ทำนายเหตุดี-ร้ายจากเสียงหนูร้อง


ทำนายเสียงหนูร้อง
ทำนายเหตุดี-ร้ายจากเสียงหนูร้อง

ดูดวง คนในสมัยโบราณมีความเชื่อในเรื่องลางบอกเหตุมาช้านาน แม้กระทั่งเสียงร้องของ "หนู" สัตว์ฟันแทะที่เรามักคุ้นเคยกันดี ก็ยังสามารถนำมาทำนายถึงเหตุดี-ร้ายได้เช่นกันค่ะ มาดูการทำนายเสียงหนูร้องในลักษณะเสียงหรือเวลาต่างๆตามตำราทำนายหนูร้องกันเลยค่ะ

        ทำนายเหตุดี-ร้ายจากเสียงหนูร้อง

        ถ้าหนูร้อง เขียดๆ
ท่านทำนายว่าจะมีภัยจากคนพาล แนะนำให้ระวังการบาดเจ็บและการทะเลาะวิวาทในช่วงนี้เอาไว้ด้วย
        ถ้าหนูร้อง สุดๆ ท่านทำนายว่าจะถูกกล่าวโทษ ถูกตำหนิ ระวังจะมีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์สินเงินทอง ระวังศัตรูเป็นคนสูงอายุจะมาสร้างความเดือดร้อนให้
        ถ้าหนูร้อง ขิกๆ ท่านทำนายว่าจะมีภัยมาสู่ตัว ช่วงนี้ขอให้จงระมัดระวังตัว อีกตำราหนึ่งว่าจะมีญาติพี่น้องมาหา
        ถ้าหนูร้อง จิกๆ ท่านทำนายว่าจะประสบโชคลาภ หากต้องต่อสู้แข่งขันในเรื่องงานหรือเรื่องใดๆ ก็จะมีชัยชนะต่อศัตรูหมู่อมิตร
        ถ้าหนูร้อง กกๆ ท่านทำนายว่าจะเกิดการผิดใจกัน กับคนทั่วไปหรือคนในครอบครัว ช่วงนี้จะพูดจาสิ่งใดต้องระวังเรื่องการกระทบกระทั่งกันเอาไว้ด้วย
        ถ้าหนูร้อง กุกๆ ท่านทำนายว่าจะมีโชคลาภเข้ามาแบบไม่คาดฝัน
        ถ้าหนูร้อง คุกๆ ท่านทำนายว่าจะเกิดทะเลาะวิวาท ระวังมีภัยอันตรายแบบไม่คาดคิด
        ถ้าหนูร้อง ตุกๆ ท่านทำนายว่าจะเกิดภัยอันตราย ช่วงนี้ต้องระวังตัวเองให้มากๆ
        ถ้าหนูร้อง ขีดๆ ท่านทำนายว่าจะเกิดลาภผลกับตัวคุณ ช่วงนี้คิดทำสิ่งใดก็จะประสบผลสำเร็จดังที่คาดหวังเอาไว้
        ถ้าหนูร้อง ขดๆ ท่านทำนายว่าจะเกิดอันตรายกับคุณ ช่วงนี้ต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้น
        ถ้าหนูร้อง ขุกๆ ท่านทำนายว่าจะเกิดอันตรายกับคุณ ช่วงนี้ต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้น
        ถ้าหนูร้อง จกๆ ท่านทำนายว่าจะได้ลาภ พบความสำเร็จในเรื่องงาน การลงทุนต่างๆจะได้ผลกำไรที่ดี
        ถ้าหนูร้อง จกคง ท่านทำนายว่าจะได้ลาภเงินทอง ทรัพย์สิน หรือสิ่งอันพึงพอใจ
        ถ้าหนูร้อง จีดๆ ท่านทำนายว่าจะได้ลาภเป็นอาหารโอชา
        ถ้าหนูร้อง สิกๆ ท่านทำนายว่าจะมีโชคลาภเข้ามาหา
        ถ้าหนูร้อง สิๆ ท่านทำนายว่าจะมีการพลัดพรากหรือตายจากกัน
        ถ้าหนูร้อง ยิกๆ ท่านทำนายว่าจะได้กินเนื้อ
        ถ้าหนูร้อง เลียดๆ ท่านทำนายว่าจะเกิดคดีความ หรือมีเรื่องยุ่งยากใจเข้ามาในช่วงนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: