ความเชื่อดอกมะลิจากปากคนโบราณ

ความเชื่อดอกมะลิจากปากคนโบราณ


 


ดวง ปัจจุบันรูปแบบการดำเนินชีวิตชาวไทยกับดอกมะลิเริ่มมากขึ้น ฤาเพราะกลิ่นหอมเอกลักษณ์เฉพาะตัว และคุณสมบัติบางอย่างที่ไม่มีพฤกษาใดจะแทนที่ได้ คนโบราณเชื่อว่าผู้ใดได้กลิ่นดอกมะลิจะต้องมีอันต้องอยู่ในห้วงพวัง แต่ดอกมะลิมีขนาดจิ๋ว ดังนั้นคนไทยจะนำดอกมะลิร้อยเป็นพวงมาลัยบูชาพระ แล้วทำไมเข้าพรรษาปีนี้ชาวพุทธไม่เลือกพวงมาลัยดอกมะลิบูชาพระ

     มะลิคือไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นต้นพุ่มออกดอกลักษณะตูม ดอกมีทั้งดอกซ้อนเรียกว่ามะลิซ้อน และดอกไม่ซ้อนจะเรียกว่ามะลิลา ขนาดของดอกเมื่อบานเต็มที่จะมีขนาดกว้างไม่เกินสามเซนติเมตร โคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดอกสีขาวบริสุทธิ์ ออกดอกได้ตลอดปี มีกลิ่นหอมฟุ้ง เพราะกลิ่นหอมและสีขาวเอกลักษณ์แห่งไม้ดอกมะลินี้เอง ชาวพุทธจะนำไปแทนความบริสุทธิ์บูชาพระ เป็นดอกไม้ประจำวันแม่ รวมทั้งยังประโยชน์เป็นยารักษาบำรุงหัวใจ

     คนไทยสมัยโบราณนำดอกมะลิลอยน้ำดื่ม ร้อยเป็นพวงมาลัยบูชาพระ และบุหงารำไปเพราะส่งกลิ่นหอมไปไกลและนาน นอกจากนี้เวลาปรุงอาหารคาวหวานที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบหลัก คนโบราณจะโรยดอกมะลิเมื่ออบควันเทียนแล้ว ในกรณีชายใดที่ได้ชิมอาหารคาวหวานนั้นจะทำให้แค่ชายผู้ได้กลิ่นหลงใหลเสน่ห์ปลายจวัก หญิงสาวไปจนวันตาย

     พวงมาลัยดอกมะลิดอกเป็นเครื่องบูชาประจำชนชั้นสูงและเป็นไม้มงคล เพราะโอกาสสำคัญทางพระพุทธศาสนาคนโบราณจะนำไปบูชาพระ และนำไปกราบผู้ใหญ่โดยเฉพาะมารดาในวันปีใหม่ วันสงกรานต์เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ในโอกาสวันสำคัญอย่างวันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา คนโบราณจะนำพวงมาลัยดอกมะลิใส่พานวางไว้บูชาพระที่หิ้งพระและนำไปกราบพระที่วัด


 


 บทความโดย...HoroscopeThaiza


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: