ฮวงจุ้ยประตูหน้าบ้าน รับโชคลาภ


ฮวงจุ้ยประตู
ฮวงจุ้ยประตูหน้าบ้าน Photo creativehomeidea

ฮวงจุ้ยประตูหน้าบ้านใครว่าไม่สำคัญ สำหรับการตรวจสอบ ฮวงจุ้ยประตูหน้าบ้าน โถงรุ่งโรจน์ และตำแหน่งศูนย์กลางของอาคารบ้านเรือน ให้อยู่ในลักษณะที่ดีมีความสะอาด สว่าง เรียบร้อย สมดุลตลอดเวลานั้น มีรายละเอียดของข้อปฏิบัติในการตรวจสอบดังต่อไปนี้

        ประตูหน้าบ้าน โถงรุ่งโรจน์ และตำแหน่งศูนย์กลางของอาคารบ้านเรือน จะต้องมีลักษณะที่ถูกต้องตามลักษณะวิชาฮวงจุ้ยรูปลักษณ์ กล่าวคือ มีความสมดุล ความใกล้ไกล กว้างแคบ สูงต่ำ ความสมบูรณ์สมดุลสอดคล้องกันของตำแหน่งทั้งสาม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์และเป็นไปตามหน้าที่ของแต่ละอย่างดังนี้

        ประตูหน้า ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและถ้าหากเป็นประตูของบ้านเรือนสำหรับอยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว ลักษณะประตูบ้านสมควรที่จะเป็นประตูบานทึบที่ทำด้วยไม้มีลวดลายสวยงามไม่ขัดแย้งกับธาตุและทิศหน้าบ้าน เวลาใช้งานเปิดให้บานประตูมีลักษณะที่เปิดเข้าด้านในบ้าน มีกลอน กุญแจ มือจับที่ดีมีความสมบูรณ์ไม่ชำรุดบกพร่อง สามารถใช้งานได้ดีโดยไม่ฝืด ติดขัด หรือเกิดเสียงดังขณะใช้งาน ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นในการต้อนรับโชคลาภและความสำเร็จ ไปพร้อมๆกับการมีลักษณะของการปกป้องคุ้มครองที่ดี

        ส่วนบานประตูที่มีลักษณะและรูปลักษณ์ขัดแย้งกับหลักวิชาฮวงจุ้ยนั้น ผู้รอบรู้แนะนำว่าประตูบานนั้นจะไม่สามารถต้อนรับโชคลาภได้ หากขาดลักษณะของการปกป้องคุ้มครองที่ดี นำมาแต่ความเสื่อมเสีย เป็นประตูที่ไม่สามารถเก็บกักพลังมงคลแห่งโชคลาภได้ ยกตัวอย่างเช่น ประตูบ้านที่เปิดยาก มือจับ กลอนประตู เก่าแก่และชำรุด ขาดลักษณะที่ดีในการต้อนรับโชค ประตูบ้านที่บานชำรุด แตกร้าว มีร่องรูแสงผ่านได้ หรือบานที่ปิดแล้วไม่สนิทมีช่องแสงผ่านได้ ทำให้ขาดลักษณะการปกป้องคุ้มครองที่ดี ประตูหน้าที่ตั้งตรงกับประตูหลัง บานหน้าต่าง ช่องแสง เป็นประตูที่เก็บกักพลังมงคลไม่ได้ ทำให้คนในบ้านสะสมเงินทองไม่ได้ ทำให้ร่ำรวยได้ยากลำบาก


ที่มาบทความ..บ้านกับฮวงจุ้ย.comบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: