กรรมที่มีลูกดื้อรั้น..ไม่เชื่อฟัง


ลูกดื้อรั้น
กรรมที่มีลูกดื้อรั้น..ไม่เชื่อฟัง

ดูดวง พระพุทธศ่าสนาที่มีคำสอนหลักเรื่องอริยสัจ 4 ข้อต้นว่า ด้วยเรื่องความทุกข์ จะเห็นว่าความทุกข์มีกันได้ทุกคน บางคนมีลูกแล้วก็เป็นทุกข์อีก เพราะลูกไม่ได้เป็นดั่งใจตนคิด คือ สอนอะไรไม่เคยเชื่อฟัง กรรมนี้สันนิษฐานว่าเกิดจากการกระทำบางอย่างในอดีตของตนนั้นเอง เช่น เคยทำแท้ง และบุตรที่ทำแท้งนี้กลับมาเกิดกับคุณอีก เนรคุณต่อพ่อแม่ ไม่เชื่อฟังคำสอนของท่าน เมื่อสั่งสอนลูกก็ไม่ยอมเชื่อฟังตามกรรมที่ทำ

        วิธีแก้กรรมที่มีลูกดื้อรั้น..ไม่เชื่อฟัง เป็นเจ้าภาพบวชเณร โดยให้ลูกบวช หรือรับเป็นเจ้าภาพบวชเณรภาคฤดูร้อน หมั่นพาลูกไปเข้าวัดบ่อยๆ เพื่อขัดเกลาจิตใจ วิธีหนึ่งที่หลวงพ่อจรัญ แนะนำ คือ ปฎิบัติกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ลูกตนเอง จะทำให้เขากลับตัวกลับใจมาเชื่อฟังเราได้ที่มา.. sabiangboon

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: