อานุภาพน้ำมนต์ พระกริ่ง รักษาโรคชะงัด

อานุภาพน้ำมนต์ พระกริ่ง รักษาโรคชะงัด


 


ในสมัยก่อนนั้นความเชื่อความศรัทธามีผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก เช่น หากเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว จะต้องมีที่พึ่งทางจิตใจ เช่นการไหว้พระสวดมนต์ หรือ ความเชื่อว่าการรักษาด้วยพุทธคุณของพระรัตนตรัยหรือบารมีของครูบาอาจารย์ที่ตนนับถือ จะช่วยให้บรรเทาจากโรคภัยไข้เจ็บได้ เช่น การอาราธนา “พระกริ่ง” แช่น้ำ เพื่อทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์ในการรักษาโรค

     โดยการสร้างพระกริ่งนั้น เริ่มแรกถูกสร้างจากตำราของสมเด็จพระพนรัต วัดป่าแก้ว จากนั้นจึงตกทอดมายังสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ในครั้งนั้นท่านโปรดให้สร้าง “พระกริ่งปวเรศ” ขึ้น โดยมีลักษณะเป็นพุทธรูปลักษณะ “ปางหมอยา” โดยมีความโดดเด่นด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

     อุปเท่ห์ในการใช้พระกริ่ง ก็คือ การอาราธนาพระกริ่ง เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ แล้วนำมาดื่ม อาบ ทา เพื่อบรรเทาจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาภายนอก ได้แก่อาการบาดเจ็บต่างๆ หรือการเจ็บป่วยภายใน ก็ได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์

    สำหรับในปัจจุบันพระกริ่งที่ยังได้รับความนิยมอยู่และมีมูลค่าสูง ได้แก่ พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ และพระกริ่งสายวัดบวรฯ ทั้งหมด พระกริ่ง พระสังฆราชแพฯ วัดสุทัศน์ และถือได้ว่าการสร้าง พระกริ่งในสายวัดสุทัศน์นั้นเป็นการสร้างที่มีขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามตำราทุกประการ เช่น ต้องมีส่วนผสมของโลหะทั้งเก้าชนิด ชนิดละเท่าไหร่ ก็จะมีสัดส่วนบอกไว้ตามตำรา


     โดยจะไม่ผิดเพี้ยนไปจากนั้น รวมถึงการปลุกเสกที่มีพิธีกรรมอันซับซ้อน การปลุกเสกที่ใช้พลังจิตอันแน่วแน่ ทำให้พระกริ่งวัดสุทัศน์มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านของการบรรเทาหรือรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ปัจจุบันนี้พระกริ่งปวเรศฯ หรือพระกริ่งในสายวัดสุทัศน์แท้ๆนั้นหายากมากเพราะเป็นพระเก่าควรค่าแก่การเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน ในปัจจุบันยังมีการสร้างพระกริ่งขึ้นมาจากหลายวัด หลายพระเกจิอาจารย์ที่ทำการปลุกเสก

     ซึ่งการจะบูชาพระกริ่งเพื่อให้เกิดพุทธคุณนั้นก็สุดแล้วแต่ความศรัทธาของผู้บูชาว่ามีความศรัทธาในครูบาอาจารย์ท่านใด หรือต้องการบูชาพระกริ่งเพื่อการสะสมเนื่องจากชื่นชอบในพุทธศิลป์ ชื่นชอบในวิธีการสร้างแบบโบราณ หรือ บูชาเพื่อปรารถนาในการรักษาโรค เพราะสุดท้ายแล้วพุทธคุณจะเกิดหรือไม่ “ศรัทธา” ย่อมเป็นคำตอบแรก ดวงวันนี้

ภาพประกอบ: เป็นเพียงตัวอย่างลักษณะพระกริ่งโดยทั่วไปเท่านั้น
บทความโดย...HoroscopeThaiza

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: