป็นสีฟ้า ประกายแร เกิดจากวาวแก้วอันมีจากผลต่างของเนื้อแก้ว ถ้าประกายแรพาดติดอยู่กับหน้าแก้ว เรียกว่า "แก้วแร" หากในแก้วมีเส้นแพรแก้วและมีประกายแรติดอยู่กับเส้นแพรแก้วจะทำให้เกิดวาวแรเหลือบใน เรียกว่า "แก้วแรใน" ซึ่งเป็นแก้วสีฟ้าประเภทที่หาพบได้ยากมาก

      แก้วสีฟ้าควัน เป็นแก้วสีฟ้าอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีเส้นแพรแก้วในลักษณะควันแพรแก้ว ซึ่งควันแพรแก้วนี้จะตวัดม้วนอยู่ภายใน อาจมีประกายแรด้วยข้อมูลโดย บ้านมนตรา

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: