ห้ามนำของไหว้เจ้า-ของเซ่นใส่บาตรพระ


ห้ามนำของไหว้เจ้า-ของเซ่นใส่บาตรพระ Photo: wikipedia.org / GuillaumeGดวงวันนี้ การทำบุญใส่บาตรนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชาวไทยมาช้านาน นับเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่สมัยพุทธกาล

        คนสมัยโบราณมีความเชื่อว่าการเลือกของทำบุญใส่บาตรพระก็มีความสำคัญ และมีข้อห้ามปฏบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง และความเหมาะสมไม่น้อยไปกว่าความเชื่ออื่นๆ โดยเฉพาะข้อห้ามที่ว่าเราไม่ควรนำของที่เขาใช้ไหว้เจ้า-ภูตผี หรือของเซ่นบรรพบุรุษไปใส่บาตรพระอย่างเด็ดขาด

        เพราะผลจากการใส่บาตรด้วยของดังกล่าวนั้นจะทำให้ผู้ใส่บาตรต้องรับเคราะห์กรรม เชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วจะไม่มีโอกาสได้ไปผุดไปเกิดอีกเลย เนื่องจากต้องทนทุกข์ทรมานจากการตกนรกหมกไหม้อยู่นานแสนนาน

        ซึ่งนั่นก็เป็นผลมาจากการที่เรานำของต่ำไปใส่บาตรพระ เพราะมีความเชื่อว่าของที่จะใส่บาตรพระนั้นถือว่าเป็นของสูง จึงไม่ควรนำของที่ไหว้ผีหรือไหว้เจ้ามาใส่บาตรพระอย่างเด็ดขาด
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: