ทำนายโชคลาภตามเดือน

ทำนายโชคลาภตามเดือน การดูดวงโชคลาภ


 


ดวงวันนี้  การดูดวงโชคลาภของคนเรานั้นสามารถทำได้หลายวิธี ขอแนะนำวิธีการดูโชคลาภตามรายเดือน ว่าดีหรือร้าย? โดยท่านให้ตั้งอายุโหรา (คือนับอายุลดเสียปีหนึ่ง) ลงแล้วเอา 18 คูณ 9 หาร ถ้าเศษ คูณให้ตั้งไว้ แล้วเอาผลลัพธ์ขึ้นมาตั้ง เอา 9 หาร

        ถ้าได้เศษ เดือน 5 ถึง เดือน 7 จะได้ลาภ แล้วจะมีทุกข์โศก เพราะญาติ เดือน 8 ถึง เดือน 10 จะพลัดพรากจากที่อยู่ที่กิน เดือน 11 ถึงเดือน 1 จะเจ็บไข้ปวดหัวปวดท้อง เพราะต้องคุณเขาทำมา เดือน 2 ถึง เดือน 4 จะเป็นปากเสียงกับเพื่อนญาติพี่น้องและท่านผู้ใหญ่

        ถ้าได้เศษ เดือน 5 ถึง เดือน 7 จะได้ลาภเพราะผู้หญิง ถ้ามิดังนั้น จะมีญาตินำเอามาให้ เดือน 8 ถึง เดือน 10 เดือน 11 ถึงเดือน 1 เดือน 2 ถึง เดือน 4

        ถ้าได้เศษ เดือน 5 ถึง เดือน 7 เดือน 8 ถึง เดือน 10 ให้ระวังตัวจงหนัก เขาจะใส่โทษเพราะคนอื่น มาสมทบกับคนในเรือน เดือน 11 ถึงเดือน 1 จะมีผู้เอาข้าวของมาให้ จะว่าเป็นพี่น้องกันก็ได้ แต่ว่าได้เท่าใดเสียเท่านั้น เดือน 2 ถึง เดือน 4 มีผู้นำเอาข้าวของมาให้ แต่มักจะมีศัตรูขัดเสีย

        ถ้าได้เศษ เดือน 5 ถึง เดือน 7 จะเสียของในเรือน ลูกเมียข้าคนจะหนีไป เดือน 8 ถึง เดือน 10 หาได้เท่าใดเสียเท่านั้น เดือน 11 ถึงเดือน 1 อยู่ด้วยท่าน ๆ จะให้โทษต่าง ๆ และจะเสียทรัพย์เงินทอง เดือน 2 ถึง เดือน 4 จะได้ของขาวเหลืองดีนัก

        ถ้าได้เศษ เดือน 5 ถึง เดือน 7 ถ้าไปจากที่อยู่ จะได้ลาภอันพึงใจ เดือน 8 ถึง เดือน 10 อยู่กับที่ จะเกิดความด้วยเพื่อนบ้าน เดือน 11 ถึงเดือน 1 จะได้ลาภคือสัตว์ 4 เท้า 2 เท้า เดือน 2 ถึง เดือน 4 จะมีสุขสวัสดีมีชัย

        ถ้าได้เศษ เดือน 5 ถึง เดือน 7 จะได้ลาภเพราะผู้อื่นนำมาให้ เดือน 8 ถึง เดือน 10 จะได้ลาภสิ่งของ เพราะผู้เฒ่าแก่ เดือน 11 ถึงเดือน 1จะมีผู้ให้ข้าวของแก่ตน คนที่ผิดกันจะกลับมาเป็นมิตร เดือน 2 ถึง เดือน 4 จะได้ผ้าผ่อนเพราะท่านผู้มีศีล


        ถ้าได้เศษ เดือน 5 ถึง เดือน 7 จะมีคนต่างเมืองนำเอาลาภอันชอบใจมากให้ เดือน 8 ถึง เดือน 10 จะเป็นเหตุ คือคนในเรือนจะหนีไป เดือน 11 ถึงเดือน 1 จะมีความผิด เพราะท่านผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ อนึ่งจะเจ็บหัวปวดท้องและจะเจ็บตีนเจ็บมือ ทั้งเลือดจะตกยางจะออก เดือน 2 ถึง เดือน 4 จะได้ลาภคือสัตว์ 4 เท้า 2 เท้า และลูกเมียอันชอบใจ

        ถ้าได้เศษ เดือน 5 ถึง เดือน 7 จะได้ลาภอันดี และมีชื่อเสียงปรากฏ ถ้าทำราชการจะได้เลื่อนยศตามสมควร เดือน 8 ถึง เดือน 10 จะได้ลาภอันดี และจะมีสวัสดีมีชัย เดือน 11 ถึงเดือน 1 ท่านผู้ใหญ่ที่อยู่จะให้ลาภอันดี เดือน 2 ถึง เดือน 4 จะได้ข้าทาสมาเลี้ยงรักษา

        ถ้าได้เศษ เดือน 5 ถึง เดือน 7 จะมีความสุขหาทุกข์มิได้ เดือน 8 ถึง เดือน 10 จะเจ็บมือเจ็บเท้าเพราะขวากหนาม ให้เร่งประหยัด เดือน 11 ถึงเดือน 1 เดือนจะได้ลาภอันชอบใจ อันขุนนางและสมณะชีพราหมณ์นำมาให้ 2 ถึง เดือน 4 ไปจากที่จะได้ลาภอันดี ถ้าอยู่กับที่จะมีความผิดกับเพื่อนบ้าน

        ถ้าได้เศษ เดือน 5 ถึง เดือน 7 จะได้ลาภอันชอบใจ แต่ต้องระวังจะได้ทุกข์ต่อภายหลัง เดือน 8 ถึง เดือน 10 ให้ประหยัดตนจงดี จะเกิดถ้อยความต่าง ๆ เดือน 11 ถึงเดือน 1 จะมีคนนำเอาโทษมาให้แก่ตน แต่ไม่สู้เป็นไร ภายหลังจะมีลาภ เดือน 2 ถึง เดือน 4 จะเกิดไฟไหม้เรือนภายหลังจะได้แก้วแหวนเงินทอง

        ถ้าได้เศษ เดือน 5 ถึง เดือน 7 ให้ประหยัดจงดี จะมีทุกข์ภัยไข้เจ็บ และจะเสียของรัก เดือน 8 ถึง เดือน 10 จะได้ข้าวของแล้วจะกลับเสีย เดือน 11 ถึงเดือน 1 ไปหาท่าน ๆ จะใส่โทษแก่ตน ๆ จะเสียทรัพย์สินเงินทอง เดือน 2 ถึง เดือน 4 จะเสียทรัพย์ข้าวของและภายหลังจะเจ็บไข้ถึงที่ฆาตครั้งหนึ่ง

แหล่งข้อมูล....meemodo.comบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: