ร้านค้าที่ฮวงจุ้ยดีเกิดผลดีอย่างไร

ร้านค้าที่ฮวงจุ้ยดีเกิดผลดีอย่างไร

 

ผู้ประกอบการร้านค้าควรตระหนักเรื่องฮวงจุ้ยเพราะเพราะฮวงจุ้ยดี สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ กล่าวคือมีหน้าร้านที่สามารถเปิดได้ทั้งสองด้าน หน้าร้านกว้าง สามารถติดตั้งป้ายโฆษณาได้ชัดเจน มีที่จอดรถมีหน้าร้านไม่ตรงกับถังขยะ แอ่งน้ำเสีย ถือว่าฮวงจุ้ยดี เป็นเหตุผลหลักที่ลูกค้าอยากเดินเข้าร้านค้ามาอุดหนุนกิจการ

     ฮวงจุ้ยดีทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจมั่งคั่ง เมื่อผู้ประกอบการมีทำเลที่ตั้งที่มีการไหลเวียนของอากาศถ่ายเทสะดวก สุขภาพพลานามัยจะสมบูรณ์ไม่เจ็บป่วยง่าย การไม่เจ็บป่วยง่ายจะไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล มีเวลาทุ่มเทวางแผนการดำเนินธุรกิจ เมื่อมีการวางแผนที่ดีจะเป็นก้าวแรกของความสำเร็จ ความรัดกุม ลดความผิดพลาดในการทำงาน มีสุขภาพจิตดี การบริการจะมีคุณภาพ เพียงเท่านี้ผลที่ได้รับก็คือ มีเงินไหลเข้า เงินจะไม่ไหลออก

     ฮวงจุ้ยดีทำให้ทำเลที่ตั้งได้เปรียบคู่แข่งขัน การสัญจรไปมาของยานพาหนะ หรือรถยนต์สะดวก การจราจรไม่เร็วเกินไป ทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีจังหวะหยุด จนสามารถเข้ามาอุดหนุนกิจการของเราได้สะดวกมากกว่าคู่แข่งขันที่มีทำเลที่มีการสัญจรไม่สะดวก

     ฮวงจุ้ยดีสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่นค่าขนส่ง ถ้าผู้ประกอบการมีทำเลที่ตั้งอยู่ในเขตที่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นกิจการซื้อมาขายไป หรือการผลิต สามารถลดต้นทุนค่าน้ำมัน ค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอของยานพาหนะ หรือรถยนต์ ตลอดจนไม่มีปัญหาเรื่องการส่งมอบที่ล่าช้า

     สิ่งที่สำคัญที่สุดตัวผู้ประกอบการเองควรตั้งตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม หลักศาสนา เพราะถ้าหากฮวงจุ้ยดี แต่ผู้ประกอบการไม่มีสิ่งเหล่านี้ การค้าขาย การทำธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จบทความโดย...HoroscopeThaiza

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: