ต้นไม้มงคลบูชาเทพเจ้า


ต้นไม้มงคล
ต้นไม้มงคลบูชาเทพเจ้า

ดูดวง ในการบูชาเทพเจ้านั้นไม่ว่าจะเป็น พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี พระพิฆเนศวร พระพรหม พระนารายณ์ จะมีการบูชาด้วยดอกไม้ ผลไม้ ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ชื่นชอบของเทพเจ้าองค์นั้นๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตและครอบครัว วันนี้ขอแนะนำต้นไม้มงคลของเทพเจ้าองค์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นความรู้และไว้บูชาตามความศรัทธา ดังต่อไปนี้

        ดอกบัวหลวง เป็นดอกไม้ที่นิยมไว้บูชาพระรัตนตรัย และพระโพธิสัตว์กวนอิม ทั้งนี้ดอกบัวหลวง มีแง่มุมสำคัญที่เกี่ยวข้องในพระพุทธศาสนามาช้านาน อาทิเช่น ประวัติของพระพุทธเจ้า ตอนประสูติ สามารถเดินได้ 7 ก้าว โดยมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระบาทไว้ ทั้งคำสอนของพระพุทธศาสนา ยังมีการเปรียบเทียบบุคคเป็นดอกไม้ 4 ประเภทอีกด้วย

        ต้นมะตูม ชาวฮินดูนิยมนำมาบูชาพระศิวะ เชื่อว่าต้นมะตูมเกิดจากการบันดาลของพระศิวะเอง มีอำนาจในการขับไล่ความชั่วร้าย และช่วยทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ได้อีกด้วย มีสรรพคุณทางยามาก มาย สามารถใช้มาปรุงเป็นยารักษาโรคได้ ไม่ว่าจะเป็น ใบ ราก ผล

        มะลิ เป็นดอกไม้ประจำของพระนารายณ์ เชื่อว่าบ้านใดที่ปลูกต้นมะลิ จะทำให้เป็นที่รัก ที่ชื่นชอบ ที่คิดถึงของผู้คน เป็นสัญลักษณ์ของความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

        ดาวเรือง นิยมใช้ดอกดาวเรือง ร้อยเป็นพวงถวายแด่พระแม่อุมาเทวี และพระพิฆเนศ ต้นดาวเรืองสามารถขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด อาจใช้วิธีปักชำได้ แต่ดอกจะมีขนาดเล็ก สำหรับการบูชาพระแม่อุมาเทวี พระพิฆเนศ สามารถใช้ดอกกุหลาบสีแดงแทนได้เช่นเดียวกัน

        กระทุ่ม ในอินเดียถือว่าเป็นต้นไม้ของพระกฤษณะ เพราะเปลือกของต้นกระทุ่มมีสีดำเหมือนผิวของพระกฤษณะ คนไทยรู้จักต้นกระทุ่มมาตั้งแต่สมัยโบราณ พบได้ทุกภาคของประเทศ และเป็นไม้ที่ ปรากฏชื่ออยู่ในวรรณคดีไทยด้วย

        ชงโค ชาวฮินดูเชื่อว่า ชงโคเป็นไม้สวรรค์อยู่ในเทวโลก เป็นไม้ของพระแม่ลักษมี พระชายาของพระนารายณ์ ถือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ควรเคารพบูชาและปลูกไว้ที่บ้าน จะเป็นสิริมงคล

        ลำโพง เป็นดอกไม้ประจำตัวของพระอิศวร (ศิวะ) ต้นลำโพงเป็นไม้มีพิษ เมล็ดลำโพงมีพิษสูงมาก หากรับประทานเข้าไปจะทำให้คอปากแห้ง สายตาพร่า เพ้อคลั่ง อาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ส่วนเหตุผลที่ใช้ดอกลำโพงถวายพระอิศวรนั้น คาดว่าพระอิศวรชอบอยู่ในป่าช้าผิดจากเทวดาอื่นๆ

        การบูชาเคารพเทพเจ้าเป็นสิ่งที่ดีหากเราบูชาด้วยใจบริสุทธิ์อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นการบูชาระลึกถึงคุณความดีของท่าน แต่สำหรับการบูชาเพื่อต้องการวิงวอนร้องขอสิ่งต่างๆให้ได้ตามใจตนนั้น ต้อง พิจารณาด้วยว่านั้นเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นมาในใจหรือไม่ เพราะถึงอย่างไรไม่ว่าจะวิงวอนร้องขอแค่ไหน ก็คงต้องขึ้นอยู่กับกรรม การกระทำที่ได้ทำไว้อยู่ดี
ที่มา..บ้านไอเดีย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: