ทายนิสัยการทำงานจากวันเกิด


ทายนิสัย
ทายนิสัยการทำงานจากวันเกิด

ดวงวันนี้ เพื่อนๆคะทราบกันหรือไม่ว่าวันเกิดของเรานั้น จริงๆแล้วสามารถนำมาทำนายนิสัยใจคอของเราได้อย่างแม่นยำเลยนะคะ แม้แต่นิสัยการทำงานของเราก็ยังสามารถทำนายได้จากวันเกิดของเราอีกด้วยค่ะ มาดูกันว่าเกิดในวันไหนแล้วจะมีนิสัยการทำงานแบบใดค่ะ

        คนที่เกิดในวันอาทิตย์ มักเป็นคนที่มีภาวะผู้นำสูง ถ้าต้องมอบหมายงานให้ต้องมอบอำนาจในการตัดสินใจให้ด้วย แต่คนวันอาทิตย์มักจะใช้อำนาจที่เกินเลย ดังนั้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์มักต้องมีคนที่คอยกำหนดขอบเขตของอำนาจและการใช้ทรัพยากรให้ชัดเจน

        คนที่เกิดในวันจันทร์ มักเป็นคนที่ทำได้หลายสิ่งหลายอย่าง แต่มักขาดความไตร่ตรองและความรอบคอบ คนที่เกิดในวันจันทร์ควรมีที่ปรึกษาและมีคำสั่งเป็นหลักฐานหรือลายลักษณ์อักษร ต้องมีกฎระเบียบที่เข้มงวดและมีการติดตามงานเป็นระยะตามความเหมาะสม

        คนที่เกิดในวันอังคาร มักเป็นคนที่ไม่ชอบการควบคุมที่เข้มงวด มีความรับผิดชอบ รักอิสระแต่อย่างไรก็ต้องมีกฎระเบียบ สัญญาที่รัดกุม เพราะวันอังคารไม่รอบคอบนัก ควรมอบหมายงานที่ต้องต่อสู้แข่งขันหรืองานสนาม งานที่ต้องลุยๆหรืองานที่มีความท้าทาย

        คนที่เกิดในวันพุธ มักเป็นคนที่ชอบเจรจา เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบ มีชั้นเชิง ไหวพริบดี คนที่เกิดในวันพุธมักเหมาะกับการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน และงานที่มีผลประโยชน์หรือมีรางวัลจะทำได้ดี เช่น งานขายที่มีคอมมิชชั่นเป็นสิ่งจูงใจ

        คนที่เกิดในวันพฤหัสบดี มักเป็นคนที่มีเหตุมีผล แต่ไม่ชอบคนขัดใจ คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีมักชอบแสดงความสามารถและชอบให้คำแนะนำผู้อื่น เหมาะที่จะเป็นผู้วางแผนงาน เป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจสอบ ไม่เหมาะที่จะให้ทำงานสนาม ชอบคำชมเชย คำยกย่องและการให้เกียรติ

        คนที่เกิดในวันศุกร์ มักเป็นคนที่มีจินตนาการสูงส่ง และมีความเป็นตัวของตัวเองสูง เป็นคนที่ความคิดดี เหมาะกับงานที่เป็น Project หรืองานด้านEntertain แต่ต้องให้อำนาจในการวางแผนงาน การดำเนินงานและงบประมาณต่างๆ ข้อสำคัญต้องคุยและเคลียร์ให้ชัดเจนก่อน แล้วค่อยปล่อยให้คนวันศุกร์ดำเนินการเอง

        คนที่เกิดในวันเสาร์ มักเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูง นิ่ง เก็บอารมณ์ได้ดี คนที่เกิดในวันเสาร์มักเป็นนักแก้ปัญหาชอบหาประสบการณ์จากผู้อื่น เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดและไหวพริบในการแก้ไขปัญหา เป็นคนที่มีความสามารถในเชิงช่างแทบทุกชนิด แต่มักเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างเชื่องช้า อาจไม่เหมาะนักกับงานหรือโครงการที่เริ่มต้นใหม่ๆ เพราะอาจเกิดความล่าช้าหรือไม่ทันตามกำหนดการได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: