ความเชื่อเรื่องการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

ความเชื่อเรื่องการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่


 


คนโบราณมีความเชื่อและศรัทธาเรื่องเจ้าที่ เพราะการดำเนินชีวิตชาวตะวันตกไม่ว่าจะชาติพรรณใด มีการแสดงออกโดยการเคารพและประกอบพิธีกรรมทั้งสิ้น รวมทั้งความเชื่อเรื่องศาลพระภูมิอันเป็นที่อยู่ของเจ้าที่ ชาวไทยพุทธได้รับอิทธิพลเรื่องนี้จากศาสนาพราหมณ์ ดังนั้นเมื่อใดที่คนไทยอยากจะตั้งศาลพระภูมิไว้ในบริเวณบ้าน ควรศึกษาวิธีการตั้งไว้จะส่งผลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลพระภูมิปกป้องรักษาคุ้มภัยคนที่อยู่ในบ้านได้

     ส่วนขั้นตอนการตั้งศาลพระภูมิ ควรปรึกษาพราหมณ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพราะพราหมณ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจะผูกดวงเจ้าของบ้านกับฤกษ์ และของมงคลที่จะนำวางใส่หลุมปักเสาตั้งศาล ทั่วไปแล้วสิ่งที่พราหมณ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแนะนำจะมีเหรียญเงิน เหรียญทอง ใบเงินใบทอง ใบกาหลง ใบมะยม ใบนางกวัก นอกจากนี้จะมีสิ่งอื่นอีกตามแต่พราหมณ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตาม ดวง อาชีพหน้าที่การงานเจ้าของบ้าน

     การพิจารณาที่ตั้งศาลเป็นเรื่องสำคัญที่สุด คือการตั้งศาลพระภูมิบริเวณพื้นดินนอกบ้าน โดยเลือกหันหน้าศาลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเชื่อทางฮวงจุ้ยเองก็เชื่อว่าทิศนี้คือทิศประจำธาตุไม้พื้นดินจะส่งเสริมธาตุไม้ ไม่ควรหันไปทิศตะวันตกและทิศใต้ และจุดที่ตั้งห่างจากตัวบ้าน จะห่างมากน้อยเท่าใดนั้นเลือกเงาสะท้อนลงมาบังหรือทับเป็นเกณฑ์ ความเชื่อจากพราหมณ์แนะนำไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน และเลือกเสาที่ตั้งที่สูงเหนือระดับสายตา เรื่องเสาที่ตั้งศาลนี้มีผู้ประกอบการประดิษฐ์สำเร็จขายทั่วไป


     อย่างไรก็ตามธรรมเนียมไทย เชื่อว่าบ้านทุกหลังจะต้องมีศาลพระภูมิ เพราะพระภูมิเป็นที่อยู่เหล่า เทวาอารักษ์ ผู้คอยปกปักรักษาคนในบ้านให้มีความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง เจ้าของบ้านคนใดบูชาสักการะพระภูมิจะให้ความคุ้มครอง แต่ผู้ใดไม่ให้ความเคารพและบูชา พระภูมิเจ้าที่ก็ให้โทษดลบันดาลให้เกิดทุกข์ภัยดังนั้นการตั้งศาลพระภูมิควรหาฤกษ์มงคล จะช่วยส่งผลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าที่ในศาลพระภูมิปกป้องรักษาคุ้มภัย คนที่อยู่ในบ้านได้เป็นอย่างดี ดูดวงฟรีบทความโดย...HoroscopeThaiza


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: