ทำนายนิสัยชาย-หญิงจากลักษณะรอยเท้า

ทำนายนิสัยชาย-หญิงจากลักษณะรอยเท้า


 


ดวงวันนี้ เท้า หรือ รอยเท้า มีความสำคัญต่อดวงชะตาของเรามากแค่ไหน? การดูลักษณะรอยเท้า หรือเรียกในที่นี้ว่า บาทศาสตร์ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การทำนายลักษณะรอยเท้าของบุคคลทั้งชายหรือหญิงไว้ดังต่อไปนี้

        วิธีการทำนายลักษณะรอยเท้าคน

        โอม สรรพสิทธิมหาสิทธิ สิทธิการิยะ นับบาทศาสตร์เกจิอาจารย์ท่านกล่าวสอนสืบต่อกันมาว่า อันว่า “เท้า” หมายถึง “ฐานะ” ของคนและสัตว์ทั้งปวง การทรงตัว การเคลื่อนไหว ไปๆ มาๆ ย่อมขึ้นอยู่ที่เท้าเป็นสำคัญ

        1. ชายหญิงใด มีเท้าเล็ก ผู้นั้นเป็นคนผู้ดีมีบุญวาสนา มักอยู่เย็นเป็นสุข สบายนักแล

        2. ชายหญิงใด มีเท้าใหญ่ ผู้นั้นเป็นคนต้องทำงานหนัก มักง่ายใจร้อน มักเป็นทุกข์กายและใจ

        3. ชายหญิงใด มีเท้าส่วนไม่เล็กไม่ใหญ่ ผู้นั้นเป็นคนมีอำนาจ เกียรติยศชื่อเสียง

        4. ชายหญิงใด มีเท้ากลมคล้ายกับบวม ผู้นั้นเป็นนักบวชดี จะมีเกียรติยศ ชื่อเสียง

        5. ผู้ใด มีฝ่าเท้ากระโหย่ง อุ้มฝ่าเท้ากระโหย่ง ท่านว่าผู้นั้นเป็นนักบวชดี จะมีเกียรติยศ ชื่อเสียง

        6. ผู้ใด มีฝ่าเท้าตรงปลายส้นหนา เวลาเดินมักเอาส้นเท้าลงก่อน และชอบเดินดัง ท่านว่า ผู้นั้นเป็นคนเจ้าโทสะ โกรธง่าย ใจน้อย ไม่สู้จะมีเหตุผล เป็นคนมักมากในกามคุณด้วย

        7. ผู้ใด มีฝ่าเท้าหนา หยาบกร้านทั่วทั้งฝ่าเท้า ท่านว่าผู้นั้นเป็นมักตกทุกข์ได้ยาก ลำบากกาย ต้องทำงานหนัก หาความสบายมิค่อยได้เลย

        8. ผู้ใด มีฝ่าเท้าอ่อนนุ่มตลอด และฝ่าเท้าไม่หนานักไม่บางเกินไปท่านว่า ผู้นั้นมักเป็นคนหลง ๆ ลืม ๆ มีทิฐิมานะ เอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ไม่มีเหตุผล ทำงานไม่เป็นระเบียบเลย

        9. ผู้ใด มีฝ่าเท้าตรงปลายนิ้วจิกลง ปลายนิ้วแต่ละนิ้วหนาบิดไปทางข้างท่านว่า ผู้นั้นมักเป็นคนหลง ๆ ลืม ๆ มีทิฐิมานะ เอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ ไม่มีเหตุผล ทำงานไม่เป็น ระเบียบเลย

        10. ผู้ใด มีฝ่าเท้า หนาและหยาบมาก มีรอยแตกทั่วฝ่าเท้า ท่านว่า ผู้นั้นจะตกทุกข์ได้ยากในการทำมาหาเลี้ยงชีพตัวเอง เกิดที่นี่มักไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อื่น

        11. ผู้ใด มีฝ่าเท้าราบเรียบเป็นแผ่นคล้ายตีนเป็ดท่านว่า ผู้นั้นเป็นคนพูดน้อย มักเก็บความรู้สึกไว้ในใจนาน หากเกิดน้อยใจมาก ๆ มักระบายออกมารุนแรง

        12. ผู้ใด มีฝ่าเท้าคล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส ท่านว่า ผู้นั้นเป็นคนเจ้าอารมณ์ทำงานดีแต่มิสู้จะเรียบร้อย อาสาเจ้านายดี รักอาภัพคู่ครองแล

        13. ผู้ใด มีฝ่าเท้าคล้ายสี่เหลี่ยมผืนว่า ท่านว่า ผู้นั้นเป็นคนมีบุญวาสนา ชะตาสูงส่ง จะได้เป็นใหญ่เป็นโต สูงด้วยยศ มากด้วยทรัพย์สินเงินทอง

        14. ผู้ใด มีฝ่าเท้า สี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่ปลายเท้ามีนิ้วแบบบานปลายออกไปมาก ท่านว่า ผู้นั้นเป็นคนมีเสน่ห์ดีกับเพศตรงข้าม จะมีคู่ครองหลายคนมักไม่ได้เลี้ยงดูกัน

        15. ผู้ใด มีฝ่าเท้า คล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่ส้นเท้าหนา ปลายนิ้วเท้าจิกลง ท่านว่าผู้นั้นมีความรู้สึกทางเพศรุนแรง มักมากในกามารมณ์ มักประพฤติผิดศีลธรรมทางประเวณี กับลูกผัว - เมียคนอื่น

        16. ผู้ใด มีฝ่าเท้าตรงเส้นเท้ากว้ากว่าปลายนิ้วเทา ท่านว่า ผู้นั้นเป็นคนอาภัพญาติมิตร มักโลภมากอยากได้ของคนอื่นในทางผิดศีลธรรม

        17. ผู้ใดมีนิ้วเท้ายาวลดหลั่นกันเพียงเล็กน้อย ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนมีสติปัญญาดี มักเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นที่ปรึกษาของคนอื่นทั่วไป

        18. ผู้ใดมีนิ้วเท้า ยาวสม่ำเสมอกัน ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนมีบุญวาสนามักมั่งมีศรีสุข เป็นชายจะมีภรรยาดี เป็นหญิงจะมีสามีมีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่เกรงขามของคนทั่วไป

        19. ผู้ใดมีนิ้วเท้า ยาว – สั้นสลับกัน มองดูจนน่าเกลียด ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนอาภัพ ทำมาหากินมักไม่พอเลี้ยงตัว อาสาคนอื่นดี เป็นคนรับใช้เขาดี ทำงานของตัวเองไม่ก้าวหน้า

        20. ผู้ใดมีนิ้วเท้า หัวแม่เทาสันกว่านิ้วเท้าชี้เพียงเล็กน้อย นิ้วนอกนั้นยาวสั้นลดหลั่นกันพองาม ท่านว่าผู้นั้นมีสติปัญญาปานกลาง มักทำราชการงานหลวงดีมีความคิดริเริ่มในการงาน อาสาเจ้านายดี

        21. ผู้ใดมีนิ้วหัวแม่เท้าตรงปลายโตมาก และบิดออกไปข้าง ๆ มาก และนิ้วก้อยบิดออกไปข้างนอกมากเช่นกัน ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนอาภัพมักต้องตกระกำลำบาก ทำงานพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง หาเก็บหอมรอมริบจริง ๆ ยากมากต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ

        22. ผู้ใดมีนิ้วเท้า ตรงปลายบิดเข้าหากันจนงุ้มทั้ง 5นิ้ว ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนมีจิตใจอกุศล มักอาภัพ ชอบหากินในทางทุจริต ผิดศีลธรรม ขี้โรค มีพยาธิเบียดเบียนเสมอ หาความสุขได้ยาก

        23. ผู้ใด มีฝ่าเท้า นุ่ม พื้นฝ่าเท้ามีเส้นละเอียด ชัดเจนดี ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนมีทรัพย์ก่อนตนเกิด จะได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ จะได้คู่ที่ดีมีวาสนาสูงส่ง

        24. ผู้ใด มีฝ่าเท้า ละเอียด อมเลือดอมฝาดตลอดเวลา มีเส้นละเอียดดุจใยบัว กลางฝ่าเท้า ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนมีอำนาจวาสนา มีบุญกุศล เป็นนักบวชที่ดี จะมีศิษยานุศิษย์มาก เป็นฆราวาสมักอาภัพอับโชค

        25. ผู้ใด มีฝ่าเท้า เสมอกัน ไม่เว้าไม่แหว่ง มีเส้นขอดเป็นก้นหอยทั่วไป ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนมีสติปัญญาดีมาก มีปฏิภาณไหวพริบเท่าทันคน ทำอะไรมักเป็นเจ้าคนนายคน มีบริวารมาก ดีนักแล


        26. ผู้ใด มีฝ่าเท้า หยาบ มีเส้นบนฝ่าเท้าลึกตรง ไม่ขาดวิ่น ท่านว่าผู้นั้นเป็นนักบริหารธุรกิจที่ดีเลิศ มักเดินทางไปต่างแดนเสมอ ๆ จะมีลาภยศกับชาวต่างชาติต่างภาษา

        27. ผู้ใด มีฝ่าเท้า ยาบมีเส้นลึกสั้น ขาดเป็นช่วง ๆ ท่านว่าผู้นั้นมักมีโชคชะตาขึ้น ๆ ลง ๆ ใจร้อนรน ทำงานรวดเร็ว ชอบทดลอง เอาแต่ใจตนเอง แต่มีความรับผิดชอบดี

        28. ผู้ใด มีฝ่าเท้าข้างหนึ่งเล็ก ข้างหนึ่งใหญ่ไม่เสมอกัน ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนมีจิตใจกล้าบ้าบิ่นขวานผ่าซาก ใจนักเลง ไม่ค่อยมีความเห็นลงรอยกับใครง่าย ๆ

        29. ผู้ใด มีฝ่าเท้าราบหรือเว้าเพียงเล็กน้อย มีเส้นลายคล้ายรูปสิงสาราสัตว์บนฝ่าเท้านั้น ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนมีอำนาจ มีข้าทาสบริวารมาก

        30. ผู้ใด มีฝ่าเท้า คล้ายดอกบัว หรือกงจักร ท่านว่าผู้นั้นจะได้เป็นใหญ่ มีวาสนา ทำราชการมักก้าวหน้ากว่าเพื่อนฝูง ไปสารทิศใด ๆ มักมีคนชื่นชมให้เกียรติสรรเสริญ

        31. ผู้ใด มีฝ่าเท้า ป้อม ๆ เส้นลายมากมายตัดกันพัลวัน ท่านว่าผู้นั้นมักเป็นโรคจิต ประสาทพิการ เจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจตัวเอง อายุยืน และมักได้รับทรมาน

        32. ผู้ใด มีฝ่าเท้าปลายเรียวเล็ก กลางแบนออก ส้นเท้าเรียวแหลม ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนทำงานได้หลายอย่าง เจ้าความคิดแต่มักมากในเรื่องเพศกิเลสหนาราคะจัดมาก

        33. ผู้ใด ส้นเท้าทู่พื้นหยาบกระด้าง ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนอาภัพอับโชค ไม่สู้จะมีวาสนากับเขา ต้องทำงานหนัก ใจคอมักคับแค้น ทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลา

        34. ผู้ใดมีนิ้ว ก้อยเท้าบิดไปข้างนอกมาก ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนใจคอรวนเร มักนอกใจคนรัก หรือมักหลงคู่ครองสามีภรรยาคนอื่น มักชอบเล่นชู้กับสามี - ภรรยาท่านแล

        35. ผู้ใดมีนิ้วหัวแม่เท้าเก ปลายโตและบิดออกไปข้าง ๆ มาก ท่านว่าผู้นั้นมักชอบอาสาคนอื่นดี แต่การงานตนเกียจคร้าน ต้องทำงานหนักลำบากกายในเรื่องหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ชอบให้คนยกยอปอปั้น

        36. ผู้ใดมีอุ้มเท้ากระโหย่งมากจนส้นเท้ากับปลายส้นเท้างุ้ม ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนตกระกำลำบาก ยากไรที่พึงพำนักพักพิง หาเลี้ยงชีพด้วยความยากแค้นแสนทรมาน จะอาภัพคู่ครอง สูญเสียของรักของชอบใย

        37. ผู้ใดมีฝ่าเท้า มีลายเส้นขมวดตรงกลางฝ่าเท้า หรือตรงส้นเท้าและเห็นได้ชัดเจนดี ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนมีบุญ จะเป็นที่รักใคร่พอใจของเพศตรงข้ามและผู้ใหญ่ทั่วไป มักจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชู สบายดี

        38. ผู้ใด มีฝ่าเท้ามีเส้นลวดลายคล้ายดวงดาวหรือเต่า ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนอารมณ์ดี มีวาทศิลป์ในการติดต่อ มักได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลทุกวงการ ทำงานอะไรก็ก้าวหน้า มีเกียรติยศชื่อเสียง

        39. ผู้ใดเวลายืนมักเอียงฝ่าเท้าเข้า ถ้าเป็นฝ่าเท้าซ้าย ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนเจ้าเล่ห์ต้องตาถูกใจต่างเพศมาก

        40. ผู้ใด เวลายืนมักเอียงฝ่าเท้าเข้า ถ้าเป็นฝ่าเท้าขวา ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนเจ้าทุกข์ มีอารมณ์ขุ่นมัวอยู่เสมอ คิดประสงค์อะไรมักไม่สู้ปลอดโปร่งใจนัก

        41. ผู้ใด เวลาเดินมักเอาส้นเท้าลงก่อน ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนโกรธง่ายหายเร็ว เจ้าอารมณ์มาก ใจรอน ทำอะไรมักไม่ค่อยเรียบร้อยนัก

        42. ผู้ใด เวลาเดินมักเอาปลายเท้าลงก่อน คล้ายกับเดินเขย่ง ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนใจง่าย เชื่อคนง่ายไม่สู้จะมีเหตุผล มักถูกคนอื่นหลอกลวงให้หลงผิด เสียทรัพย์สินเงินทอง โดยเปล่าประโยชน์

        43. ผู้ใด เวลาเดิน ลงฝ่าเท้าค่อนข้างพร้อม ๆ กัน ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนใจบุญสุนทาน มักชอบทำงานเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน มักมีอายุยืน ไร้โรคาพยาธิ

        44. ผู้ใด เวลาเดิน คล้ายเอาฝ่าเท้าไพล่ออกไปข้าง ๆ คือเดินคล้ายคนตีนเป็ด ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนมีอารมณ์ลึก ขบขันยาก เก็บความรู้สึกไว้นาน ๆ ชอบตรงไปตรงมา ไม่โกรธใครก่อนง่าย ๆ เมื่อไม่พอใจใครมักจำไว้นาน ๆ ทีเดียว

        45. ผู้ใด เวลาเดิน มักขาโกงออกที่ตรงหัวเข่า ฝ่าเท้าหุบเข้า หรือที่เรียกว่า เดินแบบคนขาโขงขาโกง ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนอาภัพคู่ครอง มีเสน่ห์ในตัวเอง ทำให้ต่างเพศหลงใหลมาก แต่อยู่ด้วยกันไม่ยืดเลย

        46. ผู้ใด เวลาเดิน คล้ายกับเดินลากส้นเท้า ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนใจลอย มักเกียจคร้าน ทำงานเอาแต่เล่น นิสัยมักง่าย ชอบเอาใจคนต่างเพศ

        47. ผู้ใด เวลาเดิน ฝ่าเท้าจะป่ายปลายเท้าออกข้าง ๆ ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนเจ้ามดหมอความ มักมีเรื่องเดือดร้อนใจตัวเองเสมอ ๆ ไม่สู้จะถูกกับเพื่อนบ้านเรือนเคียง หาเลี้ยงชีพด้วย ความคับแค้นใจ

        48. ผู้ใด เวลาเดิน เอาเท้าขวาออกก่อน ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนมีบุญ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด รู้เท่าทันคนอื่น ทำกิจการใด ๆ มักก้าวหน้า

        49. ผู้ใด เวลาเดินเอาเท้าซ้ายออกก่อน ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนจับจดไม่รักการรักงาน มักชอบทำงานเอาหนา ให้เจ้านายเห็นหนา หรือเข้าไปเสนอหนาสักหน่อยเป็นดี

        50. ผู้ใด มีเท้าบาง พื้นฝ่าเท้าราบเรียบ บนฝ่าเท้ามีเส้นละเอียด มีเส้นขมวดก้นหอยมากแห่ง เส้นลึกแลเห็นชัดเจนดี ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนมีบุญญาธิการ มีอิทธิปาฏิหาริย์ในตัวเอง มีข้าทาสบริวารมาก มีอำนาจผู้คนยำเกรงทั่วไป จะสุขกายสบายใจ เป็นที่พึ่งของคนทั่วไปดีนักแลฯ

        จบลักษณะบาทศาสตร์เพียงเท่านี้


ที่มา.. astroneemo

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: