พญาเต่าเรือนมงคล พ้นเคราะห์ให้เงินทอง


พญาเต่าเรือนมงคล
พญาเต่าเรือนมงคล พ้นเคราะห์ให้เงินทอง

พญาเต่าเรือนมงคล เป็นเครื่องรางที่บูชาแล้วจะทำให้มีโชคลาภหลั่งไหลมา ดังที่กล่าว “ทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลมาดุจ นทีธารท้น อย่ารู้ขาดสูญเลยนา…”

        สมัยเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงสร้างสมบารมีอยู่นั้น ในพระชาติหนึ่งพระองค์ได้เสวยพระชาติเป็นพญาเต่า มีพระวรกายใหญ่โตเท่ากับบ้านเรือน ชนทั้งหลายจึงพากันเรียกว่า พญาเต่าเรือน อาศัยจำศีลภาวนาอยู่ในเกาะใหญ่ท่ามกลางพระมหาสมุทร

        ในครั้งนั้นได้มีสำเภาพานิชย์พวกหนึ่งบรรทุกสินค้าไปค้าขายทางทะเล บังเอิญประสบกับมหาวาตภัยสำเภาล่มแตกกระจัดกระจาย พวกที่อยู่บนเรือสำเภาต้องสูญเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก แต่ยังมีบางพวกที่เกาะเศษไม้เรือที่ แตกนั้น เป็นเครื่องพยุงตนจนไปถึงเกาะใหญ่ ที่พญาเต่าจำศีลอยู่

        ด้วยความหิวโหยจึงได้ฆ่ากันเพื่อนำเนื้อมาเป็นอาหารประทังชีวิต พระบรมโพธิ์สัตว์ได้ทรงทราบ และเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง ทรงเกิดความสังเวชในพระทัย ใคร่ จะช่วยพวกที่เคราะห์ร้ายเหล่านั้นให้พ้นทุกข์ จึงทรงบำเพ็ญบารมีด้วยการไต่ขึ้นไปบนยอดเขา แล้วทรงปล่อยพระองค์ให้กลิ้งลงมาจากยอดเขา พอถึงพื้นดินก็ทรงทำกาลกิริยาแตกดับ พวกพ่อค้าเหล่านั้นได้อาศัยเนื้อพญาเต่า เพื่อบริโภค โดยไม่ต้องฆ่ากันอีก และยังได้ใช้กระดองเต่า ทำเป็นเรือแล่นกลับยังเมืองตน

        เนื่องด้วยพระบารมีของพญาเต่าที่ได้ช่วยชีวิตมนุษย์ ให้พ้นจากความตายและความทุกข์ ท่านโบราณคณาจารย์จึงได้สรรเสริญคุณพระคาถาพญาเต่าเรือนไว้ว่า ถ้าผู้ใดรับเคราะห์กรรม เช่น จะถูกลงโทษ ศัตรูแกล้งใส่ความ ให้นึก ถึงบารมีพญาเต่าเรือน ขอให้ท่านช่วยให้พ้นทุกข์

        โดยภาวนาพระคาถา หัวใจพญาเต่าเรือน "นา สัง สิ โม" จะช่วยให้พ้นทุกข์ได้ อานุภาพของพญาเต่าเรือนนั้นเป็นสารพัดนึก หมายเอาว่าตามแต่จะอธิษฐาน จะขอหรืออยากให้เป็น หากปัจจัยพอสมเหตุก็จะได้หรือเป็นตามนั้น โบราณาจารย์ท่านนับถือกันมามากนัก ว่า “กลับร้าย กลายเป็นดี สร้างเสริมเพิ่มเติมทวีคูณ” มีคุณทางโภคทรัพย์ ก็จะยิ่งหนุนเนื่อง

        เครื่องราง ที่เป็นรูปเต่าเรือนทุกแบบได้อย่างเข้มขลัง โดยเฉพาะแบบบูชาจะทำให้มีโชคลาภหลั่งไหลมาดังที่กล่าว “ทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลมาดุจ นทีธารท้น อย่ารู้ขาดสูญเลยนา…”

        ดูดวง มนต์พญาเต่าคำ (เต่าเงินเต่าทอง) ตั้งนะโม 3 จบ

        สุวัณจิตรจุละ นาสุวัณโณ จะมหาลาโภ สังสุวัณนัง จะมหาลาภัง สิสุวัณณะ จะมหาโภคัง โม สุวัณณา จะมหาโภคัง ปุริโส อิตถีโย เมตตาจิตตัง ปิยังมะมะ สัพเพโวรา พะหูโจรา สัพเพชะ นา พะหูชะนา สัพเพศัตรู วินาสสันติ (อาราธนาคาถาอย่างน้อย 3 จบ
ที่มา เทวบูชา

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: