ใช้สีแก้ฮวงจุ้ย

ใช้สีแก้ฮวงจุ้ย


 


ความสำคัญของสีมีผลกับประเภทธุรกิจ การใช้สีชมพูกับธุรกิจบริการจัดงานแต่งงานครบวงจร เพราะสีชมพูแสดงถึงความรัก ความอ่อนโยน การสร้างความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับคู่รัก ในทางฮวงจุ้ยได้นำสีมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย อีกทั้งก่อให้เกิดความสมดุลกับประเภทธุรกิจ

     ดังนั้นการใช้โทนสีให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดกับประเภทธุรกิจของผู้ประกอบการเพราะการแสดงความรู้สึกของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอันเป็นผลจากการใช้สี จะส่งผลกับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

     ในงานศิลปะ สีเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จิตรกรใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สึก ฉะนั้นสีจึงเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก อารมณ์ และจิตใจ ตลอดจนสามารถสร้างแรงจูงใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าปัจจัยอื่นผู้ประกอบการจะต้องนำเทคนิคการใช้สีมาตกแต่งร้านค้าให้ถูกโฉลกกับธาตุประจำตัว และจะต้องเรียนรู้ธรรมชาติของแต่ละสี ความสามารถในการผสมผสาน สีที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละธาตุกับความลงตัว และความเข้ากันได้ของสี ที่สำคัญธาตุแต่ละธาตุนั้นจะมีพลังของตัวมันเอง มีอำนาจส่งเสริม หรือพิฆาตหักล้างธาตุอื่นได้ตามธรรมชาติ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ผ่านมา


     สำหรับในทางฮวงจุ้ยนั้น มีการนำเอาเรื่องของสีมาแก้ฮวงจุ้ย โดยจะนำมาตกแต่งร้านค้าใหม่ ซึ่งอาศัยการเชื่อมโยงกับหลักเบญจธาตุคือ ธาตุไฟ (สีแดง) ธาตุดิน (สีเหลือง) ธาตุทอง (สีขาว) ธาตุน้ำ (สีน้ำเงิน) และธาตุไม้ (สีเขียว) จากบทที่ผ่านมาได้กล่าวไว้ว่า ถ้าสีเหล่านี้ถูกนำมาใช้แบบส่งเสริมกันจะมีพลังในการกระตุ้นทำให้เกิดโชคลาภ แต่ถ้าหากเกิดความไม่ลงตัวทางทัศนศิลป์ ในทางฮวงจุ้ยสามารถใช้สีอื่นที่มีโทนสีใกล้เคียงกันทดแทนกันได้

     ธาตุทั้ง 5 ที่กล่าวมามีอิทธิพลต่อทิศต่างๆในสภาพแวดล้อมของเราธาตุเหล่านี้นอกจากจะแสดงได้ด้วยสีแล้วยังแสดงด้วยรูปทรงต่างๆและเป็นการผสานความกลมกลืนตลอดจนสร้างความสมดุลเมื่อนำไปใช้ในการออกแบบร้านค้า และป้ายโฆษณาให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยได้อีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: