คดลูกแก้วพญานาคราช หินธาตุกายสิทธิ์

คดลูกแก้วพญานาคราช
คดลูกแก้วพญานาคราช
หินธาตุกายสิทธิ์


ดวงวันนี้ คดลูกแก้วพญานาคราช หินธาตุกายสิทธิ์ เป็นของกายสิทธิ์ประจำตัวนาคราชวรรณะกษัตริย์รอบๆคดลูกแก้วพญานาคชิ้นนี้จะมีประกายระยิบระยับเป็นบางจุดเมื่อถูกแสงสว่าง

        พญานาค ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์เกรียงไกร สามารถจำแลงแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ เป็นพญางูกึ่งเทพ เป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อพระศาสนาอย่างลึกซึ้งยาวนาน ดังที่ในพระไตรปิฎกได้กล่าวอ้างถึง ไม่ว่าจะในระหว่างที่พระพุทธองค์กำลังบำเพ็ญบารมีก็จะมีพญานาคมาเฝ้าคอยแผ่แม่เบี้ยกันแดด กันฝน กันลมให้ หรือแม้แต่แปลงกายเป็นมนุษย์ผู้ชายเข้ามาบวชก็เคยมีมาแล้ว

        ตามตำนานโบราณ กล่าวว่า พญานาคทุกตนล้วนแต่ต้องมีลูกแก้ววิเศษประจำตัวอันเป็นกฎเกณฑ์แห่งนาคพิภพ (ลูกแก้วนี้ไม่ใช่เพชรพญานาคแต่เป็นลูกแก้วที่เกิดจากการสั่งสมบุญบารมีของพญานาคแต่ละองค์ลูกแก้วนี้เองเป็นลูกแก้วที่องค์พญานาคแต่ละองค์ใช้เนรมิตรสิ่งต่างๆของตัวเองขึ้นมาได้ หรือขึ้นมาบนโลกมนุษย์ท่านก็จะใช้ลูกแก้วนี้เนรมิตกายให้เป็นมนุษย์ ลูกแก้วนั้นจะเป็นสิ่งบอกชี้ถึงสถานะ ชั้นวรรณะของพญานาคว่าอยู่ระดับนาคบริวาร หรือนาคกษัตริย์ เป็นของที่ไม่มีการตกทอดเป็นมรดกแก่ลูกหลานเหมือนอย่างมนุษย์


        ลักษณะลูกแก้วนั้นจะเป็น 7 สีในลูกเดียวแต่ 7 สีนั้นจะรวมตัวเป็นสีขาวเปล่งรัศมีสว่างใส การที่เราจะดูชั้นวรรณะของพญานาคนั้นจะดูที่การเปล่งแสงของรัศมีของลูกแก้วว่าเปล่งรัศมีสว่างแค่ไหนรัศมียิ่งสว่างมากก็จะเป็นพญานาคชั้นสูง ในกลุ่มพญานาคด้วยกันจะรู้กันเองว่าอยู่ในระดับไหน กล่าวคือพญานาคตนใดที่จะถึงกาลอายุขัย มักจะนำลูกแก้วของตนไปซุกไว้ในก้อนหิน พอนานวันเข้าก็เลยเกิดการกลั่นตัวขึ้นกลายเป็นคดบ้างก็มี ( ไม่ใช่เพชรพญานาค )หรือไม่พญานาคตนนั้นอาจจะมอบลูกแก้วของตนให้กับใครสักคนที่เป็นหน่อเนื้อนำบุญกุศลมาสู่ตน เพื่อที่จะ ไปสู่ภพภูมิที่สูงส่ง มีโอกาสเข้าเขตพระนิพพานต่อไปในกาลข้างหน้า

        คดลูกแก้วพญานาคชิ้นนี้เป็นของกายสิทธิ์ประจำตัวนาคราชวรรณะกษัตริย์รอบๆคดลูกแก้วพญานาคชิ้นนี้จะมีประกายระยิบระยับเป็นบางจุดเมื่อถูกแสงสว่าง เป็นของวิเศษที่ทรงฤทธิ์เดช อำนาจ เป็นอาวุธที่ทรงอานุภาพยิ่งเพื่อใช้ปกป้องคุ้มครองเมืองบาดาลและ เหล่าพญานาคที่อยู่ในเขตปกครองของตน

        อานุภาพมหาวิเศษ ครอบจักรวาล เป็นแก้วสารพัดนึก ใช้ได้ทุกอย่าง ทุกประการดั่งใจปรารถนาหนุนส่งดวงชะตาแห่งเจ้าของผู้ครอบครองมิให้ตกต่ำ นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง เป็นมหามงคลยิ่งนักแล


ที่มา.. patthanan

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: