บูชาพระแม่กวนอิม เสริมมงคลชีวิต

บูชาพระแม่กวนอิม เสริมมงคลชีวิต

 

ในปัจจุบันได้มีการสร้างรูปปั้น “พระแม่กวนอิม” ซึ่งเป็นองค์พระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาของศาสนาพุทธนิกายมหายานจำนวนมาก และยังมีการสร้างวัตถุมงคล ไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อองค์ลอย , เหรียญ หรือ ผง สลักเป็นรูปพระแม่กวนอิมเพื่อให้ผู้ศรัทธาได้บูชา เนื่องจากเชื่อว่าหากผู้ใดที่บูชาพระแม่กวนอิมแล้วจะไม่ตกต่ำ บารมีของพระแม่กวนอิม ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์จะช่วยเหลือค้ำชูในเรื่องของโชคชะตาราศี ทำให้มีเมตตามหานิยม มีคนรักใคร่เอ็นดู ทำให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข มีแต่ความเป็นมงคล และขจัดซึ่งภัยอันตรายทั้งหลายได้เป็นอย่างดี

     สำหรับผู้ที่บูชาพระแม่กวนอิมอยู่เป็นประจำและปรารถนาให้พรของพระแม่กวนอิมที่ตนขอไว้ประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามให้ถือเคล็ด คือ ผู้นั้นจะต้องไม่กินเนื้อวัว เนื้อควายหรือเนื้อสัตว์ใหญ่ หากสามารถรับประทานมังสวิรัติได้ทุกวันพระเพื่อถวายแด่พระแม่กวนอิมจะดีมาก เพราะจะทำให้มพรที่ขอต่อพระแม่กวนอิมให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

     การสร้างวัตถุมงคลพระแม่กวนอิมในลักษณะต่างๆนั้น มีการสร้างอยู่หลายวัด หลายสถานที่ ซึ่งแล้วแต่ความศรัทธาของผู้บูชา ว่าปรารถนาจะบูชาพระแม่กวนอิมในลักษณะใดหรือปางใด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นมงคลกับชีวิตทั้งสิ้น

     พระแม่กวนอิม ถือเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีความเป็นเลิศด้านเมตตา จัดอยู่ในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน นอกจากนี้ เชื่อกันว่า พระแม่กวนอิม เป็นองค์เดียวกันกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ และเชื่อมโยงกับความเชื่อดั้งเดิมของชาวจีนโบราณ ได้แก่ ตำนานเรื่อง พระธิดาเมี่ยวซ่าน จึงก่อให้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิม ในภาคของสตรีขึ้นมา ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงออกถึงความอ่อนโยน ความมีเมตตากรุณาเช่นความรักของมารดาที่มีต่อบุตร จึงใช้นามว่า “พระแม่”

     ฉะนั้นหากใครที่บูชาพระแม่กวนอิมก็พึงประพฤติตนให้เป็นผู้ที่มีเมตตา แล้วจะได้เมตตานั้นตอบแทนจากผู้อื่น บารมีของพระแม่กวนอิมก็จะช่วยเหลือให้ความเป็นมงคลทั้งปวงเกิดแก่ผู้บูชา ซึ่งวัตถุมงคลต่างๆที่เกี่ยวกับพระแม่กวนอิมนั้น หากเป็นขนาดห้อยคอ ก็สามารถเลี่ยมกรอบใส่ห้อยคอได้ โดยให้ระลึกถึงบารมีของพระแม่กวนอิมเสมอๆ ดวงภาพประกอบ : เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างวัตถุมงคลพระแม่กวนอิมเท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: