โบราณเชื่อว่าควรไหว้ครูวันไหน

โบราณเชื่อว่าควรไหว้ครูวันไหน


 


พิธีการไหว้ครูที่โรงเรียนทุกแห่งกำลังจัดในขณะนี้อาจเลือกฤกษ์สะดวกเพราะ วันที่เหมาะสมอาจารย์ผู้ใหญ่อาจไม่ว่าง แต่ความเชื่อคนโบราณจะเลือกวันพฤหัสบดี เพราะฤกษ์ดีสำหรับพิธีไหว้ครู เพราะอะไรHoroscope thaiza จะอธิบายและแนะขั้นตอนการไหว้ครู

     ส่วนใหญ่พิธีไหว้ครูจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีเพราะความเชื่อชาวศาสนาพราหมณ์ว่า มีเทพองค์หนึ่งของชาวพราหมณ์ทรงพระนามว่า พระพฤหัสบดี มีอีกพระนามว่าพระครุเทว ครุพ้องเสียงกับครุในภาษาบาลีแปลว่าหนัก และภาษาไทยนำมาเรียกผู้ที่สอนวิทยาการว่าครู

     คนโบราณยังมีความเชื่ออีกว่าวันพฤหัสคือวันที่มีกำลังเทพแรงรองลงมาจากวันศุกร์ แต่การไหว้ครูไม่เลือกวันศุกร์ เพราะวันศุกร์คือวันกำลังเทพฝ่ายรุกฆาต เป็นวันเทพฝ่ายบู๊ เป็นวันที่กำลังวันไม่ดีในทางบุ๋น ชาวศาสนาพราหมณ์ยังเชื่อว่า วันพฤหัสบดีคือวันจอมเทพฝ่ายบุ๋น และอีกความเชื่อว่ามีดาวพระเกตุคุ้มเป็นวันไหว้ครู ยังจะคุ้มภัยแก่คนที่เกิดวันอื่น


     ทางโหราศาสตร์เชื่อว่าดาวพฤหัสคือดาวแห่งการศึกษาเล่าเรียน ศิลปะวิทยาการดังนั้นชาวไทยเลือกวันพฤหัสบดีเป็นวันไหว้ครู

     พิธีไหว้ครูเริ่มจากการเตรียมธูปเทียนแพรกับ พานไหว้ครูมีหญ้าแพรก ข้าวตอก ดอกเข็ม ดอกมะเขือบทความก่อนนี้ Horoscope thaiza อธิบายแล้วว่าทั้งสี่อย่างเป็นอย่างไร จากนั้นนักเรียนเปล่งคำไหว้ครู จนจบและมอบพานไหว้ครูแก่ครู ก้มกราบ ในพิธีควรนำหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน วางไว้ในพิธีจะเป็นมงคล

     การไหว้ครูเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่โรงเรียนจะเลือกจัดในวันพฤหัสบดี เดือนแรกที่มีการเรียนการสอน เพราะสร้างกำลังใจ และเสริมดวงเรื่องการสอนให้ผู้เรียนเกิดความศรัทธา ดูดวงวันนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: