พระอุปคุต พุทธคุณป้องกัน-โชคลาภ เป็นเลิศ

พระอุปคุต พุทธคุณป้องกัน-โชคลาภ เป็นเลิศ


 


“พระอุปคุต” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระบัวเข็ม นั้น เป็นพระอรหันต์สาวกรูปหนึ่ง ซึ่งปรากฎชื่อเสียงในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช โดยมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า เป็นพระที่ให้พุทธคุณทางด้านคุ้มครองป้องภัยเป็นหลัก เพราะคำว่า “อุปคุต” นั้นมีความหมายถึงการรักษาและคุ้มครอง

     พระอุปคุต ยังให้ผลทางด้านโชคลาภที่ดีเลิศอีกด้วย เห็นได้จากสมัยก่อนนั้นชาวมอญให้ความนิยมบูชามากเพราะเชื่อว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ ที่ให้ผลทางด้านความมั่งมีศรีสุข ขจัดภัยอันตรายและเป็นพระที่เกี่ยวข้องกับการขอฝนอีกด้วย จึงมีการสร้างรูปจำลองของพระอุปคุตขึ้นมา

     โดยเฉพาะในระยะหลัง มีการสร้างพระอุปคุตขึ้นมาเป็นจำนวนมาก หลากหลายลักษณะด้วยกัน อยู่ที่ความปรารถนาของผู้ศรัทธาว่าจะให้มีพุทธคุณไปทางด้านไหน เช่น การสร้างพระอุปคุต ปางห้ามมาร ซึ่งจะให้พุทธคุณด้านการป้องกันคุ้มภัยเป็นหลัก ถ้าเป็นการสร้างพระอุปคุตปางสมาธิจะให้ผลทางด้านความเฉลียวฉลาด สติปัญญา ทำให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข เป็นต้น

     ลักษณะของพระอุปคุตในสมัยโบราณได้สร้างไว้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น พระอุปคุตในอิริยาบถนั่งสมาธิอยู่ภายในเปลือกหอย หรือสร้างองค์พระอุปคุตนั่งอยู่ในสัตว์น้ำต่างๆ เช่น กุ้ง ปู ปลา เป็นต้น เหตุที่สร้างเช่นนี้ สืบเนื่องจากในตำนานพระอุปคุตได้จำพรรษาอยู่ในปราสาทแก้วกลางมหาสมุทร จึงต้องมีการสร้างสัตว์น้ำเป็นส่วนประกอบ หรือการสร้างเป็นลักษณะของ พระบัวเข็ม ที่ศรีษะขององค์พระถูกใบบัวคลุมทำให้ศรีษะแหลม จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระบัวเข็ม


     นอกจากนี้ในปัจจุบันยังได้มีการสร้าง “พระอุปคุตนาคปรก” ซึ่งเชื่อว่ายิ่งจะเสริมพุทธคุณทางด้านการป้องกันภัยจากอันตรายทั้งปวงได้ดี และยังมีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทองอีกด้วย เพราะสัญลักษณ์ของพญานาคนั้น นอกจาก จะโดดเด่นด้านการป้องกันภัยแล้ว ยังโดดเด่นด้านทรัพย์สินเงินทอง หากใครบูชาพระอุปคุตนาคปรกก็เชื่อว่าจะได้รับอานุภาพทั้งทางด้านป้องกันภัย และด้านทรัพย์สินเงินทองที่มากล้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับการบูชาด้วย

     สำหรับการบูชาพระอุปคุตนั้น ควรบูชาด้วยดอกไม้หอม ของหอม ธูปเทียน ทุกๆวันพระ โดยเฉพาะการนำน้ำปรุงน้ำหอมใส่ขันน้ำแล้วนำมาถวายพระอุปคุต จากนั้นจึงอธิษฐานจิตในสิ่งที่ตนปรารถนาต่อหน้าพระอุปคุต แต่พรที่ขอจะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่นความศรัทธา การบูชาที่ถูกต้อง และที่สำคัญคือบุญกุศลของคนๆนั้นด้วย ว่าได้ประกอบบุญมามากน้อยแค่ไหน และบุญถึงเวลาที่จะให้ผลหรือยัง

     ในปัจจุบันยังมีความศรัทธานับถือพระอุปคุตอยู่มาก เพราะเชื่อว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์เด่นในด้านป้องกันและโชคลาภ และในด้านพิธีกรรมสำคัญๆในหลายพื้นที่ ก็จะขาดพระอุปคุตไม่ได้เลยโดยได้อัญเชิญพระอุปคุตในระหว่างการทำพิธีกรรม เพื่อให้พิธีกรรมนั้นๆเสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดี  วัตถุมงคล
ภาพประกอบ : พระอุปคุตนาคปรก วัดปทุมวนาราม กทม.

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: