ความเชื่อเรื่องเลขทะเบียนรถ


เลขทะเบียนรถ
ความเชื่อเรื่องเลขทะเบียนรถ

ดูดวง เลขทะเบียนรถใครว่าไม่สำคัญ หลายคนอาจไม่เคยทราบว่าเลขทะเบียนรถเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเลยแม้แต่นิดเดียว ตามหลักแล้วเลขทะเบียนรถที่เป็นเลขสูง 7 - 8 - 9 บอกความเป็นมงคล อย่างเช่น 7 = ถือเป็นเลขโชคลาภ 8 = ทำมาค้าขายดี ตามความเชื่อของคนจีน 9 = ความก้าวหน้า ตามความเชื่อของคนไทย

        เลขทะเบียนที่ดี หรือ เลขทะเบียนรถมงคล เลขทุกตัวบวกรวมกันได้ 5 ขึ้นไป ถ้าได้ 9 ถือว่าดีมาก เช่น 2223 รวมกัน = 9

        เลขคู่หน้า และคู่หลัง บวกรวมกันได้ 5 ขึ้นไป ถ้าได้ 9 ถือว่าดีมาก เช่น 8127 คู่แรก 8 + 1 = 9 คู่หลัง 2 + 7 = 9 ถือว่าก้าวหน้าก้าวหลัง เจริญดี

        ตัวเลขตัวแรกบวกตัวสุดท้ายได้ 5 ขึ้นไป
ถ้าได้ 9 ถือว่าดีมาก เช่น 8181 ดีมากเพราะเข้าข่าย 2 ประเด็น คือได้ 9 ทุกทิศทาง ถือว่าก้าวหน้า ก้าวหลัง เจริญดี

        ตัวเลขทั้งหมดไม่ควรถูกคร่อมด้วยเลข 1
เพราะเปรียบเหมือนเป็นโลงศพ เช่น 1771 หรือ 1001 หรือ 1641 เป็นต้น

        ตัวเลขคู่กัน ไม่ควรเป็นเลข 1 ทั้งคู่ เพราะเปรียบเป็นโลงศพ เช่น 1178 หรือ 4311

        เลขทุกตัวรวมกันแล้วต้องไม่ได้ 13
เพราะถือเป็นเลขมรณะ เช่น 9400

        เลขคู่หน้า หรือคู่หลัง รวมกันไม่ควรเป็นเลข 13 เพราะถือว่ามรณะ เช่น 9476 คือ 9 + 4 = 13 และ 7 + 6 = 13 ถือว่ามรณะทั้งไปหน้าและกลับหลัง จากข้อมูลรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงทั้งหลาย ตัวเลขคู่แรกมักรวมกันได้ 13

        เลขตัวแรกและตัวสุดท้ายรวมกันไม่ควรเป็น 13
เพราะถือว่ามรณะ เช่น 4419 คือ 4 + 9 = 13 มรณะ


ข้อมูล นานาพยากรณ์

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: