8 ทิศ 9 ตำแหน่ง ภายในบ้านตามหลักฮวงจุ้ย


ฮวงจุ้ยบ้าน
ฮวงจุ้ยบ้าน Photo:creativehomeidea

ฮวงจุ้ยบ้าน : 8 Tis 1 ในวิชาฮวงจุ้ยมุ่งเน้นให้ความสำคัญระหว่าง มนุษย์ หรือ ผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน กับ อาคารบ้านเรือนเคหสถานว่าต้องมีความสอดคล้องสมดุลจึงจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในอาคารบ้านเรือนหลังนั้นได้ และในวิชาฮวงจุ้ยได้กำหนดตำแหน่งและทิศภายในบ้าน โดยกำหนดให้บ้านแต่ละหลังแบ่งพื้นที่ภายในบ้านออกเป็น 8 ทิศ 9 ตำแหน่ง โดยทิศทั้ง 8 มีรัศมีของพื้นที่ ทิศละ 45 องศา

        ตามหลักวิชาฮวงจุ้ยได้นำเรื่องของความปรารถนาของมนุษย์ ทั้ง 9 ประการ มาประกอบแผนภูมิลั่วซูโดยใช้แผนภูมิหลังกำเนิด( ฮั่วเทียน ปากัว ) ประกอบกับทิศทั้ง 8 ที่รายล้อมอาคารบ้านเรือนผสานกับตำแหน่งศูนย์กลางของอาคารบ้านเรือนโดยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างทิศกับความปรารถนาดังนี้

        1.ตำแหน่งพื้นที่ทิศเหนือของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนาด้านอาชีพธุรกิจการค้า

        2.ตำแหน่งพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนาด้านความรักความสัมพันธ์

        3.ตำแหน่งพื้นที่ทิศตะวันออกของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนาด้านครอบครัว ความรักความสามัคคีของคนในบ้าน

        4 .ตำแหน่งพื้นที่ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนาด้าน ความมั่งคั่งร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง

        5.ตำแหน่งพื้นที่ศูนย์กลางของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนา ด้านสุขภาพ

        6.ตำแหน่งพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนา ด้านผู้ช่วยเหลือ อุปถัมภ์และปกป้องคุ้มครอง

        7.ตำแหน่งพื้นที่ทิศตะวันตกของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนา ด้านบุตรและบริวาร

        8. ตำแหน่งพื้นที่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนา ด้านความรู้และวิสัยทัศน์

        9.ตำแหน่งพื้นที่ทิศใต้ของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนา ด้านชื่อเสียงและการจดจำ การยอมรับทางสังคม

        ในเรื่องของความปรารถนาของคนเราที่เกี่ยวข้องกับทิศนั้นถือเป็นความรู้พื้นฐานที่มีความสำคัญต้องทำความเข้าใจและจดจำให้ได้เพราะตำแหน่งแห่งความปรารถนากับทิศต่างๆตามที่กล่าวมานี้ล้วนประจำอยู่ในทุกส่วนของบ้านหากตำแหน่งพื้นที่ทิศใดมีความผิดปกติ สกปรก ขาดความสมดุล แหว่งเว้าขาดหาย ทรุดตัวแตกร้าวก็จะส่งผลกระทบกับความปรารถนาที่สอดคล้องกับตำแหน่งทิศนั้นๆของบ้าน เช่น

        พื้นที่ทางด้านทิศเหนือของบ้านเกิดการแตกร้าวทรุดตัว ก็จะส่งผลให้ประสบปัญหาทางด้านอาชีพการงาน หรือตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือขาดหายก็จะทำให้ขาดไร้ผู้คอยให้ช่วยเหลืออุปถัมภ์พึ่งพา และตำแหน่งเหล่านี้ยังส่งผลสอดคล้องกับการใช้สอยพื้นที่ในตำแหน่งทิศนั้น เช่น

        ห้องน้ำห้องส้วมตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของบ้าน ก็จะทำให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้นประสบปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ หรือสุขภาพไม่ดี เพราะเนื่องจากความอัปมงคลของห้องน้ำที่ตั้งกดทับตำแหน่งสุขภาพ เป็นต้น
ที่มา..บ้านกับฮวงจุ้ย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: