พระสีวลี (พระธาตุลูกยอ)"พระสีวลี หรือพระธาตุลูกยอ มีสัณฐานดังผลลูกยอป่าอย่างหนึ่ง เมล็ดมะละกออย่างหนึ่ง วรรณเขียวดังดอกผักตบบ้าง แดงดังสีหม้อใหม่บ้างสีพิกุลแห้งบ้าง เหลืองดังหวายตะค้าบ้าง แลขาวดังสีสังข์บ้าง" จัดเป็นพระธาตุที่หายากมากใครมีไว้บูชาชาตินี้มีแต่รวย
ข้อมูลโดย บ้านมนตรา

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: