พระธาตุข้าวบิณฑ์


พระธาตุข้าวบิณฑ์
พระธาตุข้าวบิณฑ์  

ดูดวง ในครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ได้ทรงเสด็จมาโปรดเวไนยสัตย์ที่พำนักอาศัยอยู่ในแถบทิศตะวันออกเฉียงเหนือของน้ำแม่ระมิงค์ (แม่น้ำปิง ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตอ.ฮอด เชียงใหม่) เป็นเขตที่อยู่ของชนเผ่า ลัวะ หรือละว้า ชนเผ่าโบราณเหล่านี้นับถือผีสาง นางไม้เป็นสรณะ ไม่รู้จักพระจักเจ้า ทรงมีพระเมตตาแสดงพุทธปาฏิหาริย์เฉพาะ ตามเหตุอันควรเพื่อให้พวกลัวะหรือละว้าทั้งหลายได้ละจากความเชื่อเดิม เกิดมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา แล้วจากนั้นจึงค่อยแสดงธรรมโปรดและบังเกิดผลในที่สุด มีอยู่คราวหนึ่งพวกลัวะพากันมาใส่บาตรด้วยข้าวต้มกับหัวเผือก หลังจากทรงทำภัตตากิจเสร็จเรียบร้อยมีข้าวเหลืออยู่ก้นบาตร ทรงนำไปเทคว่ำไว้ และแสดงพุทธปาฏิหาริย์ให้ข้าวนั้นกลายเป็นหิน

        พวกลัวะเมื่อเห็นเช่นนั้นก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้น ข้าวก้นบาตรที่กลายเป็นหินนี้มีเทวดาคุ้มครองรักษาอยู่ ฉะนั้นผู้ที่ประกอบกรรมดี หมั่นกราบไหว้บูชาก็จะพบกับความมห้ศจรรย์ คือ จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ( ข้อนี้ยืนยันได้เพราะตัวผมเองได้ประจักษ์แก่สายตาตัวเองมาแล้วครับ) เมื่อครั้งที่หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศา ได้มาจำพรรษาและพัฒนาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มแต่เริ่มแรก ท่านได้นิมิตเห็นพระธาตุข้าว ซึ่งอยู่ไกลออกจากวัดไปราว 200 กม.ที่พระธาตุดอยเกิ้ง จึงดั้นด้นไปอัญเชิญพระธาตุข้าวบางส่วนมาไว้ที่วัด และแจกให้แก่ลูกหลาน ศรัทธาญาติโยมนำไปกราบไหว้สักการะบูชา

        แม้ปัจจุบันนี้ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มก็ยังมีพระธาตุข้าวบิณฑ์นี้แจกอยู่เป็นพระธาตุที่จุติแตกเพิ่มมาจากพระธาตุที่หลวงปู่ครูบาฯท่านนำมานั่นเอง เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักแจกเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักที หลวงปู่ครูบาฯกล่าวย้ำว่า ผู้ตั้งมั่นในศีลธรรม มีพระธาตุข้าวบิณฑ์ไว้บูชา จะไม่มีคำว่าอดอยาก ขาดแคลน การทำมาค้าขาย การประกอบอาชีพที่สุจริตก็จะได้ผลเจริญงอกงาม ผู้ใดรักษาศีล 5 จนเป็นปกติ เมื่อจะกระทำสิ่งใดการใดให้ทำจิตสมาธิตั้งมั่นระลึกถึงคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหลวงปู่ครูบาวงศ์ สิ่งที่ปรารถนาจะสำเร็จตามประสงค์ ถ้าเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาด้วยแผนปัจจุบันแล้วไม่บรรเทาทุกข์เวทนาให้หายลงได้ ก็ให้เอาพระธาตุข้าวบิณฑ์นี้แช่ลงในน้ำสะอาดทำน้ำมนต์ ตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีของพระพุทธเจ้าแล้วดื่ม จะบรรเทาทุกข์และอาการเจ็บป่วยนั้นๆได้ตามสมควร


ที่มา.. patthanan

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: