ความเชื่อเรื่องขนทรายเข้าวัดสิ่งที่ควรทำในวันสงกรานต์

ความเชื่อเรื่องขนทรายเข้าวัดสิ่งที่ควรทำในวันสงกรานต์


 


วันขึ้นปีใหม่ไทยคือวันสงกรานต์ มาตั้งแต่อดีตก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นวันที่หนึ่งมกราคม วันสงกรานต์ไม่เพียงแต่จะเที่ยวต่างจังหวัดและสาดน้ำ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ แล้วประเพณีขนทรายเข้าวัดก็เป็นอีกประเพณีที่คนไทยจะทำกันในวันนี้ เป็นอุบายจากคนโบราณให้ลูกหลานทำบุญ แล้วทำกันอย่างไร Horoscope thaiza จะแนะนำลองอ่านกัน

     รอบหนึ่งปีชาวไทยเข้าวัดไปทำบุญ หลายครั้งแต่ละครั้งดินจะติดเท้าออกมา ดังนั้นคนโบราณจะหาโอกาสในการเอาทรายที่ติดเท้าออกมากลับเข้าไปในวัดคืน ประเพณีนี้จะทำต่างกันในแต่ละจังหวัด ส่วนใหญ่จะทำในวันเนาว์ตรงกับวันที่ สิบสี่เมษายน นักวิชาการกล่าวว่าการขนทรายเข้าวัดคืออุบายคนโบราณที่ต้องการเอาทรายไว้สร้างวิหาร สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ในวัด และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่ลูกหลานแล้วเอาเหตุเรื่องดินติดเท้าออกมา ตอนเข้าวัดไปทำบุญเป็นข้ออ้าง


     สำหรับการนำทรายเข้าวัดไปแล้วก็จะทำให้ทรายนั้นเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นโดยการก่อกองทราย เป็นเจดีย์ทรายเล็กเท่าจำนวนอายุ บางคนนำทรายมาสร้างเจดีย์หลายชั้น แล้วนำดอกไม้ กระดาษสีมาปักไว้ บูชาพระพุทธเจ้า

     วิธีการสมัยก่อนจะไปที่ท่าน้ำแล้วขนทรายมาคนละไม่มากเข้าไปก่อเจดีย์ในวัด แต่ปัจจุบันมีทรายจำหน่าย การขนก็ง่ายแค่ไปร่วมกันก่อเจดีย์ทรายเท่านั้น นอกจากนี้ควรทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำหัวผู้ใหญ่ ที่สำคัญปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปมาก การเล่นน้ำสงกรานต์มีการทำผิดประเพณีไทยทีมีมานาน ดังนั้นวัยรุ่นควรทำตามประเพณีไทยไม่ดื่มเหล้า ขับขี่พาหนะเร็ว จะได้ไม่ขายหน้าชาวต่างชาติ

     ไม่ว่าชาติพรรณใดจะมีขนบธรรมเนียมและประเพณี วัฒนธรรมที่แฝงวิธีอบรมสั่งสอนให้คนทำความดีต่างกันออกไป แต่อยู่บนพื้นฐานเดียวคือการทำความดีผ่านวิธีการทำบุญ ดวงวันนี้

 บทความโดย...HoroscopeThaiza


บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: