ความเชื่อเรื่องดอกเข็ม ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ข้าวตอก กับพิธีไหว้ครู

ธรรมเนียมปฏิบัติของโรงเรียนทุกแห่งเมื่อเปิดภาคการศึกษาได้ประมาณสามสัปดาห์คือการจัดพิธีไหว้ครู สำหรับนักเรียนได้แสดงการคารวะครูผู้ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักเรียน และสิ่งที่นักเรียนจะต้องนำไปบูชาครูบนพานไหว้ครูคือ ดอกเข็ม ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ข้าวตอก แต่ละอย่างสื่อว่าอะไรบ้างลองอ่าน

     ดอกเข็ม คือ สัญลักษณ์ความเฉียบคมของปัญญา เพราะการศึกษาเล่าเรียนนั้น อาศัยปัญญาในการเรียนรู้ จดจำผู้ที่มีปัญญาเฉียบคม จะเรียนรู้ศิลปะ วิชาความรู้จากครูได้ทั้งหมดสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

     ดอกมะเขือ คือสัญลักษณ์แห่งการแสดงความเคารพ คารวะ เชื่อฟังคำสั่งสอน เพราะดอกมะเขือใดที่จะมีผลมะเขือออกมา ดอกนั้นจะมีลักษณะโค้งลงดั่งคนทำความเคารพ ดอกที่ไม่โค้งลงจะไม่มีผลมะเขือออกมา นี่คงเป็นลักษณะของดอกมะเขือ ที่ส่งสัญญาณว่า บุคคลใดการแสดงความเคารพ เชื่อฟังคำสั่งสอนครูจะสำเร็จวิชาได้

     หญ้าแพรก สัญลักษณ์แห่งความอดทน เพราะเมื่อมีช้างหรือสัตว์ใหญ่เดินผ่าน เกิดสงคราม พืชอื่นอาจล้มเสียหายแต่บริเวณนั้นมีหญ้าแพรกอยู่จะไม่เสียหาย หรือมีน้ำท่วม ภัยแล้งหญ้าแพรกก็ยังคงอยู่ แสดงว่าการศึกษาจะต้องอาศัยความอดทน ความเพียร วิริยะอุสาหะ จะเกิดสัมฤทธิ์ผล ดังนั้นการบูชาครูหญ้าแพรกจะได้รับเกียรติขึ้นพานไหว้ครูด้วยเหตุนี้แล


     ข้าวตอก ขั้นตอนการทำข้าวตอกจะต้องมีการนำลงไปในกระทะ คั่งจนกระทั่งข้าวตอกสำเร็จ ระหว่างนั้นเมล็ดข้าวที่ยังไม่สำเร็จเป็นข้าวตอกจะกระเด็นขึ้น บางเมล็ดจะกระเด็นออก จากกระทะ เมล็ดที่ไม่กระเด็นออกจะสำเร็จเป็นข้าวตอกในที่สุด ดังนั้นข้างตอกจะได้รับเกียรติขึ้นพานไหว้ครูด้วยเหตุเพราะความมีวินัย การเข้าเรียน ความสม่ำเสมอการเรียนจะทำให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

     ฉะนั้น นักเรียนทุกคนจะต้องมีสี่อย่างคือปัญญา ความมีคารวะ ความอดทน ความมีวินัย การเรียนจะประสบความสำเร็จ

     ในสังคมไทยพิธีไหว้ครู เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณไม่เฉพาะนักเรียน นักศึกษาเท่านั้น แต่อาชีพอื่นอย่างศิลปิน นักแสดง นักประพันธ์ ก็มีพิธีนี้เช่นกันเป็นการแสดงการกตัญญูแก่ศิลปิน นักแสดง นักประพันธ์รุ่นก่อนที่เสียชีวิตไป ดวงวันนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: