โอะมะโมะริ เครื่องรางเสริมดวงของคนญี่ปุ่น


โอะมะโมะริ
โอะมะโมะริ เครื่องรางเสริมดวงของคนญี่ปุ่น

ดูดวง คนทั่วไปอาจมองว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ มีเทคโนโลยีล้ำสมัย ประชาชนมีการศึกษาสูงและไม่ได้นับถือศาสนาใดเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามคนญี่ปุ่นก็ยังมีความเชื่อในเรื่องการพกเครื่องรางที่จะช่วยบันดาลสิ่งดีๆให้แก่ตนหรือปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปได้ และเครื่องรางนี้เรียกว่า “โอะมะโมะริ (お守り)”

        โอะมะโมะริ มาจากคำว่า “มะโมะริ (守り)” ซึ่งหมายถึง การพิทักษ์ปกป้อง การคุ้มครอง โอะมะโมะริ มีความหมายอย่างกว้างๆก็คือ เครื่องราง อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดก็เช่น ไม้กางเขน พระเครื่อง หรือแม้แต่ power stone ต่างๆ แต่ในประเทศญี่ปุ่น “โอะมะโมะริ” มักจะหมายถึง เครื่องรางที่ผู้ไปนมัสการขอพรที่วัดหรือศาลเจ้าซื้อหรือได้รับมา มีลักษณะเป็นถุงผ้าเล็กๆแบนๆ มีเชือกมัดปิดปากถุง

        โอะมะโมะริ มีทั้งเพื่ออธิษฐานขอพรให้เกิดสิ่งดีๆ เช่น โชคดี โชคลาภ การค้ารุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง หรือขอให้ปัดเป่าสิ่งร้ายๆ เช่น ป้องกันจากอุบัติเหตุ ป้องกันจากวิญญาณร้าย โอะมะโมะริเป็นเครื่องรางประเภทที่ต้องพกติดตัวและเป็นของใครของมัน ในขณะที่ “โอะฟุดะ (お札)” ซึ่งเป็นสิ่งศักด์สิทธิ์อีกชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแผ่นป้ายจะใช้วางไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานเพื่อคุ้มครองสถานที่ นั้นๆ จะไม่เคลื่อนย้ายไปไหน

        เนื่องจากโอะมะโมะริมีจุดประสงค์เพื่อให้พกพา ไปไหนมาไหนได้สะดวกจึงออกแบบมามีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะมีขนาดที่สามารถวางไว้ในมือเพียงข้างเดียวได้ แต่ถ้าเป็นประเภทที่ใช้ติดไว้บนรถไฟหรือรถยนต์ก็อาจมีขนาดใหญ่กว่านั้นเล็ก น้อย

        โอะมะโมะริจะทำจากผ้าทอเนื้อค่อนข้างหนาซึ่ง ทอด้วยด้ายเงิน ด้ายทอง หรือด้ายสี ตัวถุงผ้านี้ทั้งส่วนหัวท้ายซ้ายขวามักจะทำให้ไม่มีมุม สิ่งที่บรรจุภายในแตกต่างกันไป เช่น พระสูตร สิ่งศักดิ์สิทธ์ที่เชื่อว่ามีเทพเจ้าสถิตอยู่ ซึ่งทำจากกระดาษ ไม้ ผ้า หรือโลหะ แล้วใช้เชือกปิดปากถุง

        การใช้ผ้าเนื้อหนาและใช้เชือกปิดปากถุงทำให้ ไม่สามารถมองเห็นภายในถุงนอกจากจะตอบสนองความต้องการให้พกพาได้สะดวกแล้ว ยังมีความหมายว่าเป็นกักเก็บสิ่งที่มีพลังเอาไว้อยู่ภายใน และเมื่อเราพกพาเครื่องรางนี้ไปก็จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับตัวเอง ป้องกันอันตรายรอบๆตัวได้

        สิ่งที่บรรจุอยู่ภายในโอะมะโมะริจะขึ้นอยู่ กับว่าเป็นโอะมะโมะริจากศาลเจ้าชินโตหรือวัดพุทธ โอะมะโมะริจากศาลเจ้าชินโต ภายในจะบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่ามีเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ เช่นแผ่นป้ายสลักชื่อของเทพเจ้า บทสวด รูปจำลองของเทพเจ้า ในขณะที่โอะมะโมะริจากวัดพุทธ ภายในบรรจุรูปสลักของพระประธานหรือผู้ก่อตั้งวัด หรือพระสูตร

        โอะมะโมะริ แบ่งได้เป็นหลายประเภทตามเรื่องที่ต้องการอธิษฐานขอพร เช่น โอะมะโมะริด้านสุขภาพแข็งแรง โอะมะโมะริด้านเงินทอง โอะมะโมะริด้านคู่ครอง โอะมะโมะริด้านการเรียน โอะมะโมะริด้านการเดินทางปลอดภัย

        ในปัจจุบันนี้ โอะมะโมะริมีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น ไม่ได้มีเฉพาะทรงถุงผ้าเท่านั้น มีแบบที่สามารถมองเห็นพระสูตรหรือคำอวยพรข้างในได้ เพราะเชื่อว่าจะช่วยป้องกันสิ่งร้ายๆไม่ให้เข้ามาใกล้ได้ ระยะหลังมานี้ เพื่อให้พกพาสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงออกแบบให้ภายนอกหุ้มด้วยพลาสติก และที่ส่วนปลายของเชือกที่มัดปากถุงก็มีตัวดูดติดกระจกติดอยู่ นอกจากนี้ เพื่อทำให้ผลิตได้ง่ายและลดต้นทุน ก็มีการเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ พลาสติก หรือเรซิ่น โอะมะโมะริบางแห่งยังนำตัวคาแรกเตอร์มาทำเป็นลวดลายอีกด้วย

        การพกโอะมะโมะริเพื่อให้ได้รับพรตามที่ ปรารถนาควรพกติดตัวไว้เสมอ อาจพกไว้ในกระเป๋าถือหรือกระเป๋าสตางค์ ถ้าหากจะเก็บไว้ที่บ้านก็ควรเก็บไว้ในที่ที่มองเห็นได้ และพยายามวางไว้ในตำแหน่งที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำไ
ด้

        สิ่งพิเศษอย่างหนึ่งของโอะมะโมะริที่แตกต่าง จากเครื่องรางทั่วไปที่เรารู้จักก็คือ โอะมะโมะริจะมีขอบเขตระยะเวลาที่จะให้ผลตามคำอธิษฐาน โดยปกติ โอะมะโมะริจะคุ้มครองและมีผลกับเราได้ดีที่สุดในช่วงเวลา 1 ปี จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าพอครบหนึ่งปีแล้ว โอะมะโมะริจะเสื่อมสภาพไปหรือหมดความศักดิ์สิทธิ์หรอก แต่ว่าเมื่อเราพกพาโอะมะโมะริไปที่ต่างๆ ก็อาจ “สกปรก” และ “แปดเปื้อน”สิ่งไม่ดีต่างๆ ก็จะทำให้ไม่สามารถแสดงผลได้เต็มที่

        โอะมะโมะริเป็นเครื่องรางที่ไว้เคารพบูชา ดังนั้นเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนใหม่ก็ควรทำด้วยความเคารพเพราะเชื่อว่าภายใน เป็นที่ที่เทพเจ้าสถิตอยู่ เมื่อจะเปลี่ยนใหม่ ให้นำโอะมะโมะริที่เราพกมาตลอดปีไปคืนที่ศาลเจ้าหรือวัดที่เราได้โอะมะโมะริ นั้นมา แล้วศาลเจ้าจะจัด “คะกะริบิ (篝火)” เพื่อเผาโอะมะโมะริ ถ้าหากไม่สามารถไปคืนที่ศาลเจ้าหรือวัดที่ได้รับโอะมะโมะรินั้นมาได้ ก็ไม่ต้องกังวล สามารถนำไปคืนที่ศาลเจ้าหรือวัดอื่นแทนได้ แต่ต้องจำไว้ว่าหากรับมาจากศาลเจ้าก็ให้นำไปคืนที่ศาลเจ้า หากรับมาจากวัดก็ให้นำไปคืนที่วัด

        แต่ถ้าไม่สะดวกที่จะไปคืนได้ ก็สามารถเผาเองได้ โดยใช้กระดาษขาวห่อแล้วโปรยด้วยเกลือจึงค่อยเผา กระดาษขาวและเกลือนี้สื่อถึง “การชำระล้างให้บริสุทธิ์” 

      “โอะมะโมะริ” ของญี่ปุ่นนี้จะว่าไปก็คงเหมือนเครื่องรางที่เราคุ้นเคยกันดี ช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยและพบเจอกับสิ่งที่ดี แต่อาจแปลกกว่าตรงที่มีแบ่งเป็นประเภทเฉพาะเจาะจงและมีการออกแบบให้เข้ากับยุคสมัย
ที่มา j-plan

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: