ความเชื่อเรื่องบุญบั้งไฟ

ความเชื่อเรื่องบุญบั้งไฟ ภาพ : en.wikipedia.org


 


ดวงวันนี้ ทุกปีต้นฤดูฝนชาวอีสานจะมีพิธีการทำบุญที่อยู่คู่กับคนอีสานมาช้านาน จนเป็นประเพณีงานบุญนั้นคือ บุญบั้งไฟ มีที่มาและความเชื่ออย่างไรนั้น วันนี้ Horoscope thaiza จะเสนอให้ลองอ่าน

     บุญบั้งไฟ เป็นประเพณีที่ชาวอีสานทำในเดือนหก การจัดทำบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อบูชาพญาแถน มีจุดประสงค์ให้ฝนตกตามฤดูกาล ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเพาะปลูกทำนาจะได้พึ่งน้ำฝนในการทำการเกษตร เมื่อประกอบพิธีทำบุญแล้วเชื่อว่าฟ้าฝนจะตก จะได้ผลผลิตตามฤดูกาล      

     จังหวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องการทำบุญบั้งไฟมากที่สุดจังหวัดหนึ่งคือ ยโสธร ชาวบ้านที่จังหวัดนี้จะทำบุญบั้งไฟก่อนการทำนา เพาะปลูก กสิกรรม ภูมิปัญญาที่ชนรุ่นก่อนใช้สำหรับให้ชนรุ่นหลังไม่ลืมเลือน จะออกอุบายให้ชาวบ้านนำบั้งไฟมาจุดประชันขันแข่ง เจ้าภาพจะจัดอาหารมาเลี้ยงในวันโฮม เป็นวันที่ชาวบ้านตั้งขบวนแห่บั้งไฟไปรอบ ๆ หมู่บ้าน


     การนี้จะไม่ประกอบพิธีแบบเป็นทางการมากนัก อาศัยความสนุกสนานรื่นเริง ขบวนจะมีการรำเซิ้งบั้งไฟ วันรุ่งขึ้นจะตั้งขบวนแห่บั้งไฟและรำเซิ้งออกไปรอบ ๆ ลานที่จุดบั้งไฟชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านจะเอาบั้งไฟของตนมาจุดแข่งกัน มีกติกาง่าย ๆ คือบั้งไฟหมู่บ้านใดทำมาดีจุดขึ้นได้สูงสุดก็จะชนะ ในทางตรงกันข้ามหากตก หรือว่าแตกคือแพ้ ธรรมเนียมมีการลงโทษโดยการจับโยนลงโคลน บรรยากาศสนุกสนาน นอกจากนี้การจุดบั้งไฟยังเป็นการเสี่ยงทาย กล่าวคือบั้งไฟขึ้นสูง ก็ทำนายว่าฝนจะตกดี ข้าวในนาจะอุดมสมบูรณ์ดี

     ประเพณีการแห่บั้งไฟ มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบัน คนโบราณจะใช้การละเล่นสนุกสนานในพิธีการแห่บั้งไฟเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน และเชื่อมความสามัคคีจากหมู่บ้านข้างเคียง ในยุคที่บ้านเมืองขาดความสามัคคีประเพณีนี้จะเสริมสร้างความรักความเข้าใจในกลุ่มคนรากหญ้าได้อย่างดี


 บทความโดย...HoroscopeThaiza


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: