พระธาตุพระสิวลี… บูชาเสริมมงคล - ลาภสักการะ

พระธาตุพระสิวลี… บูชาเสริมมงคล - ลาภสักการะ


 


“พระธาตุพระสิวลี” นั้น มีสัณฐาน ที่คล้ายกับ เมล็ดพุทรา หรือ ผลยอ ส่วนมากจะมีสีขาว มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก… เชื่อว่าหากใครได้มาบูชาแล้วจะทำให้เกิดโชคลาภ เกิดความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีคนเมตตารักใคร่ ไม่อดอยากยากจน และ นำพาความสิริมงคลมาสู่ตนเองและครอบครัว เกิดลาภสักการะ ชื่อเสียง เงินทอง เป็นต้น

     เนื่องจากพระสิวลีนั้น เป็นพระอรหันตสาวก ที่พระพุทธเจ้าทร ยกย่อง ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในลาภสักการะ ทำให้ในปัจจุบันนี้ได้มีการสร้างรูปเคารพของพระสิวลีอยู่หลายแห่งด้วยกัน ซึ่งจะเป็นรูปพระภิกษุแบกกลด ลักษณะเป็นการออกธุดงค์ และยังมีการสร้างวัตถุมงคลเป็นรูปหล่อองค์ลอยพระสิวลีเพื่อให้บูชา โดยสามารถเลี่ยมกรอบอาราธนาขึ้นคอเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ หรือบางแห่งก็สร้างพระสิวลีเป็นแบบผงโดยนำมวลสารต่างๆที่มีความเป็นมงคลมาสร้างเป็นพระสิวลี และยังมีการสร้างพระสิวลีแบเหรียญด้วยโลหะชนิดต่างๆ ก็มีจำนวนไม่น้อย

     ซึ่งการจะบูชาเหรียญพระสวิลีก็ดี หรือ บูชาพระธาตุพระสิวลีก็ดี ควรบูชาด้วยความศรัทธา ให้ระลึกถึงพระสิวลีด้วยคุณความดีของท่านเป็นหลัก ซึ่งเป็น “สังฆานุสติ” คือการระลึกถึงความดีของพระสงฆ์เป็นอารมณ์ เป็นกรรมฐานกองหนึ่งใน 40 กอง อันจะทำให้เกิดอานิสงส์ต่อผู้บูชาเป็นอันมาก ส่วนเรื่องลาภสักการะ หรือโชคลาภต่างๆที่ตนพึงปรารถนานั้น ก็สามารถตั้งความหวังได้ แต่ไม่ควรโลภจนเกินไป เพราะจะกลายเป็นการบูชาโดยไม่ได้มีจิตศรัทธาอย่างแท้จริง

     สำหรับเคล็ดการบูชาพระธาตุพระสิวลี หรือเหรียญพระสิวลีในรูปแบบต่างๆ นั้น นอกจากจะปฏิบัติบูชาคือ การให้ทาน รักษาศีล สวดมนต์เจริญภาวนาแล้ว กล่าวกันว่าให้นำน้ำผึ้งถวายพระสิวลีทุกวันพฤหัสบดี เนื่องจากในอดีตชาติของพระสิวลีท่านเคยประกอบบุญกุศลไว้มาก เช่นในชาติหนึ่งที่ท่านได้ถวายน้ำผึ้งสดแด่องค์พระวิปัสสีพระพุทธเจ้า


     เนื่องด้วยผลบุญที่ถวายทานแด่ผู้มีศีลบริสุทธิ์และผู้มีจิตบริสุทธิ์ เปี่ยมด้วยบุญบารมีมากเช่นนี้ จึงเกิดอานิสงส์อย่างมหาศาล ทำให้ทุกชาติที่พระสิวลีกำเนิดนั้น มักเจริญอุดมสมบูรณ์ด้วยลาภสักการะมีกินมีใช้ไม่อดอยาก เจริญด้วยลาภยศสรรเสริญ จึงเป็นที่มาของเคล็ดวิธีในการบูชาพระสิวลี ว่า หากถวายน้ำผึ้งแด่องค์พระสิวลีแล้วจะทำให้ผู้บูชา ประสบแต่ลาภสักการะ มีกินมีใช้ไปตลอดไป และไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีคนช่วยเหลือดูแลนั่นเอง

     เช่นเดียวกับพระสิวลี ที่ไม่ว่าท่านจะธุดงค์ไปยังแห่งไหน เป็นถิ่นทุรกันดารอย่างไร แต่เนื่องด้วยการปฏิบัติดีของท่าน และผลบุญจากที่ท่านได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติ เป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ ต่างนำสิ่งของต่างๆมาถวายมิได้ขาด หรือจะไปที่แห่งใดก็มีแต่คนต้อนรับ ทำให้ท่านมิเคยได้รับความลำบากเลย

     จึงถือคติของพระสิวลีนี้ มาสร้างเป็นรูปเคารพ รูปบูชา รูปหล่อองค์ลอย เหรียญ หรือแม้แต่ การนำพระธาตุพระสิวลีมาบูชาเพื่อให้เกิดผลในด้านลาภสักการะต่างๆ ทว่า หากเป็นการบูชาพระธาตุพระสิวลีนั้นก็ให้นำใส่ผอบ หรือใส่พานให้เรียบร้อย แล้วนำไปไว้บนหิ้งพระแต่ควรให้ต่ำกว่าพระพุทธรูปและหากมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าก็ให้วางพระธาตุพระสิวลีในระดับที่ต่ำกว่า แล้วสวดมนต์บูชาตามปกติ หากใครใคร่ที่จะนำน้ำผึ้งมาถวายในวันพฤหัสบดี ก็สามารถทำได้ ซึ่งควรอธิษฐานจิตเป็นการถวายพระสิวลีด้วยความเคารพศรัทธาในคุณความดีของท่าน แล้วผู้นั้นจะประสบความสำเร็จในด้านโชคลาภวาสนาเอง โดยเฉพาะหากประกอบคุณงามความดีอย่างสม่ำเสมอด้วยแล้วยิ่งเห็นผลได้เร็ว  ดูดวง
บทความโดย...HoroscopeThaiza

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: