เลือกเบอร์โทรศัพท์เสริมดวงตามวันเกิด


โทรศัพท์เสริมดวง
เลือกเบอร์โทรศัพท์เสริมดวงตามวันเกิด

ดูดวง การเลือกเบอร์โทรศัพท์ใครว่าไม่สำคัญ วันนี้ HoroscopeThaiza.com ขอแนะนำหลักการเลือกเบอร์โทรศัพท์ตามวันเกิดที่จะช่วยเสริมดวงชะตาของเจ้าของเบอร์ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า สำหรับวิธีการในการเลือกเบอร์โทรศัพท์ คือ การพิจารณาคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ตามวันเกิดของเราเอง เพื่อคัดเลือกหาเบอร์โทรศัพท์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานของแต่ละคนค่ะ

       
คนเกิดวันอาทิตย์

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของการสั่งการบริวาร และคนรอบข้าง จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 1 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 1 เช่น

        081-141-1012 : 0+8+1+1+4+1+1+0+1+2 = 19 = 1+9 = 10 = 1+0 = 1


        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของอำนาจ หรือความสามารถในการต่อรอง จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 3 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 3

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของเสน่ห์ (ความรัก) จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 4 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 4

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการงาน และความคล่องตัวด้านการเงิน จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 7 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 7

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของความกระตือรือร้น จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 5 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 5

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของการขอความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากผู้อื่น
จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 8 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 8

        คนเกิดวันจันทร์

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของการสั่งการบริวาร และคนรอบข้าง จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 2 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 2

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของอำนาจ หรือความสามารถในการต่อรอง
จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 4 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 4

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของเสน่ห์ (ความรัก) จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 7 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 7

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการงาน และความคล่องตัวด้านการเงิน จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 5 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 5

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของความกระตือรือร้น จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 8 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 8

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของการขอความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากผู้อื่น
จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 6 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 6

        คนเกิดวันอังคาร

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของการสั่งการบริวาร และคนรอบข้าง จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 3 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 3

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของอำนาจ หรือความสามารถในการต่อรอง จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 7 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 7

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของเสน่ห์ (ความรัก) จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 5 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 5

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการงาน และความคล่องตัวด้านการเงิน จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 8 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 8

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของความกระตือรือร้น จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 6 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 6

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของการขอความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากผู้อื่น จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 1 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 1

        คนเกิดวันพุธ

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของการสั่งการบริวาร และคนรอบข้าง จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 4 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 4

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของอำนาจ หรือความสามารถในการต่อรอง จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 5 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 5

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของเสน่ห์ (ความรัก) จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 8 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 8

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการงาน และความคล่องตัวด้านการเงิน จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 6 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 6

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของความกระตือรือร้น จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 1 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 1

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของการขอความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากผู้อื่น จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 2 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 2

        คนเกิดวันพฤหัสบดี

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของการสั่งการบริวาร และคนรอบข้าง จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 5 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 5

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของอำนาจ หรือความสามารถในการต่อรอง จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 6 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 6

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของเสน่ห์ (ความรัก) จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 1 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 1

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการงาน และความคล่องตัวด้านการเงิน
จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 2 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 2

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของความกระตือรือร้น จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 3 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 3

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของการขอความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากผู้อื่น จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 4 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 4

        คนเกิดวันศุกร์

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของการสั่งการบริวาร และคนรอบข้าง จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 6 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 6

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของอำนาจ หรือความสามารถในการต่อรอง จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 2 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 2

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของเสน่ห์ (ความรัก)
จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 3 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 3

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการงาน และความคล่องตัวด้านการเงิน
จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 4 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 4

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของความกระตือรือร้น จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 7 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 7

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของการขอความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากผู้อื่น จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 5 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 5

        คนเกิดวันเสาร์

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของการสั่งการบริวาร และคนรอบข้าง
จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 7 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 7

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของอำนาจ หรือความสามารถในการต่อรอง
จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 8 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 8

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของเสน่ห์ (ความรัก)
จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 6 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 6

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการงาน และความคล่องตัวด้านการเงิน จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 1 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 1

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของความกระตือรือร้น จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 2 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 2

        หากต้องการเบอร์โทรศัพท์ที่สนับสนุนในเรื่องของการขอความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากผู้อื่น จะต้องคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 3 และ/หรือรวมกันทั้งหมดแล้วได้รหัสตัวสุดท้ายเป็นหมายเลข 3
ที่มา sim

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: