ฮวงจุ้ยโครงการคอนโดมิเนียม


ฮวงจุ้ยโครงการคอนโดมิเนียม
ฮวงจุ้ยโครงการคอนโดมิเนียม

ปัจจุบันผมได้ให้คำปรึกษาด้านการจัดฮวงจุ้ย สำหรับท่านเจ้าของคอนโดมิเนียมหลายท่านมากขึ้น ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่มีมาต่อเนื่องโดยเฉพาะใน 2-3 ปีหลังมานี้ เพราะมูลค่าที่ดินในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆแพงขึ้นมากจึงทำให้คอนโดมิเนียมเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือผู้ที่กำลังเริ่มสร้างครอบครัว โดยจังหวัดเชียงใหม่เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหัวเมืองใหญ่ที่มีโครงการคอนโดมิเนียมขึ้นมาอย่างมากมายเช่นเดียวกัน

        คำถามที่ผมต้องตอบบ่อยครั้งคือเราจะเลือกโครงการคอนโดมิเนียมอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย โดยผมขอตอบในเชิงของฮวงจุ้ยและสถาปัตยกรรม นอกเหนือไปจากการเลือกที่ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการและความคุ้นค่าของราคาขายนะครับ อย่างไรก็ตามหลายๆ ท่านยังคงมีความเชื่อว่าการจัดฮวงจุ้ยนั้นจำเป็นเฉพาะบ้านเดี่ยว สำนักงาน หรือร้านค้าเท่านั้น ไม่คิดว่าคอนโดมิเนียมจำเป็นต้องได้รับการจัดฮวงจุ้ยด้วยแท้จริงแล้วสถานที่ใดก็ตามที่เราต้องอยู่อาศัยอยู่อย่างสม่ำเสมอนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นที่ที่เราควรจะจัดฮวงจุ้ยเป็นอย่างมากนะครับ เนื่องจากที่ใดมีการสะสมกระแสลมซึ่งนำมาพร้อมกับพลังงานกระแสแม่เหล็กโลกนั้นย่อมมีผลกับร่างกายของเราซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก

        โดยการพิจารณาการเลือกโครงการคอนโดมิเนียมนั้น มีหลักการในการพิจารณาในศาสตร์ฮวงจุ้ยเชิงชัยภูมิ (Landform Feng Shui Theory) ดังนี้

        1. ภาพรวมของโครงการต้องสามารถรับกระแสพลังและสะสมกระแสพลังได้ โดยในกรณีของคอนโดมิเนียมนั้นเราต้องพิจารณาทั้งกระแสพลังจากลมธรรมชาติและกระแสพลังจากรถหรือคนที่พามา โดยหากยืนอยู่ที่ปากทางเข้าโครงการต้องสามารถสัมผัสได้ถึงกระแสอากาศทั้งสองรูปแบบ และให้ลองเดินเข้ามาภายในโครงการจนถึงอาคาร หากยังสามารถสัมผัสถึงกระแสลมจากธรรมชาติและกระแสลมจากรถหรือคนได้ จะถือว่าเป็นโครงการที่มีภาพรวมของการรับกระแสที่ดีมาก หากมองในแง่ของสถาปัตยกรรมนั้น หากคอนโดฯ ใดไม่สามารถรับกระแสลมได้ตั้งแต่ปากทางเข้าของโครงการ อาจแสดงถึงสภาพความเป็นอยู่ที่แออัดในชุมชนนั้น และหากไม่สามารถสัมผัสถึงกระแสลมจากรถหรือคนพามา ก็ถือว่าเป็นโครงการที่การเดินทางไปสู่โครงการทำได้ลำบากนั่นเอง

        2. ต้องมีพื้นที่ส่วนรวมที่โปร่งโล่งและมีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ โดยเฉพาะหากทางโครงการสามารถจัดพื้นที่โล่งที่สามารถสะสมกระแสไว้บริเวณทางเข้าอาคารหลักได้ ก็จะถือว่ามีโอกาสเป็นคอนโดมีเนียมที่มีฮวงจุ้ยที่ดีมาก (ยังต้องได้รับการประเมินด้านองศาทิศทางด้วยเช่นกัน) และหากพื้นที่โล่งด้านหน้าอาคารหลักนั้นเป็นกระแสที่ถูกลากผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นโดยลมตามธรรมชาติหรือลมที่รถหรือคนพามา จะยิ่งถือว่าสามารถรับเอาโอกาสและโชคลาภจากภายนอกโครงการเข้ามาแจกจ่ายภายในตัวอาคาร ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้พักอาศัยภายในคอนโดมิเนียมได้ด้วย

        ส่วนพื้นที่สีเขียวนั้นจำเป็นต่อการเสริมความสัมพันธ์และสุขภาพที่ดีสำหรับภาพรวมของผู้พักอาศัยในโครงการ ยิ่งหากมีความสอดคล้องกับองศาทิศทางของฮวงจุ้ยในระบบดาวเหิน (Xuan Kong Flying Star) ได้ด้วยจะถือว่าเป็นส่วนที่จะเสริมผลลัพธ์ที่ได้มากไปกว่าเรื่องของโชคลาภ โอกาส และความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นไปอีก

        3. ห้องพักอาศัยต้องสามารถรับกระแสลมและแสงสว่างได้อย่างพอเพียง นอกจากการพิจารณาฮวงจุ้ยในภาพรวมของโครงการว่าดีหรือไม่แล้ว ส่วนที่สำคัญที่สุดคือการพิจารณาฮวงจุ้ยสำหรับแต่ละห้องโดยเฉพาะเพราะในโครงการเดียวกันก็ย่อมมีทั้งห้องที่มีฮวงจุ้ยที่ดีมากไปจนถึงระดับของเกรดฮวงจุ้ยที่ต่ำลงไปหากท่านต้องห้องที่มี โอกาสที่จะมีฮวงจุ้ยที่ดีได้นั้นสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือเมื่อยืนที่ระเบียงของคอนโดฯหรือหน้าต่างบานที่อยู่ติดกับผนังของอาคาร ต้องสามารถสัมผัสได้ถึงกระแสลมที่พัดผ่านจากภายนอกเข้ามาสู่ในห้องพักอาศัยของท่านได้ โดยหากท่านสามารถเลือกห้องที่อยู่สูงกว่าอาคารข้างเคียงได้ ก็จะยิ่งถือว่ามีโอกาสที่จะรับกระแสลมได้มากขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าท่านจะไม่สามารถเลือกห้องที่อยู่สูงกว่าอาคารข้างเคียงได้หากยืนที่หน้าประตูระเบียงแล้วยังสัมผัสกับกระแสลมที่พัดผ่านเข้ามาก็ยังถือว่าเป็นฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ แต่หากไม่สามารถที่จะสัมผัสถึงกระแสลมได้แลย ก็ให้พิจารณาว่าเป็นลักษณะของฮวงจุ้ยที่ไม่ดี

        ส่วนการที่ห้องพักอาศัยของท่านสามารถรับแสงแดดได้ในปริมาณที่เหมาะสม ก็จะเพิ่มสภาพเป็นหยางให้สมาชิกภายในครอบครัวของท่าน หากเป็นผู้สูงอายุก็จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น หากเป็นคนในวัยทำงานก็จะทำให้สดชื่นแจ่มใส ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเป็นเด็กก็จะทำให้ไม่เกียจคร้าน ตั้งใจเล่าเรียนมากกว่าอยู่ในห้องที่แสงสว่างไม่เพียงพอ

        4.พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมข้างเคียง หากท่านจำเป็นต้องเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้กับวัดหรือโรงพยาบาลซึ่งถือว่ามีสภาพพลังงานที่เป็นหยินสูงอาจส่งผลกับสุขภาพของผู้สูงอายุในครอบครัวของท่านได้ หรือการเลือกซื้อคอนโดฯ ที่อยู่ใกล้กับมุมแหลมหรือสันของอาคารใกล้เคียงที่มีขนาดใหญ่กว่ามากๆซึ่งถือว่ามีกระแสพลังงานที่สามารถส่งผลกับความเป็นอยู่ของเราได้ ท่านจำเป็นต้องได้รับการประเมินสภาพดังกล่าวโดยซินแสที่มีประสบการณ์ครับ

        อย่างไรก็ตามหลายข้อที่กล่าวมายังคงเป็นการพิจารณาในศาสตร์ฮวงจุ้ยเชิงชัยภูมิเท่านั้น หากท่านต้องการได้คอนโดมิเนียมโครงการที่ถูกหลักฮวงจุ้ยสูงสุดนั้น จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาในด้านองศาทิศทางด้วย (Compass Feng Shui Theory) เพื่อให้ฮวงจุ้ยที่สามารถเสริมดวงชะตาของท่านได้โดย การวิเคราะห์ร่วมกับวัน เดือน ปี และเวลาเกิดของท่าน จึงสามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการจัดฮวงจุ้ยสำหรับคอนโดมิเนียมได้ ไม่น้อยไปกว่าการจัดฮวงจุ้ยสำหรับบ้านเดี่ยว สำนักงาน หรือร้านค้าครับ

        HOME BUYERS' GUIDE CHIANG MAI ฉบับที่ 105 ธ.ค.56
ที่มา Home

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: