เด็กเกิดใหม่กับธรรมเนียมการขอพรเทพเจ้าของชาวญี่ปุ่น

เด็กเกิดใหม่กับธรรมเนียมการขอพรเทพเจ้าของชาวญี่ปุ่น


 


ดวงวันนี้ ชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการขอพรเป็นอย่างมาก ล่าสุด! เพจ Osaka Convention & Tourism Bureau ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธรรมเนียมการขอพรเทพเจ้าของเด็กเกิดใหม่ หรือที่เรียกกันว่า Omiya mairi โดยพิธีกรรมดังกล่าวจะทำในศาลชินโต สำหรับคนญี่ปุ่นแล้ว ทุกครั้งที่มีเด็กเกิด หรือโต ตามลำดับจนเป็นผู้ใหญ่ แต่งงานออกครัวเรือน ฯลฯ พ่อแม่มักพามาที่ศาลเพื่อรายงานให้เทพเจ้ารับทราบ และขอพรช่วยปัดเป่าอำนวยความสุขให้ทุกครั้งไป


     ตามธรรมเนียมดั้งเดิม พ่อแม่จะพาเด็กชายอายุ 30-31 วัน เด็กหญิงอายุ 32-33 วันมาขอพรเทพเจ้าที่ศาลเป็นครั้งแรกในชีวิต โดยใส่กิโมโนมา พร้อมชุดคลุมกิโมโนด้านนอกของแม่ เด็กชายจะเขียนอักษร "大" (Dai) เด็กหญิงจะเขียนอักษร "小" (Sho) ด้วยลิปสติคสีแดงไว้ที่หน้าผาก ว่ากันว่าเป็นธรรมเนียมเฉพาะของคนภูมิภาคคันไซ โดยเริ่มมาจากเกียวโตในสมัยเฮอัน "Dai" หมายความถึงให้เติบโตแข็งแรง "Sho" หมายความว่าให้เป็นคนจิตใจโอบอ้อมอารี นั่นเอง

 


 


เรียบเรียงโดย HoroscopeThaiza 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: