ตำแหน่งของประตูบ้านบอกอะไร?เกี่ยวกับฮวงจุ้ย


ชาวจีนมีความเชื่อมาแต่ครั้งบรรพกาลแล้วว่าในทุก ตำแหน่งแห่งที่ภายในบ้านล้วนมีเทพเจ้าหรือเทวดาคุ้มครอง เริ่มจากภายในครัวมีเทพเจ้าเตาไฟสถิตรักษาและประทานพรผู้อยู่อาศัยในบ้านให้ ประสบความสุขความเจริญ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นัยหนึ่งเทพเจ้าเตาไฟมีหน้าที่รายงานความดี-ชั่วของผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้าน หลังนั้นๆ แม้แต่ร้านอาหารก็มีประเพณีการบูชาเทพเจ้าเตาไฟ

      เหตุนี้จึงพบว่าในช่วงวันส่งเทพเจ้าขึ้นสวรรค์ จะมีพิธีบูชาเทพเจ้าแห่งเตาไฟ ซึ่งจะบูชาก่อนเข้าสู่ช่วงปีใหม่ของจีน เชื่อกันสืบมาว่าเทพเจ้าเตาไฟนี้รับหน้าที่สำคัญจากองค์เง็กเซียนฮ่องเต้คือ มีหน้าที่รายงานความดีความชั่วของผู้อยู่อาศัย เหตุนี้จึงเกิดประเพณีการเซ่นไหว้เทพเจ้าเตาไฟขึ้น

      ในที่หลับที่นอนหรือแม้แต่ห้องนอนเชื่อกันว่ามีเทพเจ้ารักษาอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันแล้วและอยากมีบุตร แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีบุตรเสียที จึงมีประเพณีการเซ่นไหว้ขอพรจากแม่ทอซิ้งผู้มีหน้าที่ดูแลเด็กที่จะเกิด เลยทำพิธีขอบุตรเสียเลย เชื่อกันว่าเตียงนอนของหญิงตั้งครรภ์จะมีเจ้าแม่ทอซิ้งรักษาปกป้องดูแลครรภ์ อยู่ เหตุนี้จึงห้ามเคลื่อนย้ายเตียงนอนไปไหน

     จากนี้ยังเชื่อกันว่าหากเคลื่อนย้ายเตียงนอนของหญิงตั้งครรภ์จะมีผล ให้ครรภ์ไม่แข็งแรงหรือแท้งบุตรได้ง่าย แม้แต่หน้าประตูบ้านของเราจะพบว่าชาวจีนมีประเพณีที่สืบปฏิบัติกันมาคือ หลังจากที่ไหว้เจ้าที่ภายในบ้านแล้วก็จะปักธูปที่กระถางธูปจำนวน 5 ดอก ในกระถางธูปหน้าเจ้าที่หรือตี่จู่เอี๊ยะ และจะปักธูปที่ประตูซ้าย-ขวาข้างละ 1 ดอก เพื่อบูชาเทพทวารบาลประจำบ้าน ซึ่งมีอยู่ 2 องค์ซ้าย-ขวา

      เหตุนี้จะพบว่าคนจีนแต่ครั้งบรรพกาลมีความเชื่อในเรื่องที่เกี่ยวกับ ประตูมากมาย ดังจะได้ยกมาให้ทราบดังนี้ ประตูหน้าบ้านตรงกับประตูหลังบ้านทำให้การเงินรั่วไหล ตรงนี้ตำราฮวงจุ้ยแทบจะทุกสำนักเขียนไว้ตรงกัน แต่ความเป็นจริงแล้วต้องดูด้วยว่าความลึกของตัวบ้านมีมากเพียงใด ประตูหน้าบ้านกับหลังบ้านบานไหนใหญ่กว่ากัน หากภายในตัวบ้านมีความลึกมากๆอย่างในกรณีของตึกแถว อาคารพาณิชย์ ดูว่าจะไม่มีผลกระทบมากนัก อีกทั้งจะต้องดูเสียก่อนว่าทิศประตูหน้าบ้านและหลังบ้านอยู่ในทิศทางที่เป็น มุมเสียทางฮวงจุ้ยหรือไม่ ซึ่งทิศเสียในทางฮวงจุ้ยที่ทำให้เสียทรัพย์คือทิศสูญสิ้น ทิศโทษภัย ทิศอสูรร้าย ซึ่งบ้านแต่ละหลังมีตำแหน่งทิศที่ดีและเสียแตกต่างกัน

      ห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่ตรงกับประตูหน้าบ้านจะทำให้เสียทรัพย์ เกิดแต่เรื่องร้ายๆ หากพิจารณาทางศาสตร์ฮวงจุ้ยแล้วถือว่าเป็นความจริง ยิ่งหากเป็นตอไม้สำหรับประดับหรือแขวนกล้วยไม้ด้วยแล้วจะมีผลร้ายมากยิ่ง ขึ้น ในทางศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าตอไม้ที่ตายซากส่งผลร้ายตามหลักฮวงจุ้ย ทำให้ชีวิตเกิดแต่เรื่องหดหู่วุ่นวายใจ จากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่าตำแหน่งทิศทางของประตูในบ้านทุกหลังต่างถูก กำหนดด้วยพลังงานดาวประจำยุคทางฮวงจุ้ย ซึ่งจะมีผลเปลี่ยนแปลงทุกๆ 20 ปี หากตำแหน่งของต้นไม้ใหญ่หรือตอไม้อยู่ในทิศทางให้ร้ายของดาวประจำยุคและทิศ เสียในทางฮวงจุ้ย มีผลให้ผู้อยู่อาศัยเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่ยากแก่การรักษา เสียทรัพย์ ถูกโกง หรือเกิดเรื่องวุ่นวายใจอยู่เนืองๆ อันที่จริงการที่ปลูกต้นไม้ใหญ่ใกล้ประตูบ้านก็มีผลร้ายคือ อาจเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายได้เมื่อมีพายุลมแรง

      ห้ามวางสิ่งของระเกะระกะขวางทางเข้าออกประตู ทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าประตูคือทางเข้าออกของพลังชี่ที่จะไหลเข้าสู่ตัวบ้าน ดังนั้น หากบ้านไหนวางสิ่งของขวางทางเข้าออกประตูบ้านมักจะอับโชค ประกอบกับเมื่อมองถึงเหตุผลพบว่าไม่เกิดความสะดวกสบายในการเข้าออก ยิ่งเป็นร้านค้าด้วยแล้วยิ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อกิจการ

      ห้ามนั่งหน้าประตู เชื่อกันว่าประตูทางเข้าออกเป็นจุดที่มีความสัมพันธ์กับจุดพลังปราณวิญญาณ เป็นจุดทางเข้าออกของคนและดวงวิญญาณ เหตุนี้จึงห้ามนั่งตรงกับประตูหรือหน้าประตู หากมองอีกแง่หนึ่งจะพบว่าประตูเป็นจุดเข้าออกของลมที่พัดหมุนเวียนอยู่ภายใน บ้าน หากตั้งโต๊ะทำงานตรงกับประตูจะมีปัญหาเมื่อมีลมพัดเข้ามาแรงๆ ทำให้เอกสารปลิวหายได้ง่าย และพบว่าในแง่ของสุขภาพแล้วผู้ที่นั่งตรงกับประตูจะต้องสัมผัสกับความ เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอยู่ตลอดเวลาทั้งร้อนและเย็น เป็นผลทำให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพ กระทบกระเทือนถึงการหมุนเวียนของเลือดลม ร่างกาย ทำให้ไม่สบายได้

      ห้ามสร้างประตูตรงกัน 3 บาน ตรงนี้ให้นึกถึงภาพอาคารพาณิชย์ที่ส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ลึกเข้ามา เมื่อจะทำการกั้นแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนจะต้องมีการกั้นแบ่งเป็นช่วงๆตาม ความยาวของช่วงตึก แต่สำหรับอาคารพาณิชย์ที่มีความลึกมากๆแล้วต้องพึงระวังการสร้างประตูตรงกัน 3 บาน โดยส่วนใหญ่จะพบว่าเดี๋ยวนี้ชอบกั้นเป็นห้องกระจก หากประตูด้านหลังไม่เปิดก็ไม่เป็นไร แต่หากว่าเปิดประตูด้านหน้าและหลังไว้จะทำให้อากาศที่พัดเข้ามาเกิดแรงปะทะ กัน ทำให้มีผลต่ออุณหภูมิภายในห้อง สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจะต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับโรคปวดศีรษะ หรือโรคภูมิแพ้อันเกิดจากการแพ้อากาศ

      ตำแหน่งทิศทางของบ้านที่สัมพันธ์กับประตู ทิศโทษภัย-สูญสิ้น มีผลทำให้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาท ถูกโกง มีคดีความ ทิศอสูรร้าย ทำให้เกิดแต่ปัญหาเรื่องทุกข์ยากใจ ทิศห้าผี ทำให้เผชิญกับเรื่องประหลาด พบเห็นวิญญาณขอขอบคุณ : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้
ซินแสทวิณัฐ คำพันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: