ความเชื่อเรื่องแก้บนสำคัญไฉน

ความเชื่อเรื่องแก้บนสำคัญไฉน


 


บทความที่แล้ว Horoscope thaiza กล่าวเรื่องการบนบานศาลกล่าว คนที่ได้ดั่งใจควรไปแก้บนเป็นการตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดลบันดาลอะไรที่เราหวัง

     การบนบานศาลกล่าวกับการแก้บนจะต้องทำคู่กัน เมื่อได้ดั่งใจแล้ว ควรรีบไปแก้บนอย่าปล่อยไว้นาน สัญญาไว้จะต้องทำอย่างนั้นและการแก้บนนี้เองมีเครื่องแก้บนหลากหลาย ดังนี้

     สิ่งแก้บนอาจขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้บนบานสัญญาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

     ภาพยนตร์จีน ไข่ต้ม หัวหมู สำหรับแก้บนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

     เครื่องแต่งกายอาภรณ์ เครื่องสำอาง สำหรับแม่นาค เจ้าแม่ตะเคียน

     ไก่ต้ม พานบายศรี กับเครื่องสักการะชุดใหญ่ สำหรับการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานานจนกระทั่งเกิดการดลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไปแก้บน

     การแก้บนควรตั้งโต๊ะปูผ้าขาวเสมอเป็นการคารวะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องบนบานบางคนอาจได้ดั่งใจหวังแต่ในขณะที่อีกหลายคนไม่ได้ดั่งใจอาจเป็นเพราะ


     บนบานในเรื่องที่มิอาจเกิดได้จริง เป็นต้นว่าขอเป็นเศรษฐีในวันรุ่งขึ้นทั้งที่ตนเป็นแค่คนหาเช้ากินค่ำเท่านั้น

     มีบุญวาสนาไม่พอและกรรมที่ทำในชาตินี้มีมาก เรื่องการบนบานจะสำเร็จดั่งใจหวังจะต้องมีบุญเก่าการบนบานจะสำเร็จได้ เรียกอีกอย่างในภาษานักเลงทั่วไปก็คือ”ฟลุค” นั่นเอง บางคนทำกรรมชั่วมากผลกรรมก็จะสนองจนไม่เกิดผลจากการบนบาน

     บนบานไว้หลายที่โดยเอาเรื่องที่ตนหวังไปบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นหลายที่ เพราะเป็นการไม่แสดงความเคารพศรัทธายึดเหนี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปบนบานศาลกล่าว

     นอกจากนี้การบนบานในเรื่องผิดศีลธรรม บนบานเรื่องที่จะต้องใช้ความพยายามเฉพาะตัวและความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ตนยังต้องฝึกฝนอีกมาก ก็จะไม่เกิดผลดั่งใจหวังนั่นเอง ดวงวันนี้บทความโดย...HoroscopeThaiza
Photo By : seiyaku.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: