ตะกรุด เครื่องรางยอดนิยมทุกยุคทุกสมัย

ตะกรุด เครื่องรางยอดนิยมทุกยุคทุกสมัย


 


“ตะกรุด” เป็นเครื่องราง ที่ถือว่ามีความผูกพันทางด้านจิตใจของคนไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เนื่องจากสมัยก่อนนั้น มีศึกสงครามมาก ไพร่พลที่จะออกรบ จึงต้องการที่พึ่งพาทางจิตใจเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจยามศึกสงคราม จึงมีการปลุกเสกตะกรุดขึ้นมาจากพระเกจิอาจารย์ที่เคารพศรัทธา หรือ อาจารย์ฆราวาสที่มีศีลดี เพื่อป้องกันภยันตรายจากข้าศึก ตะกรุดในสมัยก่อนจึงเน้นอานุภาพด้านแคล้วคลาด คงกระพันชาตรี ป้องกันภยันตราย ให้พ้นจากคมหอกคมดาบ หรือหากถูกอาวุธมีคม ก็ให้คงกระพันชาตรี หนังเหนียวฟันแทงไม่เข้า

     ซึ่งแตกต่างกับสมัยปัจจุบัน ที่การปลุกเสกตะกรุด จะเน้นอานุภาพในด้านเมตตามหานิยม โชคลาภ โภคทรัพย์ มากกว่า เนื่องจากสมัยนี้ไม่มีภัยจากศึกสงคราม แต่จะเป็นภัยทางด้านเศรษฐกิจมากกว่า ที่ผู้คนต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิต หรือ การประกอบอาชีพต่างๆ ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี ฉะนั้นตะกรุดหรือเครื่องรางอื่นๆที่มีอานุภาพด้านเมตตามหานิยม จึงได้รับความนิยมอย่างมาก

     แต่จะได้ผลหรือเกิดประสบการณ์หรือไม่? ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งการปลุกเสกที่ทำได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่? ผู้ปลุกเสกมีศีลดีหรือไม่? ที่สำคัญคือผู้นำไปใช้ ว่ามีศรัทธา มีความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหน? และเป็นผู้ปฏิบัติดีมีศีลธรรมหรือไม่? ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นผลต่อการเกิดประสบการณ์ ซึ่งบางคนก็เห็นผล บางคนก็ไม่เห็นผล

     สำหรับ การสร้าง “ตะกรุด” นั้น ทำมาจากวัสดุหลายอย่างด้วยกันตามตำราของครูบาอาจารย์ที่ได้กำหนดไว้ หากแต่ที่พบโดยส่วนใหญ่ มักจะเป็นการนำโลหะแผ่นบาง เช่น เงิน ทองคำ หรือประเภทหนังสัตว์ เช่น เสือ เป็นต้น จากนั้นนำมาลงอักขระเลขยันต์ และในระหว่างที่จารเลขยันต์ จิตจะต้องนิ่งสงบ และมีการบริกรรมพระคาถาไปด้วย โดยปรารถนาว่าจะให้ตะกรุดดอกนั้นมีพุทธคุณในด้านใด ก็บริกรรมคาถากำกับเฉพาะในด้านนั้นๆ เมื่อเสร็จแล้วก็ม้วนแผ่นโลหะ ให้เป็นแท่งทรงกลม แล้วสอดเชือกเข้าไปตรงช่องว่างร้อยเป็นสายสร้อยแล้วอาราธนาขึ้นคอหรือบางคนก็ใช้คาดเอว ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของตะกรุดนั้นๆว่าให้อาราธนาขึ้นคอเพียงอย่างเดียวหรือสามารถคาดเอวได้ด้วย


     แต่ในปัจจุบันการสร้างตะกรุดได้พัฒนาหลากหลายรูปแบบให้ผู้เช่าบูชาได้เลือกหากันตามความเชื่อความศรัทธา แต่สิ่งสำคัญของการบูชาตะกรุดนั้น คือ ข้อห้ามต่างๆที่ในแต่ละสำนักมีกำกับไว้ อาทิ ห้ามด่าว่าบุพการี ห้ามประพฤติผิดในกาม เป็นต้น ซึ่งข้อห้ามเหล่านี้ ล้วนเป็นกรอบเพื่อให้ผู้บูชาอยู่ในศีลธรรมอันดีงามทั้งนั้น

     ฉะนั้นไม่ว่าจะบูชาเครื่องราง หรือของขลังชนิดใดเพื่อให้เกิดอานุภาพอย่างแท้จริง นอกจากจะมีความเชื่อความศรัทธาแล้ว ยังต้องประกอบไปด้วยการประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เพราะการกระทำสำคัญที่สุด แม้จะมีเครื่องรางที่มีอานุภาพสุดยอดเพียงใดก็ตาม แต่ผู้ครอบครองไม่ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม สร้างแต่กรรมชั่ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่อาจคุ้มครองได้ เพราะอื่นใดย่อมไม่มีอะไรเหนือไปกว่า “กรรม” ส่วนเครื่องรางของขลัง เป็นที่พึ่งทางจิตใจ เป็นส่วนช่วยเสริมให้เกิดกำลังใจที่ดีในการดำเนินชีวิต...ดวงวันนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: