หินสลักรูปงูใต้ต้นไม้ หินแห่งการไถ่โทษ


หินสลักรูปงู

หินสลักรูปงูใต้ต้นไม้

ชาวทมิฬนาดูหรือชาวอินเดียใต้มีความเชื่อเรื่องหินสลักรูปงูที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งเกี่ยวกับการมีบุตรอยู่สองอย่างว่า ความเชื่อแรกเชื่อว่าการที่สามีภรรยาที่แต่งงานกันนานแล้วแต่ยังไม่มีบุตร อาจเกิดจากผลกรรมที่เคยฆ่างูเมื่อชาติก่อนๆ

        เพื่อแก้ไขผลกรรมที่ได้ทำไว้ในอดีตชาติจึงนิยมสร้างหินสลักรูปงู ลักษณะเป็นรูปแกะสลักเป็นรูปงูสองตัวพันกันบ้าง หรืออาจเป็นรูปครึ่งคนครึ่งงู (ตัวเป็นงูหัวเป็นคน อย่างในภาพยนตร์บอลลีวูดเรื่อง Hisss) นำไปตั้งไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ โดยเฉพาะต้นโพธิ์บริเวณเทวาลัยเพื่อเป็นการไถ่โทษ แล้วจะทำให้มีบุตรได้ตามที่ประสงค์ในชาตินี้

        ความเชื่อที่สองเชื่อว่าหินสลักรูปงูนี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระขันทกุมาร ซึ่งเป็นโอรสของพระศิวะและนางอุมา ดังนั้นขันทกุมารจึงเปรียบเหมือนโอรสแห่งมหาเทพที่เป็นต้นแบบของครอบครัว ผู้ปรารถนาจะมีบุตรจึงโยงเรื่องนี้เข้ามาเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีบุตร ส่วนวิธีการบูชาโอรสของมหาเทพนี้ก็ทำเหมือนความเชื่อแรก
ที่มา learningpune.com /วารสารเมืองโบราณ ฉบับพิเศษ และ หนังสือ Tamil Nadu

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: