การบวชกับความเชื่อคนไทย

การบวชกับความเชื่อคนไทย


 


ชายไทยกับความเชื่อเรื่องการบวชอยู่คู่กันมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน กล่าวคือเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์เป็นอายุที่ครบบวช การบวชเป็นแค่ขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแค่นั้นหรือ เชื่อไหมว่าการบวชได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

     สิ่งแรกคือ ได้กุศลแรง โดยเฉพาะชาวบ้านในชนบทศรัทธาการบวชเชื่อว่าควรจะต้องบวชเต็มพรรษา ได้บุญกุศลมากกว่า และส่วนใหญ่บุพการีจะกำหนดให้ลูกบวชระหว่างเข้าพรรษา จะได้เรียนพระธรรมวินัยบำเพ็ญภาวนา คนไทยมีความเชื่อที่ว่า บุตรชายบวชจะทำให้เวลาบุพการีเสียชีวิตจะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ และการบวชเป็นการทดแทนพระคุณบุพการีด้วย ผู้บวชและบุพการีจะได้บุญจากการบวชนี้

     สิ่งที่สองการสะเดาะเคราะห์ คือความเชื่ออีกอย่างที่เมื่อใดก็ตามชะตาชีวิตเกิดการสะดุด มีพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก ชะตาขาด การบวชจะต่อชะตาชีวิตได้


     สิ่งสุดท้ายคือค่านิยมตั้งแต่เดิม ว่าชายที่บวชเรียนแล้วจะมีระดับความเป็นมนุษย์สูงกว่าชายที่ยังไม่ได้บวชเรียน ดังนั้นหญิงใดจะแต่งงาน บิดา มารดาฝ่ายหญิงจะพิจารณาเลือกชายที่เคยบวชเรียนก่อนเพราะการบวชเรียนจะได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนและแนวทางปฏิบัติตนของพระพุทธเจ้า ตรัสรู้และสอนให้คนเป็นคนดีชำระล้างกิเลสตัณหาทั้งปวง ปฏิบัติกิจวัตรสงฆ์จะส่งเสริมวินัย ตั้งแต่การตื่นเช้าออกบิณฑบาต ขจัดความขี้เกียจ บำเพ็ญศีล ส่งเสริมวินัยในตนเอง ครองไตรจีวร ส่งเสริมเรื่องการมีสติ เป็นต้น

     การบวชผู้ชายควรศรัทธาชายใดที่ได้อุปสมบทและบรรพชาจงใช้เวลานี้ กำหนดจิตชำระใจให้สะอาดศึกษาพระธรรม ละเว้นชั่ว อย่างน้อยเป็นการทดแทนพระคุณ และการบวชจะทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ เรียกว่าเอาสันดานดิบออก ทำให้เป็นคนสุกออกไปสู่สังคม ดวงวันนี้

 บทความโดย...HoroscopeThaiza


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: