ฮวงจุ้ยที่ดินสูง-ต่ำ แบบไหนอยู่แล้วเจริญ


ฮวงจุ้ยที่ดิน
ฮวงจุ้ยที่ดินสูง-ต่ำ แบบไหนอยู่แล้วเจริญ

ฮวงจุ้ยที่ดิน คุณกำลังวางแผนจะซื้อที่ดินใช่หรือเปล่า? หรือว่าคุณกำลังมองหาทำเลที่ดี ซึ่งเหมาะแก่การก่อสร้างบ้านหรือว่าโฉนดที่ดินในมือคุณนั้นถูกหลักฮวงจุ้ยมากน้อยแค่ไหน?

        เรื่องความสูงต่ำของพื้นที่ใครคิดว่าไม่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องให้ถูกหลักของฮวงจุ้ยด้วย หลักของฮวงจุ้ย กล่าวไว้ว่า ความสูงต่ำของพื้นที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองหรือล้มเหลวได้

        พื้นที่สูงจะมองเห็นทัศนียภาพได้กว้างไกล ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาพที่มั่นคง ปลอดภัยกับเจ้าของที่นั้น กรณีที่มีภัยพิบัติก็จะป้องกันและแก้ไขได้ง่าย ก็เปรียบเสมือนกับการดำเนินชีวิตที่สามารถมองเห็นปัญหาที่จะเข้ามาก่อนคนอื่น ส่วนพื้นที่ต่ำเปรียบเสมือนคนที่อยู่หลุม เมื่อเกิดภัยพิบัติก็ไม่สามารถช่วยตัวเองหรือเตรียมแก้ไขได้ทัน และพื้นที่ต่ำยังเป็นบริเวณที่รองรับสิ่งไม่ดีทั้งหลาย ดังสายน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ จะนำพาโคลนตมหรือสิ่งปฏิกูลต่างมาให้

        หากคุณคิดจะซื้อที่ดิน ขอแนะนำหรือให้ข้อสังเกตที่จะเลือกซื้อที่ดิน ที่ดินที่ดี จะต้องมีลักษณะของด้านหลังสูง ด้านหน้าต่ำ จึงจะเป็นมงคล แต่ไม่ใช่สูงมากไปหรือต่ำเกินไป ลักษณะสูงต่ำที่ดีของที่ดิน จะต้องเป็นลักษณะไล่ระดับเป็นขั้นบันได จึงจะถูกต้องและเป็นมงคล

        การพิจารณาในลักษณะนี้จะดูจากชัยภูมิที่เป็นธรรมชาติเป็นหลัก ไม่ใช่ที่ดินที่มีการถมที่ขึ้นมาใหม่ เวลาสังเกตต้องพิจารณาบริเวณรอบๆ ของที่ดินนั้น โดยเฉพาะที่ดินที่อยู่ติดกับที่ดินที่เราจะซื้อว่าสูงกว่าหรือต่ำกว่ามากน้อยเพียงใด เช่น บริเวณที่ดินติดภูเขา จะต้องพิจารณาว่าภูเขาลูกนั้นมีลักษณะอย่างไร สูงชันเป็นหน้าผาหรือเป็นภูเขาในลักษณะที่เป็นขันบันได

        โดยปกติที่ดินที่มีพื้นที่ต่ำกว่าบริเวณใกล้เคียง ก็มักจะเป็นที่ดินที่ผู้ลงทุนไม่นิยมซื้ออยู่แล้วเพราะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถมที่เพิ่มขึ้น กรณีที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่สูงกว่าที่ดินบริเวณใกล้เคียง เช่น อยู่บนเนินเขาหรือภูเขา ก็ต้องพิจารณาดูว่าเส้นทางที่จะเข้าไปถึงที่ดินนั้นมีความสะดวกสบายแค่ไหน ถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่สูงชั้นมากสามารถทำถนนเข้าไปยังที่ดินได้ก็ถือว่าดี

แหล่งข้อมูล fPdecor

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: